Søgne Dykkerklubb er tildelt 50.000 kroner fra Kristiansand kommune som skal brukes i klubbens utrettelige arbeid med å plukke spøkelsesredskap fra havbunnen. (Foto: Privat)

Dykkerklubben fikk 50.000 kroner av kommunen for å hente eierløse teiner

  Nicolai Prebensen
  13. aug. 2020
  11:45
Kristiansand kommune lyste tidligere i år ut midler mot marin forsøpling. Det kom inn 20 søknader, hvorav 12 fikk innvilget midler til sine prosjekter.

Til sammen ble det søkt om 629.000 kroner fordelt på de 20 søknadene. Blant de 12 som fikk midler var Søgne Dykkerklubb. Klubben ble tildelt kroner 50.000 for å plukke opp eierløse teiner på havbunnen.

- Vi hadde 250.000 kroner å dele ut og måtte derfor prioritere søknadene, sier klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik. Hun beskriver søknadene som gode, med stor variasjon mellom tiltakene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Imponerende engasjement
Trainee Helene Spigseth Iglebæk synes det er et imponerende engasjement fra mange ulike grupper i Kristiansand.
 
Flere har fått støtte til ryddeaksjoner, det gis midler til kunstverk med marin forsøpling som tema, og til tiltak rettet mot skoler, barn og ungdom.

Tildelingskomiteen har bestått av kulturrådgiver Jørgen Skauge, Bjørn Harald Sandvik i parkvesenet, trainee Helene Spigseth Iglebæk og klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik.

- Vi gleder oss til å følge prosjektene videre, sier Stølevik.

Disse fikk støtte til kampen mot marin forsøpling:

Søgne dykkerklubb
Søgne dykkerklubb ønsker å bidra til kampen mot marin forsøpling ved å fjerne spøkelsesredskaper i skjærgården i Kristiansand. Dykkerklubben fjerner disse ved å dykke, eller ved å benytte miniubåt. De vil foreta flere aksjoner i løpet av høsten.

Stiftelsen strandrydding Kristiansand
Stiftelsen mobiliserer, inspirerer, deltar og organiserer aksjoner som har til formål å rydde det maritime miljøet i Kristiansand for plast. De skal rydde maritim plast i samarbeid med Frelsesarmeen, Wayback, flere enheter innenfor Kristiansand kommune psykisk helse, Bertesbuktas venner med flere.

Klimaalliansen
Klimaalliansen har benyttet tilskuddet fra Kristiansand kommune til å arrangere en ryddeaksjon med konsert. Konseptet er at de som har bidratt på en lokal strandryddeaksjon belønnes med hemmelige, autentiske, intime miniopptredener når aksjonen er over.

FN-Sambandet Sør
FN-Sambandet Sør ønsker å bidra til Miljøuka ved å samarbeide med lokale kunstnere om en utstilling knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 14: Liv under vann. Denne utstillingen skal besøkes av skoleklasser, og det vil holdes et faglig opplegg under besøket.

Bragdøya Kystlag
Bragdøya Kystlag vil benytte tilskuddet fra kommunen til å gjennomføre den årlige ryddeaksjonen. I tillegg vil det bli kjøpt inn utstyr, som skal være tilgjengelig for utlån fra Bragdøya Kystkultursenter hele året.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand
Gjennom prosjektet «Kudos – Hopp og rydd» skal det gjennomføres flere ryddeaksjoner med båt langs kysten i kommunen. Dette i samarbeid med ungdommer, frivillige og ansatte i Kudos.

Stiftelsen Wayback Kristiansand
Stiftelsen Wayback har fått tilskudd til et prosjekt for plukking av plast i strandsonen. De samarbeider med Friomsorgen og andre organisasjoner i Kristiansand som ønsker å delta.

Karen Elisabeth Pettersen
Karen Elisabeth Pettersen har fått tilskudd til å arrangere en boklansering under Miljøuka, som arrangeres av Kristiansand kommune i uke 42 i år. Boken hennes, Skulpturer av langsomhet, inneholder tekst og fotografier om marint avfall.

AK 28, jenter 06
AK 28, jenter 06, vil gjennomføre aksjoner for å rydde i strandkanten på utvalgte områder i bukter og friområder. AK 28 sin filosofi bygger i stor grad på dugnad og inkludering av barn på tvers av bakgrunn og økonomi.

Norsk Zoologisk forening - Sørlandsavdelingen
Zoologisk forening vil drive opprensking av søppel med vekt på områder som er vanskelig tilgjengelig og/eller ikke håndteres av gruppene som rydder strender og friluftsområder.

A-larm Marin Recovery
Målet med prosjektet er å rydde strandsonen i Kristiansandsregionen for marin forsøpling sammen med brukerne i A-larm.

Grønn framtid kids
Debre Tsion St. Maria Etiopisk ortodoks Tewahedo kirke barnekor i Kristiansand har fått tilskudd til oppryddingsarbeid. Barnekoret, som har cirka 40 barn og ungdommer, samarbeider med Grim kirke om prosjektet.

Artikkelen ble først publisert på Kristiansand kommunes hjemmesider.

Bildet er fra en ryddeaksjon Søgne Dykkerklubb gjennomførte i Risør høsten 2019. (Foto: Privat)

Dykkerklubbens Snorkel III på vei inn til Høllen Vest med mange spøkelsesredskaper sist høst. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no