Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) og Agder MDGs førstekandidat ved stortingsvalget Oda Sofie Pettersen ved den nye motorveien som bygges mellom Kristiansand og Mandal. (Foto: Jon Aamodt)

Rykende uenige om behov for nye motorveier

  Jon Aamodt
  09. sept. 2021
  19:09
Oda Sofie Pettersen, lokal førstekandidat til Stortinget for MDG, vil ha stans i all ny motorveiutbygging. 

- Nye firefelts motorveier ødelegger naturen. Vi kan aldri reparere de skadene naturen påføres gjennom veibyggingen. Dessuten trenger vi ikke disse veiene. MDG vil heller bruke milliardene til oppgradering av fylkesveier og jernbane, sier Pettersen. 

Stortingsrepresentant for Vest-Agder FrP, Gisle Meininger Saudland er ikke overraskende helt uenig med Pettersen. 

- Vi hadde en gammel plan fra 60-årene om motorveiutbygging i Norge, men det ble ikke fart i byggingen av nye veier før FrP kom i regjering. Det er ingen grunn til at ikke Norge skal ha et fullgodt utbygd motorveinett på lik linje med resten av Europa, sier Saudland. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Irreversibelt
- De inngrepene vi gjør nå kan vi ikke reparere igjen. Stadig mer natur bygges ned fordi veier, vindturbiner og annet skal bygges. For 100 år siden var 50 prosent av Norge villmark, nå er det en tiendedel igjen.  Det går i feil retning, og det kan vi ikke fortsette med, utdyper Pettersen. 

Hun er ikke imot at utrygge veier må oppgraderes, men mener en omfordeling av veipengene til oppgradering av fylkesveier vil være et bedre tiltak for å øke sikkerheten i veinettet. I tillegg vil MDG ha økt fokus og satsing på kollektivtrafikk og jernbane for å ta ned trafikkvolumet på hovedveinettet. 

Bruk, ikke rasering
Saudland er ikke ening med MDG i at natur nødvendigvis blir ødelagt når viktig infrastruktur bygges ut, men mener dette er en nødvendig bruk av ressurser for å dekke viktige samfunnsbehov. 

- Vi ser at det tidligere er bygget veier som ikke er dimensjonert for fremtiden. Nå ønsker vi et veinett som kan vare. Må det bygges nye veier igjen etter 20 år, som har vært tilfelle tidligere, vil enda mer natur ble bygget ned. Det er unødvendig, vi må bygge veier i dag som også kan ta kapasiteten vi har behov for i fremtiden, sier han. 

Mens MDG mener dagens utbyggingspolitikk er utdatert og gammeldags og at det ikke er behov for de store motorveiprosjektene som er planlagt eller under planlegging, mener FrP at det tvert om er gammeldags å ikke bygge ut veier som kan stå seg langt inn i fremtiden.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Oda Sofie Pettersen (MDG) og Gisle Meininger Saudland (FrP) er rykende uenige om behovet for nye motorveier i Norge, men det er likevel en god tone dem imellom når de møtes til diskusjon i veikanten ved den mye motorveien mellom Kristiansand og Mandal. (Foto: Jon Aamodt).

«Genistreken»
Blant de tiltakene Pettersen vil sette høyt på prioriteringslisten når motorveiutbyggingen skrotes er den såkalte «genistreken» eller Sørvestbanen, som dannes ved å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfold-banen på jernbanenettet. En slik bane vil ha kapasitet til å betjene en kraftig økning i godstrafikk, og i tillegg vil den gamle Sørlandsbanen kunne benyttes som avlastningsbane, noe som gir stor kapasitetsøkning der enda mer gods kan flyttes fra vei til bane. Pettersen mener dette gir store miljøfordeler og vil være det mest miljøvennlige og effektive transportmiddelet i landsdelen. 

- Dette vil likevel ikke hjelpe for all nyttetrafikk og personbiltrafikk som fremdeles vil være avhengig av veinettet for å komme frem. Vi må derfor fortsette å bygge nye veier som er fremtidsrettet og trafikksikre, sier Saudland.

- Stopp
Det er en konklusjon som klinger dårlig hos Pettersen.

- Vi må sette em stopper for alle store motorveiprosjekter som er under planlegging nå. Nedbyggingen av natur kan vi ikke fikse på siden, vi trenger ikke de store veiene, men vi trenger å bruke pengene på sikring av fylkesveier og til satsing på jernbane og kollektivtrafikk, sier Oda Sofie Pettersen.  


Mens MDG mener veibygging ødelegger natur, mener FrP at dette er nødvendig utnyttelse av naturen for å få på plass samfunnsnyttig infrastruktur. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no