Statsminister Erna Solberg sier fredag at det blir lettelser for barn og unge fra neste uke. (Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor)

Nasjonale tiltak: - Det blir lettelser for barn, unge og studenter

  Administrator
  19. feb 2021
  14:34
Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

- Vi ser at de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine. Det går den rette veien. Samtidig er smittesituasjonen fortsatt ustabil. Vi viderefører derfor i hovedsak de nasjonale tiltakene som skal begrense -smittespredningen. Men vi gjør enkelte lettelser, og særlig for  barn, unge og studenter. Samtidig gjør vi også noen innstramminger for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. Situasjonen kan endre seg raskt på kort tid. Erfaringen viser at også kommuner som har vært smittefrie i lengre tid plutselig kan få store utbrudd. 

Pressemeldingen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Spredningen av de nye og mer smittsomme virusvariantene gjør smittesituasjonen mer uforutsigbar. Det forsterker behovet for at vi fortsatt har strenge nasjonale tiltak og at vi reagerer raskt når smitteutbrudd oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.    

Studenter kan være mer fysisk til stede
Koronapandemien og smitteverntiltakene har særlig rammet barn og unge. Nå åpnes det for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Det kan for eksempel være ekstra tiltak for å sikre minst én meters avstand mellom personer, bruk av munnbind, seteplassering ved fysiske forelesninger og stengte kantiner. Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak. Større forelesninger og sammenkomster bør fortsatt unngås. Undervisning i mindre grupper kan gjennomføres fordi de lettere kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.  I kommuner som har ekstra strenge tiltak på grunn av smittesituasjonen, kan det være andre, kommunale regler som gjelder.

- Jeg er svært glad for at vi nå åpner opp for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det har vært et tøft år for mange studenter og sosial kontakt er viktig for å redusere ensomhet og isolasjon. Jeg håper disse lettelsene gjør studentherdagen litt lysere for mange, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Idrettsarrangementer for barn og unge
Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Nå åpnes det også opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha  inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune. 

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen eller regionen.

Endrer kravet om fastmonterte seter
Flere arrangører har påpekt at dagens krav om fastmonterte seter rammer aktørene ulikt og kan være vanskelig å praktisere. Regelen nå er at man kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter.

Regjeringen gjør derfor endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

100 personer
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser.

- Vi har fått mange tilbakemeldinger på at kravet om fastmonterte seter er komplisert. Vi forenkler derfor regelverket slik at det skal bli enklere å ivareta smittevernet på arrangementer. Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes, og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ikke rom
Regjeringen mener det ikke er rom for å åpne for mange flere større arrangementer. Endringen innebærer en innstramming for enkelte aktører, som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter i for eksempel teateret. Endringen er en lettelse for aktører i andre type lokaler, som for eksempel bygdehus, klubbhus og konsertscener, som nå kan ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser.

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer. Man kan være 600 personer utendørs dersom det er tre kohorter á 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom de ulike kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre dette.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Skjenkestopp endres til klokken 22.00
I dag er det tillatt å servere alkohol til de som får servert mat. Skjenking av alkohol må opphøre senest ved midnatt. Regjeringen følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd om å endre skjenkestoppen fra kl. 24.00 til kl. 22.00. Bakgrunnen er den usikre smittesituasjonen. Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere mobilitet og kontakt mellom mennesker. Det tillates å skjenke alkohol ved arrangementer på samme måte som på serveringssteder.

Pressemelding fra regjeringen.

- Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes, og er fundamentet for sorgbearbeiding, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no