HSH entreprenør er tildelt kontrakt for bygging av Sygna Kultursenter på Fagermoen. (Foto: BGM Arkitekter/Songdalen kommune)

Tildelt kontrakt for Sygna Kultursenter

  Jon Aamodt
  23. mars 2020
  13:53
Kommunestyret i tidligere Songdalen kommune vedtok i juni 2019 fremlagte planer for bygging av Sygna Kultursenter på Fagermoen. Bruttorammen for prosjektet var satt til kroner 54,3 millioner. 

I tilbudskonkurransen som ble avholdt, var laveste kostnad blant tilbyderne på kroner 50 273 893,- . Med diverse tillegg ble antatt prosjektsum beregnet til kroner 61,9 millioner, 7,6 millioner over budsjett. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Formannskapet i Kristiansand behandlet 4. mars saken hvor administrasjonens forslag til vedtak var at prosjektet oppfinansieres med de nødvendige 7,6 millioner kroner. 

Alternativene hadde enten vært å avlyse konkurransen. Dette ble ikke anbefalt ut fra de negative konsekvensen et slikt vedtak kunne få. En omprosjektering for å redusere kostnader ble heller ikke anbefalt som noen god løsning. 

Kontrakt til HSH entreprenør AS
Formannskapet vedtok etter dette enstemmig administrasjonens forslag til oppfinansiering med 7,6 millioner kroner. 

- Det er i ettertid holdt kontraktsmøte med HSH entreprenør as som har fått tildelt oppdraget. Vi håper å komme i gang så fort som mulig, men med konsekvensene av koronaviruset og følgene av dette er det usikkert om vi får en utsettelse på ferdigstilling av prosjektet, sier enehetsleder i Kristiansand kommune,  Harald Hinna til N247. 


Det er den gamle gymsalen(til venstre i bildet) på Fagermoen som nå skal bygges om og bli til Sygna Kultursenter. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no