- Det vil være ledebil på stedet som guider bilistene forbi arbeidsområdet, forteller kommunikasjonskontakt Pauline Frydenlund i AF Gruppen. (Foto: AF Gruppen/Nye Veier)

Legger om E39-trafikken i Søgne

  Administrator
  21. sept. 2021
  18:26
Arbeidet med å flytte trafikken fra midlertidig rundkjøring og over i permanent startet mandag kveld. Natt til onsdag ferdigstilles arbeidet, og i den forbindelse blir det manuell dirigering forbi anleggsområdet.

- Fra klokken 21.00 tirsdag kveld blir det manuell dirigering av trafikken forbi Monankrysset. Dette er fordi trafikken på eksisterende E39 skal kobles på den permanente rundkjøringen sør i kryssområdet. Det vil være ledebil på stedet som guider bilistene forbi arbeidsområdet, forteller kommunikasjonskontakt Pauline Frydenlund i AF Gruppen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Arbeidet gjennomføres i to faser. Fase 1 ble gjennomført gjennom natt til tirsdag. På dagtid har østgående trafikk benyttet ny, permanent rundkjøring mens vestgående er i eksisterende, midlertidig rundkjøring.

Tirsdag kveld og gjennom natten gjennomføres fase 2.

Dirigering
- All trafikk blir satt i østgående felt med manuell dirigering, mens vestgående blir koblet på ny rundkjøring. Dette er siste steg, så onsdag morgen går begge felt i ny permanent rundkjøring. Det vil også foregå asfaltarbeid i rundkjøring på nordsiden av ny Europavei. Det er rampe fra rundkjøring retning vestover som skal asfalteres. Dette påvirker ikke trafikkbildet, forklarer Frydenlund.

Å holde kun ett kjørefelt åpent er en viktig del av risikoreduserende tiltak i forhold til de som arbeidet i og ved veien. Fartsgrensen gjennom anleggsområdet reduseres til 50 km/t.

Sikker trafikkavvikling
Tiltaket benyttes for å sikre arbeidere mot passerende trafikk, samt sørge for sikker trafikkavvikling av alle trafikanttyper. Farten reduseres til 50 km/t for å sikre at trafikanter har overskudd nok til å være oppmerksom igjennom arbeidsområdet, samt oppdage dirigenter, arbeidere og maskiner i arbeidsområdet. Denne oppheves tilbake til henholdsvis 70 km/t i nord og 80 km/t i sør for anleggsområdet.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Ny permanent rundkjøring på E39 Monan tas i bruk natt til onsdag. (Foto: Nye Veier/AF Gruppen).

Omlegging også ved Lohnelier
Natt til torsdag 23. og fredag 24. september blir det manuell dirigering ved rundkjøringen E39 Lohnelier. Dette er for å legge trafikken inn i sin permanente trasé ved innkjøringen til Lohneveien. Den midlertidige busslommen langs E39 på vestsiden av rundkjøringen vil også bli fjernet. Ny busslommene er plassert langs Eikestølsveien, like inntil dagens E39. 

Denne busslommen tar over funksjonen fra den midlertidige som tas bort.

Pressemelding fra Nye Veier/AF Gruppen
Sist oppdatert 21.09.2021 klokken 18:28 av Nicolai Prebensen

Ny permanent rundkjøring på E39 ved Monan tas i bruk natt til onsdag. (Foto: AF Gruppen/Nye Veier)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no