Stein A. Ytterdahl blir fra 1. januar 2021 ikke lenger fylkesmann. Den nye tittelen er statsforvalter. (Foto: Kristiansand kommune, arkiv)

Fylkesmannen blir statsforvalter

  Redaksjonen
  26. okt. 2020
  13:05
Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

- Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn. Samtidig blir forskjellen mellom statens regionale representant og fylkeskommunen tydligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringa fattet i mars vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitler skal gjøres om til kjønnsnøytrale stillingstitler i alle statlige virksomheter. Det gjelder blant annet fylkesmannen, både tittelen på stillingen og navnet til virksomheten.

Departementet har fått mange gode og kreative navneforslag, blant annet på sosiale medier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi har drøftet flere alternativ, men landet til slutt på tittelen statsforvalter. Det som i dag er fylkesmannen i Agder, blir fra 1. januar statsforvalteren i Agder, seier Astrup.

Statsforvalterne har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringa. De har også en viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, tverrsektoriell samordner og rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne.

- Nytt navn er selvfølgelig interessant, men det viktigste er at statsforvalterne fremdeles vil ha en svært sentral rolle i det norske samfunnet, sier Astrup.

Sentral rolle
I disse tider har fylkesmennene en helt sentral rolle i håndteringen av koronapandemien i fylkene sine. De har faste møter med sentrale helse- og beredskapsstyremakter og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler for håndteringen av pandemien regionalt. Fylkesmennene har en viktig oppgave i å få til god samhandling mellom ulike fagområder og mellom sentrale helsestyremakter og kommunene.

Pressemelding fra fylkesmannen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no