Fylkeskommunen vil at skole- og idrettssenteret skal bygges uten at det gjøres kutt eller endringer i foreliggende planer. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)

- Man kan jo undres om det virkelig finnes vilje i Kristiansand kommune til å bygge dette skolesenteret

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  02. juni 2020
  16:47
I likhet med by- og stedsutviklngsutvalget vedtok tirsdag nærings- og eiersksapsutvalget i Kristiansand kommune kommunedirektørens innstilling angående forprosjekt og videre gang for et nytt skole- og idrettssenter på Tangvall. Samtidig understreket flere av gruppelderne at partiene ikke har behanldet saken internt på sine gruppemøter og at partienes endelige holdning til saken trolig ikke vil komme på bordet før saken behandles i formannskapet som siste instans før bystyret avgjør saken senere i juni. 

Fylkespolitikerne bekymret
Samtidig som det kommunale utvalget hadde saken til behandling, var den også på sakskartet i fylkesutvalget. Både politikere og administrasjonen i fylket uttrykte bekymring for at Kristiansand kommune i siste øyeblikk vil gjøre endringer og ende opp med vedtak som ikke er likelydende med fylkes vedtak. 

- Dette har vært en lang historie med tøffe forhandlinger som nå er avsluttet. Planen var å legge frem en felles sak, men nå har Kristiansand kommune lagt frem en innstilling til skolesenteret hvor en del miljøtiltak skal trekkes. I tillegg er en av idrettshallene anbefalt å bygges mindre. Videre har kommunen i sin innstilling skrevet om en leieavtale med fylkeskommunen som vi ikke har forhandlet om. Dette er egentlig en ny omkamp, og det er ikke rimelig at disse kostnadene blir våre. Forhandlingene er ferdige, og det er det vi skal stemme over i fylkestinget.

- Jeg er bekymret for at vi den 16. og 17. juni står med ikke likelydende vedtak, og da må skolesaken tilbake til behandling, sa fylkesrådmann Tine Sundtoft (bildet) under fylkesutvalgets behandling av skolesaken tirsdag.

Fylkespolitikerne støttet fylkesrådmannen og ville snakke med sine respektive bystyremedlemmer før endelig behandling medio juni.

I fylkesutvalget ble innstillingen enstemmig vedtatt med et tilleggspunkt hvor det heter at forutsetning for å starte prosessen snarlig er at prosjektet skal bygges slik innstillingen foreligger, uten kutt og med det romprogrammet som det har vært jobbet mot.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Vi må sende tydelige signaler til Kristiansand, og man kan jo undres om det virkelig finnes vilje i Kristiansand kommune til å bygge dette skolesenteret, sa fylkesordfører Arne Thomassen (H) under møtet.

- Mottatt bekymringstelefoner
- Dette er en kjempestor sak som heller ikke vår gruppe har behandlet enda. Vi tar saken til orientering i dag. Vi har fått bekymringstelefoner fra fylket om hva det er som skjer, og det er ikke aktuelt for oss å stoppe opp nå. Gresset er allerede gravd bort, og vi må komme videre, sa KrFs gruppeleder i bystyret, Jørgen Kristiansen. 

Høyres gruppeleder, Renate Hægeland var kritisk til at et prosjekt som har gått over så lang tid, og nå nærmer seg slutten, fremdeles har viktige punkter som ikke er avklart. Hun omtalte videre den såkalte kuttlista som problematisk og var kritisk til at kun økonomiske forhold ble trukket frem uten at eventuelle kutt var konsekvensutredet med tanke på de kutt som vil komme i tjenester. 

- Vi ønsker dette prosjektet, og det er vanskelig å utsette eller kutte nå, uttalte Hægeland. 

Forhandles om grunn
Blant de uavklarte forhold er erstatningsareal for Søgne FK som mister sitt klubbhus og ønsker tomt til ny kaldhall, primært ved Toyota-banen nord for E39.

Erik Sandsmark som er administrasjonens saksbehandler informerte utvalget om fotballklubben leieavtale med kommunen og opplyste videre at det forhandles om grunn til en ny kaldhall som Søgne FK ønsker realisert når de må ut av sitt nåværende klubbhus. 

Han sa videre at klubben har informert om at de ikke ønsker å flytte ut av eksisterende lokaler før de har fått tilfredsstillende erstatningsløsninger. 

- Det pågår forhandlinger, men det er en vanskelig sak, oppsummerte prosjektlederen. 
Sist oppdatert 02.06.2020 klokken 21:01 av Nicolai Prebensen

Søgne FK har i dag klubbhus midt inne i området hvor nytt skolesenter skal etableres. Erstatningsareal for dette er et av punktene som ikke er avklart. (Foto: Filter/Arkitekter)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no