- Det er mer enn nok støy, uten at vi må bidra. Søgne og Songdalen er ikke hovedårsaken til en hardt presset økonomi i den nye kommunen, skriver bystyrepolitiker Roy Fardal i dette innlegget. (Foto: Jon Aamodt)

«Søgne og Songdalen får skylda?»

  Jon Aamodt
  14. okt. 2020
  10:32
Innsendt 
Av Roy Fardal, uavhengig bystyrerepresentant  i Kristiansand.

Etter å ha hørt direktør Terje Fjellvang sin gjennomgang av løypemeldingen til kommunedirektør Camilla Dunsæd, er det på sin plass å komme med noen kommentarer. 

Fjellvang fokuserte kun på gjeldsbildet. Han burde fokusert like mye på kapitalinntektene vi har og hadde. Sannheten er at de to kommunene hadde mer penger igjen til drift enn Kristiansand. Dette  på grunn av at de har forskjellige måter å drifte/budsjettere på. Dette nevnte Fjellvang. I tillegg hadde Søgne en mye bedre lånforvaltning enn Kristiansand, som hadde gitt 20 millioner mindre. 

Når man legger dette frem for politikerne, slik det ble gjort, er det forståelig at det blir reaksjoner, men det er feil å ikke å ta med inntektssiden. Begge de gamle kommunene hadde kommet ut med et positivt korrigert nettoresultat. Storebror hadde kommet ut i minus. For øvrig, så henviser jeg til artikkel i N247.no, skrevet av Svein Reset. Her ser alle forskjellen på Søgne sin måte å drifte på, mot Kristiansand sin måte. Konklusjonen må bli, at jeg anmoder kommunedirektøren å fokusere på hele bildet, og ikke halve, så slipper vi unødvendig støy, og utidige utspill fra talerstol og presse. Det er mer enn nok støy, uten at vi må bidra. Søgne og Songdalen er ikke hovedårsaken til en hardt presset økonomi i den nye kommunen. 

Roy Fardal
Uavhengig

Fardal henviser til artikkel om nye omsorgsboliger på Tangvall. Artikkelen er skrevet av tidligere kommunalsjef i Søgne kommune, Svein Resset. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no