En mann er i Høyesterett dømt til å miste førerretten til båt i ett år. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Mistet retten til å føre fritidsbåt

  Nicolai Prebensen
  30. juni 2020
  14:05
- Forrige uke avgjorde Høyesterett at en 32 år gammel mann mister førerrett til fritidsbåt, etter å ha kjørt med en alkoholpromille i blodet på 1,0. 

Dette skriver Agder politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Ved forelegg utferdiget av politimester i Agder 21. juli 2019 ble en 32 år gammel mann idømt bot på 6000 kroner for å ha kjørt fritidsbåt med en alkoholpromille i blodet på 1,0. Lagmannsretten hadde i tillegg fastsatt tap av retten til å føre fritidsbåt for en periode på ett år. Domfelte aksepterte boten, men anket tap av førerretten til Høyesterett, står det videre.

Høyesterett la i sin dom 25. juni til grunn at ved straff for brudd på småbåtloven § 33 om føring av fritidsbåt med promille over den fastsatte promillegrensen på 0,8, besluttes som den klare hovedregelen også tap av førerrett i minst ett år.

Dommen klargjør vilkårene for tap av førerrett i småbåtloven § 28 a.

- Viktig dom
– Dette er en viktig dom som nå endelig fastslår at enhver føring av fritidsbåt med ulovlig promille medfører tap av retten til å føre fritidsbåt, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

En 32 år gammel mann har mistet retten til å føre båt i ett år etter å ha kjørt med 1,0 i promille. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no