I 2019 ble det registrert 205 kollisjoner mellom bil og vilt i fylket de tre siste månedene av året. (Foto: Privat)

Se interaktivt kart: Her skjer viltpåkjørslene i Agder

  Redaksjonen
  20. okt. 2020
  14:21
I 2019 ble det registrert 205 kollisjoner mellom bil og vilt i fylket de tre siste månedene av året. En av tre viltpåkjørsler skjer nå og frem mot nyttår.

Forsikringsselskapet Gjensidige har gått gjennom statistikk fra Miljødirektoratets hjorteviltregister som viser hvor og når viltpåkjørslene skjer. I 2019 ble det registrert 683 viltpåkjørsler i Agder. 205 av disse i oktober, november og desember.

-  I tiden fremover må bilførere være ekstra oppmerksomme på at det plutselig kan dukke opp dyr i veibanen. Flere av de mer alvorlige ulykkene skjer fra nå av og gjennom vinteren, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige, svarer tre av 10 bilister i Agder at de har opplevd å kjøre på dyr. I 80 prosent av tilfellene var det vilt de kolliderte med, og i 20 prosent av tilfellene husdyr.

Økningen på høsten og vinteren kan forklares med kortere dager og mørkere kvelder, vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, sesongtrekk og høstjakta som fører til at dyra forflytter seg mer.

Her skjer ulykkene
E39, E18 og veier med mye trafikk kommer naturlig nok høyt på listen. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre.

- Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har også noe å si. Flest ulykker skjer mellom klokken 07.00 og 08.00 på morgenen, og etter klokken 17.00 og frem mot midnatt, sier Voll.

Hjorteviltregisteret registrerer alle typer påkjørt vilt, ikke bare rådyr, hjort og elg.

Artikkelen fortsetter under kartet.
Interaktivt kart. Bruk lenken og zoom inn på kartet for mer detaljert hvor påkjørslene i 2019 har skjedd. (Kart: Miljødirektoratet).

Meld fra hvis du kjører på dyr
Voll understreker at kjører du på et dyr, har du plikt til å melde fra. Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Å etterlate skadde dyr er straffbart

- Kontakt Politiet på 02800, de rekvirerer viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte søket, sier Voll.

Skader på eget kjøretøy ved dyrepåkjørsler dekkes av kaskoforsikringen på bilen. Hos Gjensidige reduseres egenandelen med 2.000 kroner og du slipper bonustap ved bruk av forsikringen når det er snakk om dyrepåkjørsel.

Gode råd:
Demp farten, spesielt på utsatte vegstrekninger og utsatte tider på døgnet.Vær ekstra oppmerksom der det er mye vegetasjon nær veien.Fareskilt er utplassert langs veien av en grunn. Meld fra hvis uhellet er ute. Det er straffbart å etterlate skadde dyr.

Pressemelding fra Gjensidige
Sist oppdatert 20.10.2020 klokken 17:21 av Nicolai Prebensen

- Flest ulykker skjer mellom klokken 07.00 og 08.00 på morgenen, og etter klokken 17.00 og frem mot midnatt, sier kommunikasjonssjef Arne Voll Voll i Gjensidige. (Foto: Viltnemnda i Bykle)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no