Klubbhuset (i bakgrunnen på bildet) benyttes av mange barn og unge. Idretten i Søgne frykter konsekvensene dersom ikke erstatning er på plass når dette skal rives for å gi plass til nytt skolesenter på Tangvall. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Savner klare tilbakemeldinger om nye idrettsanlegg på Tangvall

  Jon Aamodt
  31. mars 2020
  12:19
Det ble stilt spørmål ved flere forhold rundt nye idrettsanlegg i tilknytting til det nye skolesenteret på Tangvall da Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune ble orientert om status og framdrift for skolesenteret. 

Det var Erik Sandsmark, prosjektstab by- og stedsutvikling som orienterte utvalget i et Skype-møte tirsdag formiddag. Orienteringen tok for seg flere prosjekter på Tangvall og sammenhengen mellom disse. I tillegg til nytt skole- og idrettssenter skal det etableres ny kollektivterminal, et nytt kombinert nærings- og boligkompleks skal bygges, og ikke minst skal det i forbindelse med alt dette bygges en ny stor parkeringskjeller under store deler av Tangvall. 

Brukes av mange barn og unge
En viktig faktor for å komme i gang med bygging, er å få etablert nye idrettsanlegg til erstatning for anlegg som blir borte. Klubbhuset som i dag ligger like ved stadion, eies av Søgne FK og Søgne IL friidrett i fellesskap. Dette benyttes blant annet til FFO (fotballens versjon av SFO), og brukes regelmessig av et stort antall barn og unge. I tidligere faser av prosjektet har det vært dialog mellom utbyggerne og idretten for å få på plass gode erstatninger for eksisterende anlegg som nå må vike plass for nye skolebygg. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Nå er idretten bekymret for at nye anlegg ikke kommer tidsnok, og at volumet på erstatninger kan bli nedskalert i forhold til tidligere planer. 

- To alternativer for plassering av klubbhus
Under møtet tirsdag svarte administrasjonen at det er ønskelig med minst mulig midlertidige løsninger. Videre kom det frem at det arbeides med to alternativer for plassering av nytt klubbhus, og at det er planlagt dialog med idretten etter dagens orientering til politikerne. 

En av utfordringene i dagens planer er at arealer nord for E39 er regulert til idrettformål i den vedtatte detaljreguleringplanen. Dette er imidlertid arealer som er i privat eie og som ikke uten videre kan bli tatt i bruk til nye idrettsanlegg. 

- Nødvendig med rask avklaring
Frustrasjon blant idrettsklubbene gjør at de per i dag er lite villige til å gi slipp på dagens fasiliteter uten å være sikre på hva de får igjen. Dette kan i verste fall sette oppstart av hele prosjektet i fare, og under møtet ble det gitt uttrykk for at det er nødvendig med en rask avklaring overfor klubbene for at ikke berørte prosjekter skal bli unødig forsinket. 
Dagens stadion på Tangvall skal etter planen erstattes av et nytt idrettsanlegg lenger vest i planområdet. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no