Scandic Hotel Bystranda onsdag ettermiddag og kveld.

Følg bystyremøtet direkte onsdag fra klokken 17.00

  Nicolai Prebensen
  22. sept. 2020
  20:47
Bystyret i Kristiansand holder møte onsdag 23. september klokken 17.00 på Scandic Hotel Bystranda. I forkant av saksbehandlingen skal politikerne ha en generaldebatt om Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2019. Ordinær saksbehandling starter klokken 19.00. 

Møtet sendes på N247 via Kristiansand kommunes strømmetjeneste.

Artikkelen foresetter under annonsen.
Annonse

Saker til behandling:
 • 117/20 - Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 17.06.20
 • 118/20 - Kristiansand kommune - eierberetning 2019
 • 119/20 - Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2019
 • 120/20 - Forslag til fremtidig organisering av kommunens samarbeid med vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh
 • 121/20 - Innbygger initiativ - Extinction Rebellion Sør - Krever at Kristiansand kommune erklærer klima- og økologisk krise
 • 122/20 - Salg av eiendommer
 • 123/20 - Oversikt over aktuelle kommunale eiendommer- behov og salg.
 • 124/20 - Seriøsitetsbestemmelsene - Implementering av Oslo-modellen
 • 125/20 - Svar på verbalforslag om solceller i borettslag
 • 126/20 - Nytt skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall
 • 127/20 - Resolusjon mot 1 % Mc-klubb
 • 128/20 - Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030- Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030
 • 129/20 - Ny forskrift om politivedtekt for Kristiansand kommune
 • 130/20 - Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansand kommune - revisjon
 • 131/20 - Valg av medlemmer til råd for Agder Folkehøgskole
 • 132/20 - Valg av forslag til medlemmer av dyrevernnemnd i region Sør og Vest for perioden 2021-24
 • 133/20 - Valg av forliksråd 2021-2025
 • 134/20 - Søknad om permisjon fra politiske verv for Eirik Dåstøl Langeland
 • 135/20 - Søknad om fritak fra politiske verv fra Tove Christine Welle Haugland (KRF)
 • 136/20 - Interkommunalt koronasamarbeid – Forslag til samarbeidsavtale
 • 137/20 - Første tertial 2020 for Kristiansand Havn KF
 • 138/20 - Risiko og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023
 • 139/20 - Forvaltningsrevisjon - Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i Nye Kristiansand kommune
 • 140/20 - Interpellasjon fra repr. Christian Eikeland, FRP, om Betalingssatser for leie av idrettsanlegg
 • 141/20 - Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om Dyrevelferdsplan
 • 142/20 - Interpellasjon fra repr. Renate Hægeland, H, om hvordan politikere involveres og informeres i oppfølgingsarbeidet med kommunesammenslåingen
 • 143/20 - Interpellasjon fra repr. Arve Stokkelien, H, om skolenes økonomi
 • 144/20 - Knarrevik/Rosenlund - utvidelse av båthavn - detaljregulering, offentlig ettersyn

Bystyret i Kristiansand ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no