- Vi skal få fart på norsk næringsliv igjen, sa statsminister Erna Solberg under åpningen av regjeringens pressekonferanse fredag. (Foto: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon)

- Vi skal få fart på norsk næringsliv igjen

  Jon Aamodt
  29. mai 2020
  13:12
- Vi skal få fart på norsk næringsliv igjen, sa statsminister Erna Solberg (H) under åpningen av regjeringens pressekonferanse fredag, og finansminister Jan Tore Sanner (H) fulgte opp da han i sin orientering uttalte at tiltakene regjeringen foreslår i dag summerer seg til 27 milliarder kroner. Samlet er budsjettet svekket med 243 milliarder kroner siden høsten 2019. 

- Etter hvert vil det bli tydeligere hvordan gjenåpningen av samfunnet påvirker økonomien og enkeltnæringer. Da vil det også vise seg om det blir nødvendig men andre tiltak, og hvordan innretningen av disse eventuelt bør være tilføyde Sanner. 

600 millioner til næringsutvikling i kommunene
Regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Her kan bedrifter søke om midler som kan få opp aktiviteten og skape nye arbeidsplasser i hele landet etter krisen.

- Kommunene er tett på det lokale næringslivet, og vet hvor skoen trykker. Gjennom næringsfondet kan kommunene tilrettelegge for økt aktivitet, støtte eksisterende næringsliv og bidra til å skape nye arbeidsplasser etter krisen, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

2,5 milliarder kroner til arbeid og aktivitet i kommunene
- Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Det gjør vi ved å få folk tilbake i jobb. Regjeringen vil derfor gi kommunene et ekstra tilskudd som skal gå til arbeid og aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sa Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Tilskuddet på 2,5 milliarder kroner skal gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene, men kan kun brukes på prosjekter som kommer i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene. Prosjektene må startes opp i løpet av året.

51,9 millioner til Kristiansand
Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. To milliarder kroner fordeles etter innbyggertall og 0,5 milliarder kroner fordeles etter kommunenes andel av arbeidsledige. Kristiansand kommune vil i denne sammenheng få et tilskudd på 51,9 millioner kroner. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I tillegg til vedlikeholdstilskuddet, gir regjeringen 400 millioner kroner ekstra i skjønnstilskudd, som skal dekke utgifter til smittevern. Fylkesmennene får ansvar for å fordele pengene videre til kommuner som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstjenesten, barnehagene eller skolene.

Regjeringen foreslår også å øke lærlingtilskuddet for høsten, og vil derfor kompensere fylkeskommunene med 170 millioner kroner for dette.

Av øvrige tiltak som blir foreslått i denne omgang nevnes 20 millioner kroner til digitalisering av plan- og byggesaker, 600 millioner kroner til fylkeskommunene i kompensasjon for tapte billettinntekter og 400 millioner kroner til kommunene i kompensasjon for utgifter til smittevern.

- Tiltakene regjeringen foreslår i dag summerer seg til 27 milliarder kroner, sa finansminister Jan Tore Sanner under fredagens pressekonferanse. (Foto: Eirin Larsen, SMK)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no