- Politiet i Agder kommer fremover til å ha noe mer synlig politi langs veiene, spesielt på innfartsveiene til noen av de største vinterdestinasjonene på Sørlandet, skriver Agder politidistrikt i pressemeldingen. (Foto: Politiet)

Slik vil politiet håndheve overnattingsforbud på fritidseiendom

  Nicolai Prebensen
  20. mars 2020
  09:50
Politiet i Agder kommer fremover til å ha noe mer synlig politi langs veiene, spesielt på innfartsveiene til noen av de største vinterdestinasjonene på Sørlandet.

Bakgrunnen for økt tilstedeværelse er at politiet ønsker å informere og rettlede publikum i forbindelse med forbudet mot overnatting på fritidseiendom som er trådt i kraft som følge av spredning av koronaviruset.

Politiet skal ikke stoppe publikum fra å ta en tur på ski i flotte vinterlandskap. Men i tett samarbeid med kommunene er det politiets oppgave å forebygge koronasmitte i små og sårbare kommuner.

Artikkelen fortsetter under pressemeldingen fra politiet.
Annonse
Informasjon om vedtatte forskrifter og hvilke konsekvenser det vil få for den enkelte å bryte disse, anser politiet som en viktig, forebyggende oppgave.

Vi minner til slutt om "forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av koronavirus":

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Pressemelding fra Agder politidistrikt.
Sist oppdatert 20.03.2020 klokken 16:22 av Nicolai Prebensen

- Politiet i Agder kommer fremover til å ha noe mer synlig politi langs veiene, spesielt på innfartsveiene til noen av de største vinterdestinasjonene på Sørlandet, skriver Agder politidistrikt i pressemeldingen. (Foto: Politiet)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no