Som en følge av den pågående smittesituasjonen og gjeldene smitteverntiltak har Kvadraturforeningen fremmet søknad om en midlertidig omdisponering av torvet i sentrum og andre offentlige byrom i perioden vår og sommer 2020. (Foto: Pixabay)

Vil åpne for større bruk av kommunale utearealer i sentrum og bydeler

  Jon Aamodt
  07. mai 2020
  15:15
Etter en søknad fra Kvadraturforeningen i Kristiansand skal By- og stedsutviklingsutvalget torsdag 14. mai ta stilling til administrasjonens forslag om å tillate endret bruk av offentlige rom. 

Som en følge av den pågående smittesituasjonen og gjeldene smitteverntiltak har Kvadraturforeningen fremmet søknad om en midlertidig omdisponering av torvet i sentrum og andre offentlige byrom i perioden vår og sommer 2020. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Av administrasjonens innstilling til de folkevalgte fremgår at man ønsker en midlertidig omdisponering av arealer i Kvadraturen, på Odderøya, Tangvall, i Høllen og på Nodeland frem til 1. oktober. 

- Krevende tid for bransjen
Det er en forutsetning at dette ikke går på bekostning av tilgjengelighet og ferdsel for almenheten. Videre er det fremmet forslag om at det gjøres unntak fra gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer hvor det fremgår at alkoholfrie soner opprettholdes i alle store byrom og parker. 

Intensjonen bak endringen er at det skal være lettere for serveringssteder å ivareta smittevern og samtidig kunne ta imot flere gjester. Tiltaket sies videre å kunne styrke næringens grunnlag for lønnsom drift i en krevende situasjon. 

Dersom politikerne i utvalget og senere formannskapet vedtar forslaget, vil det bli inngått individuelle avtaler med næringsdrivende etter avklaring med kommuneoverlegen.

By- og stedsutviklingsutvalget behandler saken 14. mai, og formannskapet får etter planen saken til avgjørelse 20. mai. 

Det er by- og stedsutviklingsutvalget med leder Ole Magne Omdal (Sp) som først skal behandle forslaget i sitt møte 14. mai. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no