Bystyresalen i Kristiansand onsdag ettermiddag og kveld.

Følg bystyremøtet direkte fra klokken 17.00

  Nicolai Prebensen
  18. nov. 2020
  12:23
Onsdag ettermiddag og kveld gjennomføres et digitalt bystyremøte i kommunen. Møtet kan følges i Nett TV-vinduet over via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

Saker til behandling:
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 28.10.20
 •  handlingsplan 2020-2024
 • Internasjonalt hus i Kristiansand
 • Kulturskolen i nytt skolesenter på Tangvall
 • Valg av 17. mai-utvalg 2021
 • Detaljregulering, Øygardsheia syd – offentlig ettersyn
 • Strategi for tilsynsvirksomhet etter plan og bygningsloven
 • Reglement for arbeidsutvalg under formannskapet
 • Forslag til møteplan 2021 for bystyret, formannskap og nærings- og eierskapsutvalget
 • Kristiansand Havn KF - 2.tertialrapport 2020
 • Ringvirkningsanalyse og GAP-analyse for Kristiansand Havn KF
 • Strategiplan 2020 - Kristiansand havn KF 2020
 • Interpellasjon fra repr. Kari Berthelsen, PP, om Havlimyra skole for funksjonshemmede
 • Interpellasjon fra repr. Jørgen H. Kristiansen, KRF, om funksjonshemmede flyktninger som venter på bosetting
 • Interpellasjon fra repr. Stian Storbukås, FRP, om Breimyrkrysset
 • Revidering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS
 • Mulig avvikling av kommunal kontantstøtte
 • Opprettelse av Kristiansand Havn IKS
 • Svar på verbalvedtak om fotballhall på Hortemo
 • Svar på verbalvedtak om kommunale fritidstilbud
 • Copenhagen Consensus of Mayors – en hensiktserklæring for sunne og bærekraftige lokalsamfunn i Europa
 • Asplan viaks rapport om etablering av containerhavn i Kolsdalsbukta - del 2
 • Detaljregulering Marviksletta del av felt BFT1
 • Utbyggingsprogram 2021-2024, vedtak
 • Prinsipper for behandling detaljreguleringssaker i overgangen mellom kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og nye arealdel.
 • Delegering av vedtaksmyndighet etter smittevernloven § 4-1 fra bystyret til formannskapet
 • Søknad om fritak fra politiske verv for Harald Furre (H)
 • Arbeidsgiverstrategi for Kristiansand kommune
 • Interpellasjon fra repr. Amalie Gunnufsen, H, om psykisk helsetilbud til studenter
 • Interpellasjon fra repr. Nils Nilsen, DEM, om Cultiva

Bystyremøtet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap). (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no