Bystyremøtet 28. april 2021.

Følg bystyremøtet onsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  28. apr 2021
  17:00
Bystyret i Kristiansand møtes til et ordinært digitalt møte onsdag klokken 17.00. I forkant av saksbehandling blir det informasjon om Agder Energi, ny strategi og mulig fusjon med Glitre Energi. Orientering ved administrerende direktør Steffen Syversen og styreleder Lars Torjussen, Agder Energi. Presentasjon av arbeidsutvalgets og administrasjonens vurderinger ved Kim H. Holum.

Møtet kan følges direkte i Nett TV-vinduet over via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

Ordinær saksbehandling fra klokken 18.00:
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 14.04.21
 • Intensjonsavtale om sammenslåing (fusjon) av selskapene Agder Energi og Glitre Energi
 • Vedtekter for kommunale barnehager gjeldende fra 01.08.2021 - endring i § 7 og § 13.
 • Seniorrådets årsrapport for 2020
 • Evaluering driftstilskudd Barnefilmfestivalen
 • Bydelsfond
 • Revisjon av atferdsregler i Kristiansand, jf Friluftslovens §15
 • Aquarama – utendørsbasseng
 • Drift og forvaltning av Høllen brygge og havneområde
 • Justering av ATP-samarbeidsavtalen som følge av kommune- og fylkes sammenslåinger og endring i kommuneloven.
 • Vurdering av kommunal forskuttering av nytt kryss på E39 ved Breimyrveien
 • Høringsuttalelse - Porteføljeforslag for byvekstavtalen for Kristiansandsregionen
 • Modell for innføring av piggdekkgebyr i Kristiansand
 • Årsmelding 2020 Kristiansand kontrollutvalg
 • Interpellasjon fra repr. Mona Dia, AP, om 22. juli og 10 års markering
 • Interpellasjon fra repr. Espen Saga, H, tilstanden innenfor kommunens tilbud til psykisk utviklingshemmede
Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse
 • Interpellasjon fra repr. Christian Eikeland, FRP, om situasjonen i omsorgssektoren og varsling av alvorlige hendelser
 • Interpellasjon fra repr. Amalie Gunnufsen, H, om psykiske helseplager må ikke blir den nye pandemien
 • Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om TryggEst et helhetlig system i regi av BufDir
 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe, DEM, om hva skal til for å omgjøre tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand
 • Nullvisjon om vold og seksuelle overgrep mot barn unge – storbyerklæring for Kristiansand
 • Interpellasjon fra repr. Tore Smeplass, KRF, om beregnet tid det tar fra nødtelefon til hjelpemannskap er på stedet
 • Interpellasjon fra repr. Stian Storbukås, FRP, om kommunalt ansattes omtale av borgere og tjenestebrukere
 • Interpellasjon fra repr. Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om uavhengig, ekstern og grundig utredning
Referatsaker
 • Lokalisering av hjemmetjenesten avdeling Songdalen
Sist oppdatert 28.04.2021 klokken 17:03 av Nicolai Prebensen

Bystyret ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no