Sigurd Berg Aasen er adminitrator og grunnlegger av Facebokk-siden "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake". (Foto: Nicolai Prebensen)

«Skivebom på økonomien og skivebom når det gjelder kommunestyrevedtaket»

  Redaksjonen
  25. sept. 2020
  14:25
Mening: 
Av Sigurd Berg Aasen, administrator og grunnlegger av «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»

Mitt svar til Ida Grødum
Søgnes kommunes gode økonomi var følgende pr. 31.12. 2019. Altså dagen før storbykommunen Kristiansand overtok ansvaret for så å kjøre den kommunale økonomien til innbyggerne i Søgne og Songdalen til dundas: 45,5 mill i pluss i forhold til budsjettet, netto driftsoverskudd 10,5 mill. Disposisjonsfond/oppsparte midler var imponerende 153, 9 mill (hvorav bundne midler 37,7 mill) samlet opp etter bl.a. et meget bra netto driftsresultat i størrelsesorden mellom 26 og 40 mill hvert år siden år 2015. 

Lånegjelden var svært lav og kr 10.000 mindre pr innbygger enn i gamle Kristiansand. Plassering på Kommunebarometeret langt over de aller fleste andre kommuner i Norge (av de den gang 426 kommuner) imponerende 25, 19, 22 og 89 plass - årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Fremtidige investeringene, de som skal skje nå i Søgne, var innberegnet i Søgne kommunes vedtatte økonomiplan for perioden 2019 - 2022 og var økonomifaglig fullt forsvarlig (dog ble fremtidig eiendomsavgift i økonomiplanen - grunnet at man da visste at storbykommunen ble et faktum - lagt inn med Kristiansands promillesats). 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Songdalen kommune gjorde samme dag - altså pr. 31.12. 2019 - opp sin økonomi med pluss 12, 7 mill i netto driftsresultat og høyst imponerende 9 plass på Kommunebarometeret. 

Storbykommunens fatale status pr nå er: underskudd i år 2020 som stadig og ukontrollert øker - foreløpig estimert til 339 mill kr, bruk av 275 mill av tidligere oppsparte midler/disposisjonsfond (inkludert de midler vi i Søgne/Songdalen hadde spart oss før 31.12. 2019) frem til 1.1 2024 - og da er i tillegg gjelden økt til enorme 8,5 milliard. Ida Grødum du forteller oss at ROBEK er et register for kommuner i økonomisk ubalanse, her passer storbykommunen rett inn. Dette til tross for at Kristiansand har fått store ekstratilskudd fra staten og heller ikke har regnskapsført betydelige deler av sammenslåingskostnadene. Så dette må du dra lenger ut på landet med Ida Grødum. 

Er du forresten klar over at det fremdeles 128 kommuner under 3.000 innbyggere i Norge. Tror du disse kommer til å bli utryddet? Skivebom på økonomien og skivebom når det gjelder kommunestyrevedtaket. Nå er det på tide at dere gjør hjemmeleksene deres der inne på rådhuset for det er ikke meningen at det er oss innbyggere som må gjøre det for dere.
Sist oppdatert 25.09.2020 klokken 20:33 av Nicolai Prebensen

- Dette må du dra lenger ut på landet med Ida Grødum, skriver Sigurd Berg Aasen i dette tilsvaret. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no