I Agder har 10.374 nye personer nå søkt om dagpenger på grunn av permitteringer. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- I løpet av helgen har nyregistrerte arbeidssøkere økt med 22,4 prosent i Agder

  Nicolai Prebensen
  23. mars 2020
  11:51
I løpet av helgen har nyregistrerte arbeidssøkere økt med 22,4 prosent i Agder. Det er noe over landsgjennomsnittet på 20.0 prosent. 

- Arbeidsmarkedet i Agder har i mange år vært mer sårbart enn i andre deler av landet. At vi ligger noe høyere, så vi både under finanskrisen og oljekrisen, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

Sykefraværstilfeller med Cocid-19-diagnose, påvist eller mistanke om smitte:
  • Agder: 1 187. Nye tre siste døgn: 92. 
  • Hele Landet: 23.915. Nye tre siste døgn: 2 094.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
  • Agder: 10 374. Nye tre siste døgn 1.901.
  • Hele landet 206 637. Nye tre siste døgn: 34. 487.
I løpet av helgen har nyregistrerte arbeidssøkere økt med 22,4 prosent i Agder. Det er noe over landsgjennomsnittet på 20.0 prosent.

Sårbart
- Arbeidsmarkedet i Agder har i mange år vært mer sårbart enn i andre deler av landet. At vi ligger noe høyere, så vi både under finanskrisen og oljekrisen, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

- I NAV i Agder har vi fokus på hvordan vi skal gi best mulig oppfølging til alle dem som har registrert seg som arbeidssøkere. Vi er tett på arbeidsmarkedet og i dialog med arbeidsgivere som både skal oppbemanne og de som må permittere, sier Blørstad.

Hele Norge er berørt av pandemien, og NAV mottar en rekke henvendelser fra folk som har bekymringer og spørsmål knyttet til sin hverdag, Oppdatert informasjon finnes på NAVs hjemmesider. 

Pressemelding fra NAV

Direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no