Bystyrets møte fredag klokken 14.00 skal etter planen overføres direkte og kan følges her.

Nytt bystyremøte fredag avholdes som telefonmøte

  Jon Aamodt
  20. mars 2020
  09:35
Bystyret i Kristiansand gjennomførte torsdag et fjernmøte der representantene foretok skriftlig avstemning gjennom å stemme via e-post. 

Gjeldende regelverk og prosedyrer krever at vedtak fattet etter valgte metode for møtet må være enstemmig for å ha gyldighet. Ved den skriftlige avstemningen torsdag, stemte Nils Nilsen (DEM) og Lill May Vesly (PDK) mot forslaget. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Fredag skal det avholdes nytt bystyremøte med samme sakskart og tilnærmet samme forslag til vedtak som torsdag. Endringen som er kommet til, er en presisering av at den ekstraordinære delegering av fullmakt til henholdsvis formannskap og ordfører uansett vil opphøre senest 01. august 2020. 

Ettersom bystyrets 71 representanter ikke kan møtes fysisk grunnet kommuneoverlegens forbud mot ansamlinger med over 50 personer, skal fredagens møte holdes som telefonmøte hvor de 71 representantene med tillegg av administrasjonens representanter deltar. 

Utvidede fullmakter til formannskap og ordfører
Sakene det skal stemmes over er å gi formannskapet vedtaksmyndighet i alle saker som ikke lovmessig er avhengig av vedtak i bystyret. Videre skal det stemmes over at formannskapet kan gi ordføreren utvidet fullmakt til å treffe vedtak. Endringene i fullmakter, reglementer og delegeringer skal gjelde så lenge det er nødvendig i forbindelse med håndteringen av koronautbruddet, eller fram til bystyret beslutter noe annet, men er tidsbegrenset frem til 1. august. 

De viktigste grunnene til at forslagene fremmes er på den ene siden å begrense fysiske møter mellom politikerne så mye som mulig. Videre at den pågående situasjonen krever raske beslutninger for å sikre en effektiv drift av kommunen. 

Telefonmøtet skal etter planen starte klokken 14.00 fredag. 
Sist oppdatert 20.03.2020 klokken 09:36 av Nicolai Prebensen

Bystyrets 71 representanter skal ikke møte i bystyresalen fredag. Møtet avholdes som telefonmøte. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no