Kristiansand kommune tirsdag.

Diskuterer kommunale tiltak rettet mot næringslivet

  Nicolai Prebensen
  31. mars 2020
  09:15
Tirsdag morgen diskuterer Nærings- og eierskapsutvalget tiltak rettet mot næringslivet i Kristiansand kommune under koronakrisen.

Møtet kan følges via kommunens strømmetjeneste i Nett TV-vinduet over.

Sakslisten er:
  • Godkjenning av protokoll fra møte i nærings- og eierskapsutvalget 25.02.2020
  • Økonomiplan 2020-2023, oppfølging av verbalvedtak by- og stedsutvikling
  • Valg av valgkomité for kommunens heleide aksjeselskaper
  • Koronapandemien – Kommunale tiltak rettet mot næringslivet
Forslag til vedtak er:
Næring- og eierskapsutvalget tar statusrapporten til orientering. Ekstraordinære vedlikeholdsoppdrag holdes i beredskap og iverksettes bare i den grad staten stiller øremerkede ekstraordinære midler for slikt formål til disposisjon.

Økonomiske konsekvenser knyttet til bortfall av inntekter eller økte utgifter
for tiltak som vurderes anbefales behandlet fortrinnsvis i forbindelse med 1.
tertialrapport 2020.

Sist oppdatert 31.03.2020 klokken 09:17 av Nicolai Prebensen

Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune diskuterer tiltak rettet mot næringslivet under koronakrisen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no