Formannskapet i Kristiansand ønsker ikke etablering av MC-klubb

  Redaksjonen
  24. juni 2020
  13:07
Politistasjonssjef Ole Hortemo har tidligere gitt klart uttrykk for at politiet ikke ønsker at Satudarah, som beskrives som en kriminell MC-klubb etablerer seg med et lokalt chapter i Kristiansand. Onsdag formiddag orienterte Hortemo formannskapet i Kristiansand og kunne da fortelle at klubben er i ferd med å etablere et klubbhus i et industriområde i Søgne. 

- Kristiansand har en historikk der flere en prosentklubber har vært til stede, men vi har lykkes med å få dem ut igjen. Det har vært liten aktivitet fra disse de seneste årene, og vi ønsker nå at dere som politikere skal være med i politiets kamp mot en ny kriminelle MC-klubb. Vi har tro på at vi skal lykkes, fortsatte Hortemo. 

I sin videre orientering definerte politistasjonssjefen «1%-klubber» ved at de velger å stå utenfor samfunnet og ikke ønsker å forholde seg til lover og regler. Han fortalte videre at den klubben som nå er i ferd med å etablere et street-crew har sin opprinnelse fra Nederland, men regnes i dag som en internasjonal organisasjon med en multietnisk profil som i stor grad rekrutterer spesielt voldelige medlemmer.

- Må ha klubbhus
Hortemo forklarte videre at for å etablere et lokalt chapter er det avgjørende å ha et klubbhus.

- Ting har skjedd veldig fort, og vi er kjent med at klubben gjennom enkeltpersoner har inngått kontrakt med en utleier. Kommunen skal ha stor ros for at de har vist handlekraft blant annet ved å dokumentere at lokalet benyttes i strid med plan- og bygningsloven, og vi er i dialog med utleier med tanke på at utleiekontrakten kan bli kansellert, tilføyde Hortemo. 

Han rettet samtidig en sterk henstilling til alle utleiere om at de er påpasselige med å ikke inngå kontrakter med enkeltpersoner som kan tenkes å operere på vegne av klubben. Hortemo opplyste videre at politiet flere ganger har vært på den aktuelle adressen og at lokalet bærer tydelig preg av at et klubbhus er under etablering. 

- Klubbens virksomhet dreier seg i hovedsak om forhold som gir penger i kassa. Utpressing og salg av narkotika er et vesentlig innslag i dette. Vi tror heller ikke at andre klubber som HA vil sitte stille og se på en slik nyetablering, avslutter politistasjonssjefen.

Gjentar resolusjon fra 2011
Bystyret i daværende Kristiansand kommune vedtok i 2011 en resolusjon hvor kommunen tar avstand fra virksomheten som drives fra kriminelle MC-klubber. Formannskapet i dagens kommune ga uttrykk for at det nye bystyret bør vedta en tilsvarende resolusjon nå og videresendte etter en kort debatt en innstilling der de anmoder bystyret om å gjenta resolusjonen fra 2011. 
Sist oppdatert 24.06.2020 klokken 16:08 av Jon Aamodt





Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no