Demokratenes Vidar Kleppe får støtte av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i at politikere selv må betale for alkoholen under middager, tilstelninger og konferanser. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Må betale for alkoholholdige drikker under middager og andre sammenkomster i tilknytting til politiske møter i kommunen»

  Nicolai Prebensen
  16. juni 2020
  20:30
I en interpellasjon, omgjort til skriftlig spørsmål fra Demokratenes Vidar Kleppe, ber gruppelederen i bystyret om et svar fra ordfører Jan Oddvar Skisland på følgende:

«Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 27.05.20 om endringer i alkoholpolitikken i Kristiansand kommune, interpellasjonen er omgjort til skriftlig spørsmål. Interpellasjonen lød:

Ærede ordfører
Demokratene fikk på fylkestinget i Agder den 28.april vedtatt et forslag om at fylkestingsrepresentantene i Agder selv som hovedregel - må betale for alkoholholdige drikker under middager og andre sammenkomster i tilknytting til politiske møter i fylkeskommunen.

Støtter ordføreren Demokratene i at Kristiansand kommune heretter som hovedregel - ikke skal betale for alkohol i tilknytning til politiske møter, middager og konferanser?»

Svar:
«Jeg vil takke interpellanten for spørsmålet, i en sak som er av stor prinsipiell betydning for mange.

Det er viktig for meg å understreke at jeg opplever at de aller fleste har en god alkoholkultur. Det er svært få sammenkomster som er av en slik art at det blir tilbudt alkohol, og det gjør heller ikke de store innhoggene på kommuneøkonomien. Likevel mener jeg at interpellanten er inne på noe viktig, av flere grunner.

Frank Aarebrot sa en gang at «alkohol skaper politikk» og påpekte at mange allianser og forhandlinger finner sted på politiske møter, gjerne etter både en og to og flere enheter. Dette tror jeg på mange måter kan være en sannhet for noen, og til ugunst for andre. Litt avhengig av antall enheter, hvem og hvor de konsumeres og ferden etterpå. Slik mener jeg at det ikke bør være.

Dette er nok ikke så sikkert at dette er like relevant for det politiske landskapet som det er for de enkelte partigrupper, men når man legger til grunn lange tradisjoner for en ansvarlig og restriktiv alkoholpolitikk hos flere partier, er det i aller høyeste grad et relevant tema å ta opp.

I tillegg må vi også se at vi også har med representanter fra ungdommens bystyre som også skal ha mulighet til å delta, og det å skape like muligheter for deltakelse uavhengig av hvor man står alkoholpolitisk, det er viktig for meg.
Vi må også være sikre på at vi har lagt de rammer og forutsetninger for at enhver arena og sammenkomst skal oppleves som god, trygg og inkluderende for alle.

Jeg har ikke opplevd en ukultur i Kristiansand kommune, men jeg er på mange måter enig med interpellanten i at alkohol i tilknytning til møter, middager og konferanser bør være noe den enkelte velger å betale for selv. Etter mitt syn er det ingenting i veien for en enhet til maten, men jeg mener det må være opp til den enkelte å ta dette valget aktivt selv, og ikke at valget skal bestå i å takke ja- eller nei når det blir tilbudt.

Jeg ønsker derfor å be administrasjonen innarbeide følgende i arbeidet med ruspolitisk handlingsplan:»

«I forbindelse med politiske møter, eller sosiale sammenkomster i forbindelse med disse, åpnes det som hovedregel ikke for at kommunen gir alkoholholdig drikke til folkevalgte. I anledninger der det er naturlig å servere et glass vin eller øl, skal hver enkelt representant betale for dette selv.»
Sist oppdatert 16.06.2020 klokken 21:33 av Nicolai Prebensen

Ordfører Jan Oddvar Skisland støtter forslaget fra Vidar Kleppe. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no