Fylkeskoordinator Øivind Berg, fylkesaksjonsleder Anita Mørland og fylkesmann Stein A. Ytterdahl takker Agders befolkning for innsatsen etter årets TV-aksjon. (Foto: Ole Wilhelm Svensen, seniorrådgiver – kommunikasjon fylkesmannen i Agder)

228 millioner takk for engasjementet til årets TV-aksjon

  Redaksjonen
  23. okt. 2020
  10:15
TV-aksjonen samlet inn 228.417.981 kroner til WWFs arbeid mot plast i havet. Dette er et flott resultat som viser stort engasjement og giverglede i en helt spesiell tid.

For første gang har den tradisjonsrike aksjonen blitt gjennomført uten bøssebærere som har gått fra dør til dør. Det var stor usikkerhet rundt effekten av digitale innsamlingsløsninger, men det har vist seg at det har vært et hav av engasjement i Agder som har resultert til et flott resultat på 12.298.142 kroner. Vi er imponert over hvordan kommunekomiteer, frivillige, samarbeidspartnere og alle støttespillere har gjort en snuoperasjon og tatt utfordringene med digitale innsamlingsløsninger.

- Vi er svært takknemlige for alle som har bidratt både med engasjement og med giverglede, sier fylkesaksjonsleder Anita Mørland.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Alt fra Kongehuset og fylkesmenn, rådmenn og ordførere, til privatpersoner, næringsliv, lag og foreninger, skoler, trossamfunn og menigmann har stått på for å gjøre denne store dugnaden mulig.

- Det har vært en aksjon som har handlet om en av verdens største miljøutfordringer. Vi har ett felles hav. Skal de kommende generasjoner ha de samme muligheter som oss, må vi gjøre noe med denne utfordringen. Og vi har tatt et viktig skritt gjennom årets TV-aksjon, sier fylkesmann Stein A. Ytterdahl, som er glad for engasjementet som er utvist i årets aksjon.

978 digitale bøssebærere
18.836 digitale bøssebærere la ut på Norges største «digitale folkevandring» i ukene fram til selve TV-aksjonsdagen. I Agder var det 978 digitale bøssebærere.

Alle eier TV-aksjonen og TV-aksjonen ønsker å gi alle muligheten til å delta.

- Mange av landets skoler har vært sterkt engasjert gjennom TV-aksjonens undervisningsopplegg, med lære om hvordan plast på avveie ødelegger for menneske- og dyreliv. Som en del av bevisstgjøringen har mange skoler arrangert skoleløp til inntekt for aksjonen og hele 13,5 millioner kroner har blitt samlet inn, sier fylkeskoordinator Øivind Berg.

Han sier videre at det har vært inspirerende å bli møtt med så stor velvilje fra alle vi har spurt om å bidra med aktiviteter, bidratt til å produsere informasjonskampanjer, video og lydinnspillinger og stille til rådighet utstyr, kompetanse – og ikke minst – sin tid.

Næringslivsdugnader
Det har blitt arrangert næringslivsdugnader som har gitt 43 millioner kroner og tros- og livssyn, foreninger, lag og organisasjoner har arrangert mange fine markeringer og innsamlingsaktiviteter.

- TV-aksjonen er en verdistolpe i det norske velferdssamfunnet. Siden 1974 har mer enn ni milliarder kroner blitt samlet inn og bidratt til å redde utallige liv samt å gjøre hverdagen bedre for millioner av mennesker. Jeg er sikker på at vi får et bedre samfunn gjennom å løfte blikket og lære om nasjonale og globale utfordringer.

- Vi har all grunn til å være veldig stolte av årets felles innsats. Jeg er så glad og rørt over å se hvordan vi alle mobiliserer hvert eneste år for å gjøre verden til et litt bedre sted, sier Anita Mørland.

Givergleden fortsetter
TV-aksjonen hadde sitt høydepunkt søndag 18. oktober. Fortsatt er det mange som går inn på blimed.no og gir sitt bidrag til arbeidet med å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Tusen takk til alle som har bidratt!

Pressemelding fra TV-aksjonen Agder

TV-aksjonen hadde sitt høydepunkt søndag 18. oktober. Fortsatt er det mange som går inn på blimed.no og gir sitt bidrag til arbeidet med å redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. (Foto: iStock/TV-aksjonen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no