By- og stedutvalget på befaring ved Hamreheia i Søgne torsdag formiddag. (Foto: Jon Aamodt)

By- og stedsutvalget: Forsetter planinitiativ for Hamreheia

  Jon Aamodt
  22. okt. 2020
  11:09
Medlemmene av by- og stedsutvalget var torsdag formiddag sammen med administrasjonen, utbyggere og naboer på befaring før de senere samme dag skal behandle sak om planinitiativ for Hamreheia i Søgne. By og plan har tidligere avvist et planinitiativ innsendt av utbyggerne i februar 2020, mindre enn to måneder etter at Søgne kommune vedtok ny arealplan for den tidligere kommunen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Politisk behandling
Utbyggerne har krevd saken fremmet for politisk behandling, og by- og stedutviklingsutvalget skal behandle klagen i sitt møte på Søgne rådhus torsdag. Under befaringen redegjorde administrasjonen for sitt vedtak om å avvise planen, mens utbyggerne, representert ved Morten Bentsen, redegjorde for de foreløpige planene for området som er tenkt å inneholde rundt 200 boliger som småhusbebyggelse. Berørte naboer fikk også anledning til å stille spørsmål og komme frem med sine merknader til utbyggingen. 

Høyre og FrP signaliserte allerede i utvalgets forrige møte at de ønsket saken til politisk behandling. Under befaringen kom tilsvarende signaler også fra øvrige partiet. 

Fellesforslag vedtatt
By- og stedsutvalget beslutter å fortsette planinitiativet for Hamreheia i Søgne. Dette ble klart etter at et fellesforslag fra H, FrP, DEM, KrF, Sp, Ap og Uavh ble vedtatt mot stemmene til MDG og SV da utvalget behandlet saken torsdag formiddag. 

Mens enkelte representanter, herunder Venstre, la mest vekt på å ikke undergrave vedtak fra tidligere Søgne kommune, fremhevet blant andre Arbeiderpartiets representanter at Hamreheia med sin nærhet til tilbud som skole, butikker, bibliotek, idrettsanlegg og andre fasiliteter på Tangvall, og en avstand på rundt 700 meter til kollektivtrafikk, er et område som er godt egnet for utbygging.

- I lys av tidligere vedtak, men også med hensyn til nærhet til kollektiv og sentrum, idrett og ande fasiliteter, så treffer denne planen veldig godt, kommenterte Trond Blattmann (Ap) og la til at på samme måte som beboere på Hamreheia på Lund kan gå og sykle til Kvadraturen, kan beboere på Hamreheia i Søgne sykle og gå til Tangvall. 

Utvalgsleder Ole Magne Omdal (Sp) (bildet) la til at planlegging av området har pågått siden 2017. 

- Dette er ikke en plan som er vedtatt i hui og hast før kommunesammenslåingen, kommentere utvalgslederen og minnet også om at planene har vært innom fylkesmannen til mekling, før han gjorde det klart at Senterpartiet støtter en videreføring av planinitiativet. 
Sist oppdatert 22.10.2020 klokken 14:57 av Nicolai Prebensen

Utbyggere, naboer og politikere fikk anledning til å stille spørsmål og komme med sine synspunkter under befaringen torsdag formiddag. (Foto: Jon Aamodt)

Morten Bentsen redegjorde for utbyggernes planer om Hamreheia. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no