Topp tre på Rødt Agders valgliste, fra venstre: Helle Qvale Ringereide, Ayat Majbel Saeid og Kasper Bekkeli Espeland. (Foto: Rødt Agder)

Søgne-politiker på topp i Rødt Agders valgliste

  Redaksjonen
  23. okt. 2020
  16:59
Søndag 18. oktober hadde Rødt Agder nominasjonsmøte for Vest-Agder og vedtok å gå til valg med følgende liste:
  1. Kasper Bekkeli Espeland (Søgne)
  2. Ayat Majbel Saeid
  3. Helle Qvale Ringereide
  4. Christopher Wahl
  5. Roy Hansen
  6. Mette Mari Hallingstad
  7. Per Roger Pedersen (Søgne)
Om kandidatene:
Kasper Bekkeli Espeland, f. 1987, bosted Søgne, lærer og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet. Kasper er kommunestyrerepresentant for Rødt i Kristiansand.

Han har, sammen med Rødt Agder og Rødt Kristiansand, kjempet mot kommunesammenslåingen av Kristiansand/Søgne/Songdalen. Kasper er opptatt av fellesskap og solidaritet, kampen mot forskjells-Norge, vilkårene for kommunene, samt klima- og industripolitikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ayat Majbel Saeid, f. 1999, Kristiansand, venndøl med noen år i Kristiansand, studerer nå i Oslo og er 2. nestleder i Rød Ungdom.

Helle Qvale Ringereide, f. 1991, Lyngdal (Audnedal), driver småbruk og studerer sosiologi og statsvitenskap. Aktiv i Audnedal Bonde- og Småbrukarlag. Er 1. vara til kommunestyret i Lyngdal.

Christopher Wahl, f. 1985, Flekkefjord, barnevernspedagog med videreutdanning i helseledelse. Jobber i psykisk helse ambulant i Flekkefjord kommune. Er Rødts representant i Flekkefjord kommunestyre.

Roy Frivold Hansen, f. 1967, VenneslaHavnearbeider. Nestleder i LO Kristiansand og Omegn, og nestleder i Norsk Havnearbeiderforening. 

Mette-Mari Hallingstad, f. 1968, Mandal (Lindesnes), ufør, tidligere barnevernspedagog. Jobber frivillig med flyktninger i Lindesnes kommune.

Per Pedersen, f. 1975, Søgne, langtransportsjåfør. Opptatt av likeverd og arbeidspolitikk.

Pressemelding fra Rødt Agder

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no