N247 følger korona-situasjonen tett i vårt livestudio gjennom dagen. (Foto: Nicolai Prebensen/Mohsen Bokai (N247 grafisk))

11 med koronasmitte på Sørlandet sykehus lørdag

  Nicolai Prebensen, Jon Aamodt
  29. mars 2020
  16:15
Koronaviruset: Siden 12. mars har vi daglig oppdatert vår livestudio med korte saker om utviklingen og følgende av pandemien som herjer i hele verden. Liveoppdateringene legges foreløpig på is. I stedet skriver vi heller korte saker om temaet ved behov.
Publisert første gang torsdag 12.03.2020 klokken 08.18.
13:11  Koronavirus   Lørdagens oppdatering fra FHI
Det er totalt 163 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, 106 er inneliggende.
Det er nå meldt om 5.510 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) per klokken 24.00 den 3.04.2020.
Forskjellen mellom dagens tall for meldte tilfeller og gårsdagens tall er noe høyere enn tidligere. Dette skyldes at noen av de tidligere smittede kun har vært varslet til FHI, men ikke meldt til MSIS. Antall smittede er nå oppdatert bakover i tid. skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider lørdag.

Det er totalt 50 dødsfall varslet til FHI (per 4.04.2020 klokken 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 51 til 104 år), og 52 prosent er menn.
Totalt 105.865 personer er rapportert testet for covid-19 per 3. april 2020 klokken 15.00. Om lag fem prosent av de som er testet, er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. De siste dagene har andel positive prøver hatt en nedadgående trend.
Det er totalt 163 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, 106 er inneliggende.

10:44  Koronavirus   11 med koronasmitte på Sørlandet sykehus lørdag
Sørlandet sykehus melder lørdag morgen at de har 11 pasienter innlagte med koronasmitte lørdag morgen. Det er det samme antallet som fredag.  Antall ansatte i karantene er 64, over en halvering fra de 132 ansatte fredag.

16:09  Koronavirus   1 milliard til barnehager og SFO for å dekke tapt foreldrebetaling
Regjeringen vil gi en milliard kroner til barnehager og SFO, for å kompensere for at foreldre slipper å betale for tilbudet mens det er koronastengt, skriver regjeringen i en pressemelding. Barnehager og SFO er inntil videre stengt i perioden 13. mars til og med 13. april.

- Vi vil kompensere barnehagene og kommunene fullt ut for tapet av foreldrebetaling i denne perioden. Dette var vi tidlig ute med å varsle. Det gjorde at vi unngikk permitteringer. Samtidig har det sikret et tilbud til barn av ansatte i samfunnskritiske jobber og sårbare barn. Det gjør det også lettere å åpne tilbudet raskt hvis situasjonen tilsier det, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

14:35  Koronavirus   FHI: Status i Norge fredag ettermiddag
Det er nå meldt om 5.208 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert klokken 24.00 den 2.04.2020.
Det er totalt 44 dødsfall varslet til FHI (per 3.04.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 51 til 102 år), andelen kvinner og menn er lik.
Totalt 101.986 personer er rapportert testet for covid-19, per  2.04.2020 klokken 15.00. Om lag fem prosent av de som er testet, er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.
Det er totalt 109 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som er innlagt i intensivenhet.* Tall for totalt innlagte fra utbruddet startet til i dag blir ikke presentert i dagens rapport.
*Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

14:22  Koronavirus   Ny risikoavlastning for grøntprodusentene
Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020. Hele saken finner du her

14:11  Koronavirus   Barnevernvakta har døgnåpent: - Vi er på vakt hele døgnet
Alarmtelefonen er nå åpen alle dager hele døgnet. Du som er barn eller ungdom kan ringe 116 111 for å snakke med trygge voksne. Du som er voksen og bekymret for barn kan også ringe.
- Vi vet det er mange sårbare barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute og som trenger å snakke med trygge voksne nå, understreker Margrethe Østerhus, avdelingsleder for barnevernvakt, mottak og alarmtelefon.  Dette skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider fredag.
11:05  Koronavirus   11 personer innlagt ved Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus opplyser fredag formiddag at sykehuset har 11 pasienter innlagt med koronasmitte. Syv færre enn torsdag. Av 5.357 prøver fullført er 219 påvist med smitte i Agder, 143 i Kristiansand. Sykehuset har fredag 118 ansatte i karantene, 33 færre enn torsdag.

13:36  Koronavirus   18 personer er innlagt ved Sørlandet sykehus
18 personer er innlagt med koronavirus ved Sørlandets sykehus torsdag 2. april.. To pasienter er under 50 år. Det opplyser sykehuset torsdag. Antall ansatte i karantene er 101 som er 34 færre enn onsdag.

