Ole Morten Ertzeid Opsahl forklarte de fremmøtte om trær og andre ting som skjer langs kysten. Her med Maria-Viktoria Solstrand, som er verneområdeforvalter for Oksøy, Ryvingen og Flekkefjord Landskapsverneområder. (Foto: Arild Hansen)

Over 1.500 trær skal fjernes på Flekkerøy

  Arild Hansen
  12. aug. 2020
  16:16
- I et området på rundt Murane står det i dag rundt 1.500 trær, kanskje nærmere 2.000, og gjerne mer enn det også. Vi snakker om sitkagran og bergfuru, trær som er en fremmed art og uønsket i landet vårt. Det er nok rundt regnet en 600-700 litt større sitkagran, 300 bergfuru, og en stor foryngelse av småtrær, samt at det nokså sikkert er mye mer som vi ikke vet om, som ikke er vokst opp ennå. Etter hogst blir trærne solgt og eksportert til Tyskland, hvor de videre blir skåret til planker, mens resten går til papirproduksjon.

Tatt på senga
Dette sa Ole Morten Ertzeid Opsahl til N247 etter «Folkemøtet» på Kafè Geitodden på Flekkerøy tirsdag kveld. I forkant var det påmeldt åtte tilhørere, samt en delegasjon fra Verneområdestyret og Kristiansand kommune. I overkant av rundt 30 personer var samlet i den vesle kafeens andre etasje.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi pensjonister som har hugd trær og ryddet nede i skauen ved området rundt Krageviga, ble fullstendig tatt på senga. Møtet ble et byråkratisk surr, og vi hadde ventet langt mer diskusjon om sitkagrantrærne som vi jo trodde dette folkemøtet i bunn og grunn skulle handle om. I stedet ble det snakket om beite på forskjellige øyer rundt om, og det var jo ikke vår intensjon for denne kvelden, sier Bjørn Pettersen til N247 dagen derpå. 

Han er idéskaperen bak all ryddingen i Lindebøskauen.

- Men, dere «skauhoggere» hadde jo en gylden mulighet til å ta opp hansken sjøl, å få i gang mer prat om temaet?

- Joda, møtet startet jo opp med dette tema, men som sagt, det sporet av, og vi ble tatt fullstendig på senga. Vi drømte ikke at møtet skulle bli slik det utartet seg, sier Pettersen.

Litt enig
Ole Morten Ertzeid Opsahl, som sammen med Espen Åsan er innleide rådgivere og konsulenter hos fylkesmannen, sier seg litt enig i utspillet fra Pettersen, men;

- Jeg savnet enda mer engasjement fra den kanten, og eventuelt fra andre fremmøtte angående trærne. Vi åpnet jo møtet med dette, og forklarte vel det som trengtes å vite. I mangel av kun de helt få spørsmål som kom, ble det vinklet over til andre temaer. Da måtte vi jo svare på det som fulgte fra disse tilhørerne også, sier Ertzeid Opsahl.

I forkant trodde de  fleste fra Flekkerøy at dette var et opplysningsmøte angående alle de mange hundre trærne som står i og rundt området Osklehavn, eller Murane på folkemunne. De få sitkagrantrærne som ennå står oppreist ved Krageviga, er i sin tid plantet både innenfor og utenfor landskapsvernområdet.   

Et folkemøte
- Så jo i forkant med påmelding som var innen 1. august, og i løpet av møtet, at engasjementet fra Flekkerøy angående disse trærne ikke var som forventet. Et folkemøte er nå en gang et folkemøte, og da kommer gjerne folk med andre saker. Agendaer som hører inn under dette vi driver med i det daglige. Og det gjorde jo de sakene som ble fremmet utover kvelden, sier Maria-Viktoria Solstrand, som er verneområdeforvalter for Oksøy, Ryvingen og Flekkefjord Landskapsverneområder.

Artikkelen fortsetter under bildet.
De fleste av alle disse trærne rundt Murane ute på tuppen av Mæbøskauen, skal fjernes. (Foto: Ole Morten Ertzeid).

I salen kom kanskje det viktigste spørsmål av dem alle denne kvelden. Utenom det at folk fikk en krystallklar beskjed om at alle de nevnte trær skal fjernes.

- Hva skjer etter all hogst? Mellomfasen er viktig, hva blir en eventuell erstatter?, ble det kommentert fra salen.

- Dialog
- Nå skal vi i dialog med verneområdeforvalter Maria-Viktoria Solstrand og deres styre, samt de to innleide guttene som har jobbet lenge med dette. Så vil vi innby Flekkerøy Vel til en dialog og lytte på hva de kommer med. Det vil nok skje allerede i høst, og så får vi ta det derfra, sier saksbehandler Trond Johanson fra Kristiansand kommune, og i regi av Parkvesenet til N247 onsdag ettermiddag.
Sist oppdatert 12.08.2020 klokken 21:17 av Nicolai Prebensen

Rundt 30 personer fulgte folkemøtet på Flekkerøy tirsdag ettermiddag. (Foto: Arild Hansen)

Styrte folkemøtet. Innleide konsulenter og rådgivere hos fylkesmannen. F.V: Ole Morten Ertzeid Opsahl og Espen Åsan (t.h.) og verneområdeforvalter Maria- Viktoria Solstrand i midten. (Foto: Arild Hansen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no