Om du måler med en passer eller ei saks på et Søgne-kart, så får i alle fall jeg det til at spissen må settes et sted, omtrent, i skogen litt sørvest for der Tverråna møter gamle Riksvei 40 (Lohneveien). Se kartet! (Foto: Kommunekart)

Sa du Vestbygda?

  Redaksjonen
  29. mai 2020
  20:36
 Av Jostein Andreassen

Det er vel flere enn meg som har stusset litt når de hører folk omtale Lunde som «Vestbygda». 

Først litt om Lunde: 
Ifølge kartet er Lunde er bygdas største gård. Den har form som en trekant. «Bunnen» er omtrent ei linje rett sør for Lohneveien/Lundeveien mellom Tverråna og bunnen av Meieribakken (der Føssa krysser veien, nå i en tunnel, før under ei lita bru). Langs denne linja er det dyrka jord bare i en smal stripe under fjellene, og der bor folkene på gården. 


De to langsidene i trekanten går fra de nevnte ytterpunktene opp i en spiss til Linnåsen. Ikke rart det heter Linnåsen, åsen der linene, linjene møtes, fra sju gårder (fire fra Søgne og tre fra Greipstad), som om en deler ei kake i sju og der Linnåsvarden er midtpunktet i kaka. Mange andre steder der slike gårdsgrenser (-linjer) møtes, har også en slik ås, kalt Linnåsen. Lind? 

Historien fortsetter under annonsen.
Annonse

Treslaget lind vokser i varme lier med god jord og ikke på slike skrinne, forblåste øyegneis-topper med bart fjell som Linnåsen. Det er utenkelig at treslaget lind kan ha gitt navn til denne åsen. 

Så var det «Vestbygda»!
Men kjære, Lunde – for eksempel om vi går ut fra sentralt sted, ved «Tappen», ligger jo flere kilometer øst for bygdas geografiske sentrum. Det blir jo litt feil da å kalle Lunde for «Vestbygda»? 

Om du måler med en passer eller ei saks på et Søgne-kart, så får i alle fall jeg det til at spissen må settes et sted, omtrent, i skogen litt sørvest for der Tverråna møter gamle Riksvei 40 (Lohneveien). Se kartet!

Ok, det er mange krinker og kroker på et Søgne-kart, bygda er jo ikke akkurat sirkulær. Men samme hvordan en snur seg og snor seg, så kan i alle fall ikke jeg komme til noe annet enn det jeg akkurat skrev. 

For et par år siden kom jeg med et forslag til en logisk inndeling av Søgne. En må i så fall gå ut fra lett markerte grenser, slik som gårdene stort sett har (vassdrag, for eksempel), så er forslaget mitt slik:
  • Alt øst for Søgneelva er Østbygda. 
  • Alt vest for midt i Kleivsetvannet med Holmensbekken og midt ut i Trysfjoren og i ei linje rett sørover er Vestbygda. 
  • Alt i mellom, altså fra Søgneelva og til Kleivsetvannet med Holmensbekken og Trysfjorden og så videre, slik jeg skrev, er Midtbygda.
Nå, hva sier du? Dersom du syntes om forslagene, ville du da ta disse betegnelsene i bruk? 

Det er bare en av betegnelsene av de tre som nå er i bruk. Men der fins altså to «Vestbygda», en bruker noen om Lunde og en betegner vestsida av Trysfjorden. For mange år siden var jeg lærer på Tånevik skole. Sannelig, da var jeg virkelig i Vestbygda! Når jeg er på Try og på Brunvatne, likedan …

Lokalhistoriker Jostein Andreassen 30. mai 2015, dagen da Sol ble åpnet i rundkjøringen på E39. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no