13:26  Koronavirus   Mulig smitte mellom pasient og ansatt ved Sørlandet sykehus
Det har forekommet en sannsynlig smitte mellom en ansatt ved Sørlandet sykehus og en pasient.
- Pasienten tok selv kontakt med oss da vedkommende utviklet symptomer på Covid-19 etter hjemkomst fra sykehuset. Vi har kontakt med vedkommende, som etter forholdene har det bra, sier fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Susanne Hernes i en pressemelding onsdag kveld.

Den ansatte hadde ingen tegn til å være smittet da vedkommende var på jobb.

Det er gjennomført arbeid med smittesporing, og andre pasienter og medarbeidere som kan ha vært i kontakt med den aktuelle ansatte er informert og testing er gjennomført.
Etter ønske fra pasienten gis det ikke ytterligere informasjon.

13:08  Koronavirus   FHI: Status per midnatt
Det er nå meldt om 4.935 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert klokken 24.00 den 1.04.2020.
Det er totalt 42 dødsfall varslet til FHI (per 2.04.2020 klokken 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år (fra 51 til 99 år).
Totalt 98.587 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 1.04.2020 klokken 15.00. Om lag fem prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt. Andel av de testede som er smittet har hatt en liten økning de siste dagene. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.
Det er totalt 180 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 109 er fortsatt innlagt. Gjennomsnittsalderen for de 180 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 61 år og 76 prosent er menn (Norsk intensivregister per 02.04.2020 klokken 08.00).
Aldersfordelingen er:
 • 0-39 år; 4 personer
 • 40-49 år: 26 personer
 • 50-59 år: 37 personer
 • 60-69 år: 59 personer
 • 70-79 år: 38 personer
 • 80 år eller eldre: 8 personer
*Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.
12:44  Koronavirus   NAV-status per 2. april
NAV: Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:
 • Agder: 1 602. Nye siste døgn: 34.
 • Hele landet: 33 172. Nye siste døgn: 767.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
 • Agder: 15 059. Nye siste døgn: 379
 • Hele landet: 304 137. Nye siste døgn: 7 909.
- Vi mottar fortsatt mange søknader om dagpenger og i Agder er det sendt inn over 1200 søknader de tre første dagene denne uken. Jeg minner om at siste frist for å søke forskudd på dagpengene er fredag 3. april om man vil være sikret å motta pengene før skjærtorsdag, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

15:14  Koronavirus   13 pasienter med koronasmitte innlagt på Sørlandet sykehus
Helse Sør-Øst: Onsdag 1. april 2020 klokken 08.00 hadde våre sykehus 245 pasienter innlagt med bekreftet covid-19. Av disse var 89 på intensivavdelinger, hvorav 79 på respirator. På Sørlandet sykehus er nå 13 pasienter med koronasmitte innlagt, tirsdag var 11 innlagte med smitte. Sykehuset har 137 ansatte i karantene av totalt 6.500 ansatte.

15:14  Koronavirus   1 pasienter med koronasmitte innlagt på Sørlandet sykehus
Helse Sør-Øst: Onsdag 1. april 2020 klokken 08.00 hadde våre sykehus 245 pasienter innlagt med bekreftet covid-19. Av disse var 89 på intensivavdelinger, hvorav 79 på respirator. På Sørlandet sykehus er nå 13 pasienter med koronasmitte innlagt, tirsdag var 11 innlagte med smitte. Sykehuset har 137 ansatte i karantene av totalt 6.500 ansatte.

14:07  Koronavirus   Folkehelseinstituttets dagsrapport
FHI: Rapporten er generert 31.03.2020. Tallene er midlertidige og kan bli endret.
Hovedpunkter fra rapporten:
Det er meldt totalt 4.447 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert kl. 24.00 den 30.03.2020. Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.
Det er totalt 28 dødsfall varslet til FHI (per 31.03.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 85 år (fra 62 til 95 år).
Totalt 90.242 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 30.03.2020 klokken 15.00. Om lag 4,8 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.
Det er totalt 168 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, av disse er 107 fortsatt innlagt.
Gjennomsnittsalderen for de 168 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-30 år: 5 personer; 30-39 år: 7 personer; 40-49 år: 26 personer; 50-59 år: 36 personer; 60-69 år: 52 personer; 70-79 år: 34 personer; 80 år eller eldre: 8 personer (Norsk intensivregister per 31.03.2020).

Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.

