Bystyrepolitikerne Reidar Heivoll (Sp), Vidar Kleppe (DEM) og Stefan Avila (KrF) møtte styremedlem Svein Anders Tunheim og styreleder i Stiftelsen Langenes arbeidskirke Sverre Falch torsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt)

Ønsker at Kristiansand kommune kan overta ansvaret for driften

  Jon Aamodt
  22. okt. 2020
  23:33
Styret i Stiftelsen Langenes Arbeidskirke har tidligere søkt om at kommunen kan overta driften av selve bygningen på Langenes. Tidligere Søgne kommune vedtok i sin siste økonomiplan at dette kunne la seg gjøre, men med et forbehold om at driften måtte innarbeides i budsjettet til den sammenslåtte kommunen. I inneværende års stramme budsjett ble overtakelsen ikke prioritert, men i den styrende koalisjonens politiske plattform, som ble presentert i september 2020, er overtakelse av arbeidskirka på Langenes tatt med som et eget punkt. 

- Det er svært oppløftende at koalisjonen har med overtakelse av Langenes arbeidskirke i sin politiske plattform. Vi håper dette følges opp under den kommende budsjettbehandlingen og også at de andre partiene kan støtte dette, sier styreleder Sverre Falch. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Nå ønsker styret å forsikre seg om at det er et politisk flertall for en slik overtakelse når bystyret skal vedta neste års budsjett. Etter det styret er kjent med i dag vil punktet ikke være med i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan som skal presenteres for bystyret i oktober. 

Inviterte politikere
- Vi ønsker at flest mulig får med seg sine grupper til å støtte vårt forslag, sier Falch etter at styret inviterte bystyrepolitikere, og spesielt politikere med tilknytting til Søgne, til et informasjonsmøte torsdag kveld. 

Demokratenes gruppeleder, Vidar Kleppe, Senterpartiets gruppeleder, Reidar Heivoll og bystyre- og kulturutvalgsmedlem Stefan Avila fra KrF var til stede da Falch og styremedlem Svein Anders Tunheim orienterte om historikken og det omfattende frivillige arbeidet som legges ned hvert år. 

- Etter mange års planlegging ble kirkebygget reist på dugnad, nesten helfinansiert på oppsparte midler og ferdigstilt i 1987. Bygget eies og driftes i dag av Stiftelsen Langenes arbeidskirke. Denne stiftelsen ledes av et styre med syv frivillige medlemmer, fortalte styremedlemmene. 

- Like mye grendehus
De orienterte videre om at det i løpet av året gjennomføres over 230 forskjellige samlinger og arrangementer. Dette er alt fra gudstjenester for Søgne menighet, Langenes Familiekor har sine treff, det samme gjelder Fredagsklubben KRIK, Langenes Jentetreff og Babysang.

I tillegg er det utstrakt utleie til lag og foreninger til julemesse, konserter, styremøter og andre aktiviteter. 

Orienteringen fikk Reidar Heivoll til å slå fast at bygget er like mye et grendehus for Langenesbeboerne som et kirkebygg. 
 
Helhjertet
KrFs representant i møtet, Stefan Avila gjorde det klart at KrF vil støtte helhjertet opp om stiftelsens søknad og la til at han har kjempet for dette i de utvalg han representerer partiet. 

- Dere kan regne med Demokratenes støtte, men det er viktig for dere at dere får samtlige partier til å ta med tiltaket i sine budsjettforslag. Når budsjettet skal endelig vedtas må vi politikere stemme for et av de forslagene som står igjen til slutt, og da er det viktig at så mange som mulig har dette med i sine forslag slik at tiltaket ikke faller ut underveis, minnet Kleppe om og anbefalte styremedlemmene om å stå på opp mot alle partigruppene fram mot budsjettbehandlingen. 

Langenes arbeidskirke stod ferdig i 1987 og driftes i dag av en egen stiftelse. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no