Fra formannskapsmøtet tirsdag. (Foto: Skjermdump fra formannskapets fjernmøte)

Strammer inn lokal forskrift

  Jon Aamodt
  23. feb 2021
  14:29
- Det er summen av tiltakene som er viktig, understreket kommuneoverlege Styrk Fjærtoft da formannskapet tirsdag diskuterte innstramming i den lokale forskriften for smittevern. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Et enstemmig formannskap vedtok administrasjonens innstilling til innstramming i smitteverntiltak etter at punkt tre ble endret fra å anbefale bruk av munnbind til den sterkere ordlyden at det skal brukes munnbind i det offentlige rom innendørs i situasjoner hvor det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand. Selv om ordlyden er endret, innebærer ikke formuleringen et direkte påbud, og det ble flere ganger lagt vekt på at dette ikke gjelder på offentlig plass utendørs.  

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Jeg bruker munnbind hele tiden. Det koster så lite, og det gir ekstra trygghet, sier Rune Hægeland. Han mener folk kunne vært flinkere til å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand, spesielt når det benyttes kollektivtrafikk og i butikker.(Foto: Jon Aamodt).


Formannskapets vedtak:
  1. Formannskapet vedtar utvidet forskrift om lokale smitteverntiltak. Hjemmel for vedtaket er smittevernloven §4-1.
  2. Formannskapet ber kommunedirektøren overvåke smittesituasjonen opp mot tiltakenes nødvendighet, medisinskfaglig begrunnelse og forholdsmessighet og raskt foreslå tilpasninger dersom grunnlaget for tiltakene endres.
  3. Kristiansand kommune anbefaler at munnbind skal benyttes i det offentlige rom innendørs i situasjoner hvor det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand. Munnbind skal være tilgjengelig på kollektivtransportmidler. 

Bakgrunnen for forslaget er lettelser fra nasjonale regler og anbefalinger, samtidig som vi har en fortsatt stigende smittetrend i kommunen. Smittesituasjonen de siste 14 dagene viser opp mot 200 nye smittede hvor 37 smittede har ukjent smittevei. Det er mange små klyngeutbrudd hvor det ikke er kjent smittevei inn. Det er mange skoler som er berørt. Smittespredning skjer ved serveringssteder, i treningssentre samt at kommunen har et vedvarende stort utbrudd i rusmiljøet. 

Viktige endringer i ny forskrift
Serveringssteder – stengning av alkoholservering. Utbruddsgruppen fra FHI har over noe tid fulgt med på smittesituasjonen i agderregionen og Kristiansand kommune spesielt. FHI har observert at smitteutviklingen har økt betraktelig og anbefaler at kommunen innfører skjenkeforbud i første omgang i en periode på 10-14 dager. Tiltaket vil bidra til å begrense der folk møtes og har stor betydning for å stanse videre smitteutbrudd. Forskrift om gjesteregistrering og munnbind for betjening som ikke kan overholde én meters avstand videreføres også i ny forskrift. Selv om tiltaket vil få økonomiske konsekvenser for serveringssteder mv for den perioden det varer, anses det nødvendig i forsøket på å få kontroll med smitteutbruddene og stabilisere smittesituasjonen. 

Stenging av virksomheter
Kommunen, i samarbeid med utbruddsgruppen fra FHI, vurderer at alle treningssentre, svømmehaller, badeland mv skal holdes stengt i første omgang i en periode på 10-14 dager. Tiltaket vil bidra til å begrense der folk møtes og har stor betydning for å stanse videre smitteutbrudd.

Endringer vedtatt av formannskapet
Kommunens beredskapssjef Sigurd Paulsen sa i sin innledning til formannskapet at selv om administrasjonen anbefaler å stenge svømmehaller, vil det gis åpning for at det kan gjennomføres rehabilitering og trening på individuelt nivå. Formannskapet vedtok under avstemningen at dette også skal gjelde for treningssentrene i kommunen. 

Videre fikk Krf flertall for et forslag om å følge den nasjonale endringen når det gjelder arrangementer der det tidligere het «fastmonterte seter». Dette endres nå også i den lokal forskriften for Kristiansand til å gjelde «plassering på anviste plasser» og medfører at blant annet kirker som inntil nå har kunnet ta imot 10 personer vil kunne ta imot opptil 100 besøkende samtidig.

Tiltakene vil i første omgang vare fra 24.02.21 klokken 00.00 til 04.03.21 klokken 24.00. Tiltakene vil ikke vare lengre enn det som anses nødvendig av hensyn til smittevernet. 

Formannskapet ønsker å raskt komme tilbake og se på endringer og vil allerede torsdag avholde et telefonmøte som oppfølging av de innførte tiltakene. 
Sist oppdatert 23.02.2021 klokken 14:41 av Jon Aamodt

- Leveringssituasjonen er en helt annen nå enn for et år siden. Selv om det skulle bli økt etterspørsel etter munnbind ser vi ikke at det blir et problem å levere til alle. I dag selges produktene også i langt flere butikker, og vi ser også at prisene er i ferd med å normalisere seg, sier apoteker ved Apotek 1 Søgne, Unn Bodil Eriksen. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no