Forsker ved Havforskningsinstituttet Alf Ring Kleiv har ansvaret for kunnskapsgrunnlaget som den nye vurderingen bygger på. (Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet)

Fra livskraftig til sårbar

  Nicolai Prebensen
  24. nov. 2021
  15:43
- Hummer i Norge blir vurdert til å være en sårbar bestand på den oppdaterte rødlista. Overvåkning viser nedgang i en bestand som er utsatt for sterkt fiskepress. 

Dette skriver Havforskningsinstituttet (HI) i en artikkel publisert onsdag.

I artikkelen står det videre at da rødlista ble oppdatert i 2015 ble den norske hummeren regnet som en livskraftig bestand. I årets oppdatering (24. november) er den tilbake på lista og vurdert som sårbar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det skyldes i hovedsak at vi har justert på generasjonstiden for hummer, sier HI-forsker Alf Ring Kleiven. 

Han er ansvarlig for kunnskapsgrunnlaget som den nye vurderingen bygger på.

«Hummer bruker mellom fem og syv år før de starter å reprodusere seg. De kan produsere avkom gjennom hele livsløpet. Hummerens generasjonstid er hvor gammel hummeren er, når den er halvveis i sine reproduktive år. I praksis kan generasjonstiden variere på grunn av ytre påvirkning, som fiskeri, men forskerne tar utgangspunkt i hummerens naturlige livsløp. Forskerne skal vurdere bestandsutviklingen over tre generasjoner. For hummer er generasjonstiden endret fra 10 til 18 år. Dermed vurderer forskerne bestandsutviklingen over 54 år, i stedet for 30 år», skriver Havforskningsinstituttet i faktaboken i artikkelen.

Dette betyr at forskerne ser på bestandsutviklingen over flere tiår mer enn de gjorde i 2015.

30 prosent
- I faggrunnlaget estimerer vi at hummerbestanden har blitt redusert med rundt 30 prosent nasjonalt i løpet av de siste tre generasjonene, sier forskeren videre i artikkelen.

Hummerfiske er populært, både for kommersielle og ikke minst privatpersoner. Siden 2017 må alle som skal fiske hummer registrere seg. I 2021 var nesten 34.000 fiskere påmeldt. 

For rødlistevurderingen er det benyttet en nitti år lang tidsserie basert på rapporter fra yrkesfiskere direkte til HI. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Søgne Dykkerklubb og flere frivillige har siden 2015 tatt opp over 5.000 spøkelsesredskap fra havbunnen langs Sørlandskysten, hovedsakelig i Flekkerøy- og Søgneskjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).

Nedadgående
- Gjennom vår langtidsovervåkning av hummer registrerer vi at bestanden er nedadgående, og overfiske er en alvorlig trussel mot en redusert bestand, sier Kleiven. 

I artikkelen nevnes også spøkelsesfiske som kan være en del av forklaringen på bestandsnedgangen, men det finnes også lyspunkt.

Vi ser at i fredningsområder for hummer så øker bestanden raskt etter at man slutter å fiske. I Norge er det nå over 50 fredningsområder for hummer, avslutter forsker Alf Ring Kleiven.

For rødlistevurderingen er det benyttet en nitti år lang tidsserie basert på rapporter fra yrkesfiskere direkte til HI. (Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no