Båttoget i Høllen 17. mai. 1 Søgne Sjøspeidergruppe ledet an hele det nesten fire kilometer lange båttoget med sin seilskøyte SS Nilsen. Bak dannet ungdommen i sjøspeideren flaggborg. (Foto: Benedicte Severinsen)

Båttoget: Får ikke dekket reelle utgifter uten å sende inn klage eller søknad

  Nicolai Prebensen
  22. mai 2020
  16:16
Før grunnlovsdagen vedtok 17. mai-utvalget at lag og foreninger som arrangerte «annerledesarrangementer» på selve dagen ville motta kroner 3.000 i støtte til reelle utgifter i forbindelse med arrangementene. 

I utgangspunktet, under en normal feiring, ville de lokale komiteene motta kroner 90.000 i Søgne, kroner 50.000  til feiringen på Nodeland og kroner 30.000 i Finsland. I og med mange arrangementer ble disse beløpene erstattet med et beløp pålydende kroner 3.000 per lag/forening for eventuelle utgifter som var til møtene som ble gjennomført av komiteene lokalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Fredag ettermiddag skriver 1. Søgne Sjøspeidergruppe på sin Facebookside:
«1. Søgne Sjøspeidergruppe tok tak når det så ut for å bli en skrøpelig nasjonaldag. Nå trenger vi hjelp til å spre denne meldingen;

Etter å ha fått klarsignal fra kommunelege Haarr og en rekke etater iverksatte speiderungdommene arbeidet for å lage båtkortesje. Vi sendte beskjed til andre sjøspeidergrupper som da gikk i bresjen for togene i Sentrum og på Flekkerøy i tillegg til flere andre steder i landet. Andre lag og foreninger samt firmaer som bruker sjøen ble mobilisert. Tempoklubben fikk beskjed om at de var forventet.

17. mai-komiteen velsignet arbeidet og delte ut en godtgjørelse på 3.000 kroner til de lag og foreninger som vanligvis arrangerer 17. mai og de som arrangerte båtkortesjen i år.

Overføring til nett
Sjøspeiderne innså at vi måtte ha skikkelig streaming i sanntid hvis hele befolkningen skulle få delta både langs strandlinjen og i de tusen hjem. Søgne og Greipstad Sparebank stilte opp og betalte profesjonelle til dette.

Resultatet har vi sett på diverse Facebook og nettsider.

7.000 kroner
Det er imidlertid ikke helt gratis å arrangere tog for nærmere 800 båter med et gjennomtenkt sikkerhetsopplegg, og sjøspeiderne sitter igjen med utgifter på cirka 7.000 kroner som det ikke finnes dekning for. 17. mai-komiteen har heller ikke midler til dette, så hvis vi skal ha mulighet til å få det fra Kristiansand kommune må det lages en sak til politisk behandling og så videre...

Felles dugnad for alle
Vi brukte ikke tid til å sjekke på forhånd, men satset på at det skulle ordne seg i den nye storkommunen i denne tiden med felles dugnad for alle. Vi ber derfor de som var fornøyde med toget i Søgne om å støtte sjøspeiderne med en liten skjerv til bankkonto 3090.11.20532 eller vipps 91 64 37 64, så sier vi ifra når det er kommet inn nok til å dekke utgiftene.

Hvis det blir for mye går det til speiderarbeidet vårt. Takk for oppmøtet i og rundt båttoget», skriver sjøspeidergruppa.

N247 har vært i kontakt med Bjørn Egeli, leder av kulturutvalget i Kristiansand og han sier at han har tatt opp saken med kulturdirektør Torbjørn Urfjell.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Båttoget på vei inn til Høllen 17. mai. (Foto: Benedicte Severisen).

- Urfjell sier at en administrasjon i en kommune ikke kan ta snarveier. Hvis lag eller foreninger søker støtte eller ber om refusjon av utgifter til arrangementer, må disse behandles enten administrativt eller politisk. Sendes det inn en klage havner denne på politikernes bord, forteller Egeli og anbefaler sjøspeidergruppa å sende en søknad eller klage til kommunen.

- Da vil det gå år og dag, og vi får heller se om ikke vi kan få inn litt støtte på annet vis, sier Steinar Monsen i sjøspeideren til N247 fredag ettermiddag.

Båttoget på vei inn Torvefjorden 17. mai. (Foto: Nicolai Prebensen)

SS Nilsen passerer Høllebrygga. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no