Formannskapet behandler møter for bystyret 25. mars. Se sendingen fra kommunens strømmetjeneste direkte her.

Formannskapet behandler saker fra bystyret onsdag

  Jon Aamodt
  25. mars 2020
  10:23
Formannskapet i Kristiansand kommune avholder møte onsdag 25. mars fra klokken 12.00. Møtet holdes i bystyresalen med deltakere på Skype og skal behandle bystyresaker som er delegert til formannskapet etter vedtak i bystyret 20. mars. Delegeringen kommer som følge av forbudet mot store folkeansamlinger grunnet den pågående virusspredningen. 

Program for møtet:
 • Klokken 12.00 – 12.45 Orientering om Kvalitetssikring Gartnerløkka ved Lars Dag Theisen, Asplan Viak
 • Klokken 12.45 - 13.15 Foreløpig orientering om økonomiske konsekvenser av koronapandemien ved økonomidirektør Terje Fjellvang
 • Klokken 13.15 – 13.45 Kort orientering om regnskapsresultat for 2019 ved økonomidirektør Terje Fjellvang
 • Klokken 14.00 Saksbehandling

Saker delegert til formannskapet fra bystyret jfr. vedtak i bystyret 20.03.20 sak 43/20:

Referatsaker
 • R-4/20 - Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll - bystyrevedtak om tilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo

Behandling av utvalgssak
 • Seriøsitetsbestemmelser og a-krimtiltak
 • Vedtekter for kommunale barnehager i Kristiansand kommune - gjeldende fra 01.08.2020.
 • Møte- og talerett for idrettsrådet i kulturutvalget
 • Harmonisering av elevavgifter i kulturskolen
 • Årsrapporter seniorrådet i Kristiansand og eldrerådet i Søgne
 • Lund torv - områderegulering - lovlighetskontroll av bystyresak 124/19
 • Vurdering av krav om lovlighetskontroll av vedtak i formannskapssak 22/19 og bystyresak 67/19
 • Hellemyr - felt E1 - detaljregulering - sluttbehandling
 • Mjåvann III - omregulering - sluttbehandling
 • Oppnevning av vigsler
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Emma Lind (V)
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Anne-Lise Narvestad (SP)
 • Delegerte saker
 • Meldingssaker
Sist oppdatert 25.03.2020 klokken 12:31 av Nicolai Prebensen

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) leder formannskapet i møtet som gjennomføres som fjernmøte med deltakere på Skype onsdag. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no