Mening
Ida Grødum er bystyrerepresentant for Høyre. (Foto: Jon Aamodt)

«Vi som ikke vil ha Søgne og Songdalen kommune tilbake»

  Redaksjonen
  24. sept. 2020
  20:12
Jeg heier på innbyggerinitiativ og at folk engasjerer seg, men det må være basert på faktagrunnlag, virkelighetsforståelse og ikke bare følelser for å starte en god diskusjon og debatt.  

«Nok er nok. Vi vil ha Songdalen kommune tilbake» og «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» er to sider på Facebook, som er opprettet nå nylig. Torsdag 24. september har førstnevnte «Facebook-page» 425 likes og sistnevnte gruppe 1800 medlemmer.

Innlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Jeg forstår at det er mange endringer som skjer på en gang og at man gjerne mimrer tilbake i tid hvor alt var nært og kjært, men endring i organiseringen av tjenestene er høyst nødvendig for å tilpasse dagens stadige nye behov og utfordringer. Hadde Høyre vært i posisjon hadde vi gjort ting på en annerledes måte enn de som sitter med styringen idag. Vi hadde brukt tid på å involvere de ansatte og sørge for god kommunikasjon ut til innbyggerne. Den nye kommunen er til for innbyggerne og de må alltid komme først, også når det skal skje endringer.

Som egne kommuner hadde vi ikke hatt mulighet til å opprettholde tjenestene på det nivået som var uten å måtte øke betraktelig på regningen til innbyggerne i form av eiendomsskatt og kommunale avgifter. Tangvall skolesenter, kulturhus på Nodeland og legevakta på Tangvall er blant annet investeringer som hadde blitt stoppet av fylkesmannen på grunn av mangel på kapital. Interkommunale samarbeid hadde blitt avviklet, slik som for eksempel barneverntjenesten som i 2019 hadde ett underforbruk på 4,6 millioner kroner. Nok en regning og tjeneste som hadde blitt for stor for en liten kommune å håndtere etter regelverket. 

Sonekontoret for hjemmetjenesten i Songdalen styrer idag mot et underskudd på 11,3 millioner kroner dersom man ikke tar grep på organiseringen av tjenesten. I sammenslåingsprosessen var vi opptatte av at man skulle lære av hverandre. Slik som med eldreomsorgen og hjemmetjenesten i Songdalen. Slik er det fortsatt selv om oppmøtested for de ansatte blir annerledes.

Hvis kommunesammenslåingen skal reverseres (slik som disse Facebook-gruppene ønsker) så kan jeg forsikre dere om at allerede igangsatte prosjekter stopper opp. For hvem skal ta regningen? Søgne kommune som hadde i sitt siste budsjett vedtatt å havne på ROBEK innen 2022? ROBEK er et register for kommuner i økonomisk ubalanse hvor staten må inn og ta styring. 

Det aller viktigste er at kommunen yter gode tjenester for innbyggerne. At barn som ikke har det bra blir sett og hørt. At våre eldre har en god eldreomsorg, at ungdommen får læreplasser og veiledning til hva fremtiden byr på. En god skole og barnehage hvor barna opplever mestring og lærer hver dag. Det er viktigere enn hva kommunen heter.

Ida Grødum (H) 

- Tangvall skolesenter, kulturhus på Nodeland og legevakta på Tangvall er blant annet investeringer som hadde blitt stoppet av fylkesmannen på grunn av mangel på kapital, skriver innsenderen. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no