Endelig beslutning om flytting av avdeling Songdalen hjemmetjenester gjøres på bakgrunn av økonomiplan 2021-24 som vedtas av bystyret i desember. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Var et feilskjær

  Jon Aamodt
  22. sept. 2020
  20:49
Etter en drøye to timer lang informasjonsrunde om hjemmetjenester og rehabilitering med særskilt fokus på tjenester til hjemmeboende, behandlet Helseutvalget i Kristiansand kommune saken som handler om «driftstilpasninger i hjemmetjenesten avdeling Songdalen» på sitt møte tirsdag kveld. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Utvalget hadde da fremskutt dagens informasjonsrunde, som etter programmet skulle ha kommet senere i år, og den konkrete saken om Songdalen var satt på kartet etter det utvalgets leder, Anja Ninasdotter Abusland (Sp) i sin innledning karakteriserte som stor oppmerksomhet blant innbyggere, media og lokalpolitikere. 

- Prosessen har ikke vært god. Det er fattet vedtak som ligger innenfor administrasjonens delagasjonsmyndighet, men vi er i en spesiell situasjon, fortsatte Abusland som ikke var tilfreds med å høre om flytting og nedbemanning uten først å ha blitt informert om dette fra administrasjonen. 

- Gamle Songdalen kommune utmerket seg på eldreomsorg. Det er et forhold som er nevnt mange ganger. Så får vi vite om planer for nedbemanning og flytting som politikerne ikke har hørt om. Jeg har i etterkant vært i jevnlig kontakt med direktøren, og vi er enige om at dialogen må bli mye bedre fremover, tilføyde Abusland. 

- Burde vært bedre informasjon
Helsedirektør Brede Skaalerud (bildet) fulgte opp utvalgslederens innledning med å forsikre utvalgsmedlemmene om at direktøren og utvalgslederen var helt enige om at Helseutvalget burde fått en god og grundig informasjon på et langt tidligere tidspunkt. 

- Det er ikke ønskelig å ha mange slike erfaringer, konstaterte direktøren på direkten. 

Han la til at for å kvalitetssikre det videre arbeide vil utvalgsleder og direktør ha ukentlige treff for å identifisere utvalgets behov for involvering. 

- Dette var et feilskjær, men nå er det viktig å løfte blikket og se fremover. Det er viktig at vi har et godt samarbeid, utdypet direktøren og la til at han hele tiden må forholde seg til de budsjetter som er tildelt. 

Ingen nedlegging
Et forslag fra Vidar Kleppe (Dem) og at hjemmetjenestens avdeling i Songdalen ikke skal legges ned utløste en rekke innlegg fra utvalgsmedlemmer som påpekte at det ikke er snakk om å legge ned en tjeneste. At den aktuelle saken fra Songdalen handler om bemanning og lokalisering, ble påpekt i flere innlegg og replikker. 

KrFs Ebbe Boel Pedersen fortalte at han aldri har fått så mange henvendelser om en sak som denne, selv om han ikke er bosatt i det aktuelle området. Han etterlyste alternative løsninger, men var glad for at utvalget nå fikk god bakgrunnsinformasjon på saksfeltet. 

- Jeg er urolig for kvaliteten i tallmaterialet, men glad for at ansatte har frihet til å stå frem med sine meninger i media, uttalte KrF-politikeren som med en protokolltilførsel ønsket enda bedre tallgrunnlag og alternative løsningsforslag. 

Administrasjonens forslag til vedtak innebærer at det ikke gjøres vedtak om inngripende tiltak før bystyret har hatt anledning til å gi sine direktiver gjennom budsjettbehandlingen mot slutten av inneværende år. 
  1. Helseutvalget tar saken til orientering
  2. Endelig beslutning om flytting av avdeling Songdalen hjemmetjenester gjøres på bakgrunn av økonomiplan 2021-24 som vedtas av bystyret i desember. 
Forslagets første punkt ble enstemmig vedtatt, mens punkt to ble vedtatt mot to stemmer (Dem og Pp) som støttet Kleppes alternative forslag om å ikke legge ned avdelingen på Nodeland. 
Sist oppdatert 22.09.2020 klokken 22:07 av Jon Aamodt

- Jeg har i etterkant vært i jevnlig kontakt med direktøren og vi er enige om at dialogen må bli mye bedre fremover, sier utvalgsleder Anja Abusland. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no