Formannskapsmøtet direkte onsdag.

Følg formannskapsmøtet direkte onsdag

  Nicolai Prebensen
  20. okt. 2021
  07:23
Onsdag klokken 13.00 åpner formannskapet møtet som avsluttes med et innbyggerdialogmøte i én del av Lund. Dette møtet sendes på kommunens Facebook-sider. Formannskapsmøtets saksbehandling kan sees direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Program
 • Klokken 13.00 - 16.00: Behandling av sakskart
 • Klokken 16.00 - 16.30: Pause deretter felles transport til Kongsgård skolesenter
 • Klokken 17.00 - 19.30: Formannskapets bydelsmøte Lund
Saker til behandling:
 • Eiendomsskattefond
 • 2. tertialrapport 2021 - Driftsdelen
 • 2. tertialrapport 2021 - Investeringsdelen
 • Høringsuttalelse Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler
 • Svar på verbalforslag om årlig driftstilskudd (rammeavtaler)
 • Kulturminneplan - planprogram - fastsettelse av planprogram
 • Opprettelse av kommunedelsråd
 • Forslag til møteplan 2022 for bystyret, formannskap og nærings- og eierskapsutvalget
Sist oppdatert 20.10.2021 klokken 10:35 av Jon Aamodt

Formannskapet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no