Det blir ingen endring i piggdekkgebyret for inneværende sesong, men ordningen skal sees på og evalueres etter denne vintersesongen. (Foto: Kristiansand kommune)

Stopper ikke piggdekkgebyr nå

  Jon Aamodt
  24. nov. 2021
  15:46
Ved avslutningen av formannskapets møte onsdag spurte FrPs gruppeleder, Stian Storbukås hva som måtte til for å oppheve den nylig innførte forskriften om gebyr for bruk av piggdekk innenfor en angitt gebyrsone i Kristiansand kommune. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

2,8 millioner brukt allerede
Etter at By- og stedsutviklingsdirektør orienterte om prosessen for å oppheve forskriften, en prosess som er svært lik prosessen for å innføre en forskrift, ble det klart at det ikke er politisk ønske om å gjøre endringer i avgiften for inneværende sesong med den korte tidsfristen dette ville innebære. 

- Det har vært en krevende prosess å gjennomføre. Nå er alt på plass, og det er brukt mye ressurser på å kommunisere ordningen. Mange har allerede betalt, 596 har søkt om pant for piggdekk, det er påløpt kostnader til ansettelse, skiltplan, betalingsløsning og annonsering, uttalte direktør Ragnar Evensen og la til at 2,8 millioner vil være brukt på ingenting om ordningen avlyses nå. 

Utredes før neste sesong
Formannskapet støttet avslutningsvis et forslag fra FrP der administrasjonen bes komme tilbake med en sak på eventuell endring i ordningen i god tid før neste vintersesong.
Sist oppdatert 24.11.2021 klokken 17:11 av Nicolai Prebensen

Det blir gebyr for bruk av piggdekk i den definerte gebyrsonen i Kristiansand kommune fra 1. desember som tidligere informert om. Eventuelle endringer utredes av kommunedirektøren etter denne vintersesongen. (Foto: Arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no