Noen av "Shanty-gjengens" pensjonister samlet på Høllebrygga torsdag ettermiddag. T.v. i bildet er Svein Eikeland, midlertidig sekretær for pensjonistene. (Foto: Nicolai Prebensen)

I «Norges beste by» må pensjonistene betale tusen kroner måneden for å være sosiale

  Jon Aamodt
  02. juli 2020
  16:13
I «alle år» har pensjonister som møtes på «Shantyen» på Høllebrygga hatt gratis parkering i den avgiftsbelagte årstiden, bortsett fra midt i ferietiden. Med ny kommune og nytt regime er det søkt om å videreføre denne ordningen som sparer hver av pensjonistene for inntil ett tusen kroner per måned. Parkeringssjef Wibekke Syvertsen avslår i et lite smidig svar pensjonistenes søknad, og nå setter brukerne av «Shanty» sin lit til at politikerne følger opp lovnaden om å skape Norges beste by også for dem.

Helt siden 1989 har pensjonister i Søgne hatt et sosialt treffpunkt i «Shantyen» på Høllebrygga. Shanty er en registrert forening med formål å gi pensjonister en sosial opplevelse, å gi dem et sted å treffes og utveksle meninger. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Mange av pensjonistene som benytter stedet er enkemenn og enker, og deres hverdag er ikke alltid helt enkel. Noen er nettopp blitt alene. Her finner de et kameratskap. Pensjonistene kommer fra hele Søgne, noen sågar fra tidligere Songdalen, og noen fra Vågsbygd. Noen, fra nærmiljøet, kommer til fots, og noen ved hjelp av gåstol, og noen kommer med bil. Enkelte er så dårlig til bens at de må parkere bilen nærmest mulig døren for så å komme seg inn på  «Shanty». Timene på  «Shanty» betyr utrolig mye for pensjonistene. Mange av dem sitter ellers alene hjemme, familie bor kanskje langt borte, sier Bjørgulv Tønnesen på vegne av brukerne. 

Rydder
 «Shanty» står på kommunal grunn. Bygningen ble satt opp den gang gamle vervetomta ble utbygd av Johan G. Olsen. Firma Johan G. Olsen skjenket materialene til pensjonistenes treffsted, og byggfirma Block Watne satte opp bygningen for egen regning. De «sprekeste av pensjonistene» holder bygningen vedlikeholdsmessig, samt at de holder det ryddig i området. Pensjonistene bruker bygningen hver dag, syv dager i uken fra klokken 11.00 til klokken 13.00. Pensjonistene betaler for å få nøkkel til bygningen.  

- Det ble sendt inn søknad til Søgne kommune om parkeringsfritak ved «Shanty» i Søgne i september 2019. På nyåret avla nytilsatt direktør for parkeringsselskapet et besøk i  «Shanty». I mai 2020 ble det sendt en ny søknad. Nå i juni kommer avslag på søknaden, hvor det opplyses om at søknad av 9/2019 er  behandlet. Altså ser det ut til at søknad av mai 2020 ikke er blitt behandlet. I den søknaden lå det en en bred redegjørelse over hva pensjonistene strir med. Vi har klagd vedtaket inn overfor parkeringsselskapet, samt direkte til Kristiansand kommune, men det skyldes på kommunesammenslåing i avslaget som grunn for at det har tatt så lang tid. Ordfører og varaordfører har også blitt kontaktet, sier Svein Eikeland på vegne av brukerne. 

I sin søknad til kommunen nevner pensjonistene andre grupper som enten har avtaler om fri parkering eller får tilgang til dette gjennom at de disponerer båtplass som gir rett til gratis parkering. I sitt svar henviser parkeringssjefen til reglement for parkering hvor det helt klart fremkommer at det kan dispenseres fra generelle regler. At det likevel konkluderes med at brukerne av «Shanty» ikke har særskilte behov for avgiftsfritak, må trolig skyldes at administrasjonen ikke har tatt seg tid til å sette seg inn i alle sakens fakta, eller at de ikke har fanget opp de politiske signaler om satsing på frivillighet og tiltak for alle grupper i samfunnet. 

- Ny vurdering etter ferien
Parkeringssjef Wibekke Syvertsen sier torsdag ettermiddag til N247 at etaten har mottatt klagen fra søkerne, men at denne trolig ikke vil bli ferdigbehandlet før etter ferien. 

- Vi har i utgangspunktet besvart den søknaden som ble sendt Søgne kommune i 2019, men i klagen refereres det også til søknad sendt Kristiansand kommune i år. Vi må derfor først ta en vurdering på om vi skal behandle den siste søknaden som en ny sak eller om vi skal klagebehandle det allerede avgitte avslaget. I den nye søknaden er det gitt mer utfyllende opplysninger, og vi må ta en total vurdering av de opplysninger vi sitter med nå, sier Syvertsen. 

Hun legger videre vekt på at uansett hva som bli utfall må etaten forholde seg til de lover og regler som gjelder og hvilke muligheter som finnes for å dispensere fra generelle regler. 

Spør ordføreren
Demokratenes gruppeleder i Kristiansand, Vidar Kleppe (bildet), har allerede tatt opp hansken fra pensjonistene og har sendt en skriftlig henvendelse til ordføreren der han henviser til det som kalles et «skuffende negativt svar» til pensjonistene.

Brevet avsluttes med følgende spørsmål:
- Vil ordføreren som Demokratene at det snarest må innføres en avgiftsfri korttidsparkering på tre til fire timer - slik at «Shantybua» sine faste medlemmer slipper å betale parkeringsavgift for å kunne fortsette en flere ti-årig tradisjon med nærmest daglige treff i «Shantybua» på Høllebrygga i Søgne?
Sist oppdatert 02.07.2020 klokken 18:24 av Nicolai Prebensen

"Shantyen" på Høllebrygga er et samlingspunkt for mange pensjonister i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no