Denne tomta like øst for dagens E39 kommunens administrasjon nå ønsker å kjøpte fra God Driv. (Foto: Google Maps/N247)

Anbefaler kjøp av næringstomt på Rosseland

  Jon Aamodt
  21. okt. 2020
  12:18
Formannskapet i Kristiansand skal onsdag behandle tertialrapport for 2. tertial 2020. I et tilleggsnotat til investeringsdelen anbefaler kommunedirektøren at kommunen kjøper næringstomten som ligger like ved Rosseland skole. 

«Blokkeres» av skolen
Det er selskapet God Driv som eier nabotomta til Rosseland skole, og som etter det N247 kjenner til har vært i dialog med interessenter for å utvikle eiendommen. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I sin innstilling til lokalpolitikerne skriver administrasjonen at kommunen ved Analyse og Eiendomsenheten i noe tid har vært i dialog med tomteeier sett opp mot at eier ønsker å opparbeide og ta i bruk tomta som ligger like ved dagens E 39. Adkomst til den aktuelle eiendommen er regulert gjennom nåværende skoletomt, en veirett som er tinglyst. Likevel opplever tomteeier at kommunen opptrer uryddig i prosessen rundt deres adkomst til tomta og mener skolen «blokkerer» adgangen. 

God Driv har uttrykt ønske om snarlig igangsetting av arbeid med den aktuelle tomta, mens kommunens på sin side har signalisert at det ikke er aktuelt med transport over skoletomt så lenge det er høy aktivitet på skolen. 

- Kan sees i sammenheng med skoletomt
Kommunen har av nå vært i dialog med tomteeier og har for få dager siden fått aksept for å kjøpe tomta for 11.25 millioner kroner. Med omkostninger vil kommunen da ha behov for en tilleggsbevilgning på kroner 11,6 millioner for å gjennomføre handelen. Kommunedirektøren anbefaler nå overfor formannskapet kjøp av den aktuelle tomta på Rosseland til 11,6 millioner kroner og at investeringskostnaden dekkes ved bruk av lånemidler. 

- Tomten kan sees i sammenheng med skoletomten på et senere tidspunkt, og man får en friere tilnærming til hva arealene på Rosseland skal brukes til i forbindelse med kommuneplanens arealdel, skriver kommunedirektøren i sin anbefaling. 

Denne tomta like øst for dagens E39 kommunens administrasjon nå ønsker å kjøpte fra God Driv. (Foto: Jon Aamodt)

Kartutsnitt fra saksfremlegg. (Foto: Skisse fra Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no