Tirsdag ettermiddag var det oppvekstutvalgets tur til å behandle nytt skole- og idrettssenter på Tangvall. Utvalget støttet ikke Nilsens forslag om å ta inn svømmehall i prosjektet. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Savner svømmehall i dette prosjektet

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  02. juni 2020
  21:49
- Kommunen vil spare i dette prosjektet. Fylkeskommunen mener tida ikke er inne for å kutte kostnader, og dette er Demokratene enig i, sa Nils Nilsen (DEM) da det var oppvekstutvalgets tur til å behandle saken om nytt skole- og idrettssenter på Tangvall tirsdag ettermiddag. 

Nilsen sa videre at kulturutvalget i kommunen onsdag skal behandle kulturdirektørens «Behovsplan for svømmehallkapasiteten».

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Mens det er noe uenighet om prosjektet og kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen og Kristiansand kommune, vil Nilsen bruke mer penger i prosjektet.

Hallelujastemning
- I 2018 ble det i denne sal (den tidligere kommunestyresalen i Søgne, red. anm.) holdt et flammende innlegg av ordfører Astrid Hilde (Ap) om Søgne og svømmehall. Torfinn Kleivset (KrF) ropte halleluja og Høyres Tom Løchen ville spe på med en ishall, fortsatte Nilsen. 

Øst eller vest?
Han refererte deretter til kulturdirektørens utredning om svømmehaller som anbefaler tre nye svømmehaller og at østsida prioriteres. 

- Vi har sagt vi skal prioritere vestover, kulturdirektøren vil ha svømmehall på østsida. Vi vil ha svømmehall i Søgne, konkluderte Nilsen og fremmet deretter et forslag om det tilføyes et nytt punkt om at det også skal bygges ny svømmehall i det nye skole- og idrettssenteret.

Finansieringen mente Nilsen kunne ordnes ved å omprioritere midler fra Kunstsilo og ny Kulturskole i Kvadraturen.

Behandles i kulturutvalget onsdag
Utvalget forkastet Nilsens forslag mot Demokratenes ene stemme. 

Onsdag skal kulturutvalget behandle kulturdirektørens «Behovsplan for svømmehallkapasiteten» der svømmehall øst for sentrum er foreslått prioritert. 

I kommunens innstilling anbefales det på sikt i et langsiktig perspektiv at Kristiansand kommune bør planlegge for tre nye svømmeanlegg fordelt i bydelene. Disse skal ha sentral beliggenhet og god tilgjengelighet, og minst to av disse anleggene bør ha 25 x 12,5 meters basseng. 

«Oppstart av arbeid med minst ett nytt svømmeanlegg bør gjøres relativt raskt.
Svømmehall øst for Varoddbrua bør prioriteres først», er anbefalingen fra kulturdirektør Torbjørn Urfjell (bildet). 

Nils Nilsen (DEM) savnet svømmehall i prosjektet på Tangvall og fremmet forslag om å ta dette inn som et ekstra punkt da oppvekstutvalget behandlet saken tirsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no