Rådhuset i Kristiansand onsdag ettermiddag

Orienterer om kunstsiloen: Følg sendingen direkte klokken 13.00

  Nicolai Prebensen
  21. okt. 2020
  10:32
I forkant av ordinær saksbehandling i formannskapet onsdag vil administrerende direktør Reidar Fuglestad orientere  om status i arbeidet med Kunstsiloen i Kristiansand. Orienteringen vil starte klokken 13.00 og vare til klokken 13.45. 

Sendingen kan du følge i Nett TV-vinduet over via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

Saker til behandling:
 • 139/20 - Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 07.10.20
 • 140/20 - 2. tertialrapport 2020 Driftsdelen
 • 141/20 - 2. tertialrapport 2020 - Investeringsdelen
 • 142/20 - Mandat for utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet
 • 143/20 - Høring til forslag om nytt kapittel i pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): Oppfølging etter Rusmiddeloverdoser
 • 144/20 - Internasjonalt hus i Kristiansand
 • 145/20 - Reglement for arbeidsutvalg under formannskapet
Dialogmøte
Formannskapet fortsetter sine dialogmøter med innbyggerne i de forskjellige bydelene.
Møtene gjennomføres i tråd med statlige retningslinjer for smittevern. Møtet er åpent for alle og det er plass til inntil 100 personer. Møtet starter klokken 17.00 i Hellemyr flerbrukshus.

Program:
 • Om Hellemyr ved Tore Neset, leder Hellemyr Vel
 • Hellemyr slik skoleelever ser det ved Josefine Strøm og Andrea Horve Elle, og
 • FAU leder Roar Osmundsen
 • Sportsklubben Vigør ved Helge Konradsen
 • Kirken ved representant fra Hellemyr menighet
 • Hellemyr Misjonsmenighet ved Jorunn Lohne
 • Næringsliv på Hellemyr ved Knut Johnsen, høyt og lavt
 • Fritidsaktiviteter ved Simen Pedersen, Fritidsetaten
Sist oppdatert 21.10.2020 klokken 11:09 av Nicolai Prebensen

Administrerende direktør i Sørlandets Kunstmuseum (SKUM) orienterer formannskapet om fremdriften av Kunstsiloen i Kristiansand klokken 13.00 onsdag. (Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio)

Administrerende direktør i SKUM, Reidar Fuglestad. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no