Helsedirektør Bjørn Guldvåg sa onsdag at vi må regne med å leve med koronaviruset i flere år fremover. (Foto: Regjeringen)

- Vi må regne med å leve med viruset i flere år

  Nicolai Prebensen
  01. juli 2020
  14:37
Under Regjeringens pressekonferanse onsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvåg at selv om smitten er lav i Norge må vi regne med å leve med smittefaren i flere år.

- Vi har levd med smittefaren i snart et halvt år og må regne med at dette er noe vi må leve med i flere år fremover. På grunn av mye testing klarer vi å bryte smittekjeder og jeg vil rette en takk til alle 330.000 som har latt seg teste og alle de som utfører testene, sa han. 

Det er fortsatt lite smittespredning av covid-19 i befolkningen i Norge. De fleste kommunene har ikke hatt meldte smittede de siste ukene.

- Vi anser at det totalt har vært mellom 34.000 og 42.000 smittede i Norge. Av disse er omlag 8.800 diagnostisert og dermed kjente tilfeller. Dette viser at antallet smittede i Norge er lavt, og samtidig at det har vært flere smittede i Norge enn de vi kjenner til og som er fulgt opp i helsetjenesten, sier Line Vold avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Artikkelen forsetter under annonsen.
Annonse

Status Covid-19
Norge har god kontroll på smittespredningen. Det er høy testkapasitet, og få av de som testes er smittet med covid-19. Det er få pasienter innlagt på sykehus, og det er få pasienter som overføres til intensivbehandling. Totalt har 250 personer mistet livet som følge av covid-19 i Norge. Over halvparten av dødsfallene har vært i sykehjem.

Den første bølgen av epidemien i Norge er nesten over, og det antas at kun én % av befolkningen ser ut til å ha vært smittet.

- Det er godt å oppleve at Norge så langt har klart seg bra gjennom epidemien. Samtidig er jeg bekymret for pandemiens utvikling på verdensbasis. Nå øker antall smittede i flere land. Amerika er nå den verdensdelen som er verst rammet, og epidemien øker også på det indiske subkontinentet og i Midtøsten. Vi ser også en økning i antallet rapporterte syke med covid-19 i Afrika, sier Vold.

Risiko for smittespredning
Frem til nå har få nordmenn reist ut av Norge, og dermed har få kommet tilbake, og få har kommet fra andre land inn til Norge. Denne situasjonen endrer seg nå, når Norge gradvis åpnes for både inn- og utreiser.

- Når regjeringen nå gradvis åpner grensene og innreiserestriksjoner heves for reisende fra en del land, samt at flyvninger gjenopptas fra og til Norge, så øker risikoen for import av smitte til Norge, sier Vold.

- Generelt er det liten fare for at nordmenn og turister som kommer fra områder med samme gunstige smittesituasjon som Norge, eller som oppholder seg i karantene de første ti dagene vil bidra til økt smittespredning i Norge, fortsetter Vold.

Hun forklarer at selv om det vil oppstå lokale utbrudd som følge av importert smitte så vurderes konsekvensene som lave. Grunnen til dette er at helsetjenesten har god kapasitet og godt forberedt til å håndtere epidemien gjennom å teste, isolere og drive smitteoppsporing. Konsekvensene av spredning i Norge avhenger av hvor raskt en slik utvikling kan oppdages og bringes under kontroll, lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Fortsatt beredskap og prioriterte oppgaver
Siden viruset fremdeles finnes i Norge, og befolkningen ikke er immun, er denne epidemien ikke over – hverken i verden eller i Norge. Folkehelseinstituttet planlegger fremover for en ny, nasjonal bølge. Kanskje er det mest sannsynlig at vi får en slik bølge til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs.

Pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet. (Foto: Regjeringen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no