Demokratenes gruppeleder, Vidar Kleppe ønsket at formannskapet skulle følge opp Sigurd Berg Aasens oppfordring fra dialogmøtet på Tangvall 13. januar. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Formannskapet: - Nei til drøfting av kommunesammenslåing

  Jon Aamodt
  20. jan 2021
  14:56
I forkant av onsdagens formannskapsmøte hadde Demokratenes gruppeleder, Vidar Kleppe sendt en henvendelse til ordfører Jan Oddvar Skisland hvor har ber formannskapet følge opp Sigurd Berg Aasens oppfordring fra dialogmøtet på Tangvall 13. januar. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Aasens budskap i dialogmøtet var at Stortingets vedtak om sammenslåing av de tre kommunene er ugyldig, og i løpet av de minuttene han hadde til rådighet forklarte han hvorfor han er kommet til denne konklusjonen. 

Ikke flertall i formannskapet
Etter saksbehandlingen i formannskapet onsdag ble det votert over hvorvidt Kleppes henvendelse skulle bli tatt opp til diskusjon. 

«Jeg vil be om at Sigurd Berg Aasen fra gruppen: «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» - sin direkte utfordring til formannskapet sine medlemmer på dialogmøtet i går vedrørende «alvorlige feil og mangler» i beslutningsgrunnlaget som medførte at tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand, ble gjennomført - tas opp og drøftes av formannskapet på møte onsdag den 20. januar» er ordlyden i Kleppes henvendelse til formannskapet.

Ved voteringen stemte KrF (2), FrP, Dem, Sp og Uavh for å behandle saken, mens de øvrige ni formannskapsrepresentantene stemte imot. Saken ble dermed ikke realitetsbehandlet. 

- En skuffende dag
- Utrolig, men helt sant. En skuffende dag for demokratiet. Formannskapet stemte i dag nei (9-6) til at jeg kunne få lov til å ta opp til debatt følgende forslag.  «Bystyret ber om å få en sak der beslutningsgrunnlaget som medførte tvangssammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand må gjennomgås og granskes», sier Vidar Kleppe i en kommentar etter møtet i formannskapet onsdag. 

- Som forventet
- Dette er helt som forventet, og jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Det er slik vi antok flertallet står i denne omgang, sier Sigurd Berg Aasen til N247 etter formannskapsmøtet. 

Han legger til at han anser det som fullt mulig å gå videre og få et resultat uten hjelp fra formannskapet eller bystyret i Kristiansand og vil fortsette å arbeide for at Søgne igjen blir egen kommune. 

Aasens budskap i dialogmøtet var at Stortingets vedtak om sammenslåing av de tre kommunene er ugyldig. Politikerne i Kristiansand vedtok med ni mot seks stemmer å ikke følge opp saken i formannskapet. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no