- De fleste som bor i leiligheter på Tangvall, Lunde og på Torvmoen, er ikke engang kvalifisert til å søke om denne støtten, skriver innsenderen. (Foto: Illustrasjon, arkiv)

Urettferdig vedtak i bystyret

  Redaksjonen
  19. okt. 2020
  23:08
Innsendt 
Av: Terje Ø. Pettersen, Kristiansand Høyre

I bystyret 14. oktober vedtok flertallet at det er kun de som bor i borettslag, som har mulighet til å søke om støtte til investering i solceller. Jeg skjønner ikke hvorfor Demokratene og Frp støttet sosialistene. De ønsker ikke at de som bor i sameie skal få denne muligheten.

Innlegget forsetter under annonsen.
Annonse

Flere og flere av de som bor i leiligheter ønsker å investere i solceller. Det er et godt klimatiltak, som også kan gi positiv økonomisk gevinst for eierne av leilighetene. Bystyret vedtok nå en støtteordning for de som ønsker å investere i solceller. Dessverre så ble det flertallet for at det er kun de som bor i leiligheter og rekkehus, organisert som borettslag, som har muligheten til å søke om denne støtten.

Resultatet for de fleste som bor i leiligheter på Tangvall, Lunde og på Torvmoen, er at de ikke engang er kvalifisert til å søke om denne støtten. Dette kun fordi de bor i sameier og ikke i borettslag. 

Det er kanskje ikke alle sameier som ville ha søkt på disse midlene, men det er underlig at det er så stor motstand mot at de ikke engang skal få anledning til å søke om støtte. Jeg trodde at det var klimahensyn som var utgangspunktet for dette tiltaket, men det er tydeligvis ikke tilfellet. Her er sosialistisk idelogi, som ønsker å prioritere borettslag, viktigere. Dette blir nå også støttet av Demokratene og Frp. 

Hvorfor mener disse partiene de som bor i leilighetskomplekser organisert som sameier, ikke skal få mulighet til å søke på disse midlene? 

Høyre støtter dette klimatiltaket. Derfor fremmet vi, sammen med Venstre, at ordningen også skulle inkludere de som bor i sameier. Vi ønsket at alle de som bor i leilighetskomplekser og rekkehus skal ha samme mulighet til å søke om denne type støtte, uavhengig om de er organisert som borettslag eller sameie. Dessverre, så var vi i mindretall denne gang. 

Terje Ø. Pettersen
Kristiansand Høyre

Hvorfor mener disse partiene at de som bor i leilighetskomplekser organisert som sameier, ikke skal få mulighet til å søke på midler til solceller, spør Terje Ø. Pettersen (H). (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no