13:34  Koronavirus   NAV: 14.680 sykemeldte med mistanke eller påvist koronasmitte i Agder
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose, påvist eller mistanke om smitte:
Agder: 1.568. Nye siste døgn: 35. Hele landet: 32 405. Nye siste døgn: 921

Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
Agder: 14.680. Nye siste døgn: 341. Hele landet: 296.228. Nye siste døgn: 6.979.

- Antall permitterte fortsetter å øke i de mest utsatte næringene. Nå er 47 prosent av fylkets lønnstakere innen overnattings- og restaurantvirksomhet permittert. Innen varehandel og reparasjon av motorvogn er over 3600 permittert i Agder, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

12:40  Koronavirus   Over 51.000 har meldt inn symptomer på koronavirus
Selvrapportering av symptomer som kan være covid-19

Resultater fra innmelding til "Meld fra ved mistanke om koronavirus", en tjeneste for alle innbyggere for selvrapportering av symptomer som kan skyldes koronavirus.

Den 22. mars publiserte Folkehelseinstituttet sammen med Norsk Helsenett løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus (Helsenorge), som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over utbredelsen av smitte i Norge. Det ytes ikke helsehjelp gjennom løsningen.

Personer som i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som hoste, pustebesvær eller feber har blitt oppfordret til å fylle ut skjema. Foreldre kan fylle ut skjema på vegne av sine barn.

Her er resultatene fra de som har meldt fra om symptomer med start fra og med 15. mars 2020. Det var mange som meldte fra om symptomer som oppstod før 15. mars, tusen takk også til alle dere. Siden vi i første omgang var spesielt interessert i å undersøke hva som ble meldt inn fra 15. mars for en oversikt over situasjonen akkurat da, er det disse tallene vi har analysert under. Tall for symptomer som er meldt inn med symptomstart i perioden før 15. mars er fremdeles verdifulle, og vil inngå som en del av tallmaterialet FHI bruker generelt i ulike sammenhenger fremover. 

Nøkkeltall fra selvrapporteringen per 29.03.2020
23 631 har meldt fra om symptomer som kan skyldes koronavirus med symptomstart fra 15. mars og fremover.
 • 59 % av de som meldte symptomer var kvinner og 41 % var menn
 • Median alder er 37 år for både kvinner og menn
 • 25 % har kontaktet lege, 2 % er testet for koronavirus

11:15  Koronavirus   Ønsker å åpne opp skoler og barnehager
FVN: Kristiansand kommune ønsker å åpne opp skoler og barnehager fra etter påske. - Dette gjelder barneskoler fra 1. til 4. trinn, sa kommunedirektør Camilla Dunsæd under fvn.nos direktesending onsdag formiddag.
Det er regjeringen som avgjør om skoler og barnehager skal åpne etter påske. Det er ventet en avgjørelse i løpet av påsken.

11:08  Koronavirus   Oppretter personellbank
FVN: Region Kristiansand, Kristiansand og kommunene rundt, skal planlegge en personellbank i av helsearbeidere i fellesskap. Det fortalte kommunedirektør Camilla Dunsæd under en livesending til fvn.no onsdag formiddag.

09:57  Koronavirus   VG: 11 innlagt på Sørlandet sykehus
VG: I følge avisen er 101 registrert smittet totalt i Kristiansand kommune 1. april. 11 personer er innlagt ved Sørlandet sykehus.

17:06  Koronavirus   Tre færre innlagt på Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus: Antall innlagte pasienter med koronasmitte er per tirsdag klokken 16.00 11 (14 mandag). Antall ansatte med koronasmitte er 24 (samme som mandag) og antall ansatte i karantene (av omlag 6500 ansatte) er 132 (mandag 137).

13:21  Koronavirus   FHI: 4.447 personer med påvist koronasmitte
FHI: Det er meldt totalt 4.447 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Gjennomsnittsalder for de smittede er 48 år, 49 prosent er kvinner og 51 prosent er menn.
Det er totalt 28 dødsfall varslet til FHI (per 31.03.2020 klokken 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 85 år (fra 62 til 95 år).
Totalt 90.242 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 30.03.2020 kl. 15.00. Om lag 4,8 prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.
Det er totalt 168 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 107 fortsatt innlagt.
Gjennomsnittsalderen for de 168 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-30 år: fem personer; 30-39 år: syn personer; 40-49 år: 26 personer; 50-59 år: 36 personer; 60-69 år: 52 personer; 70-79 år: 34 personer; 80 år eller eldre: åtte personer (Norsk intensivregister per 31.03.2020).

12:45  Koronavirus   12 pasienter med koronavirus innlagt på Sørlandet sykehus
Helse Sør-Øst opplyser tirsdag at Sørlandet sykehus tirsdag har 12 pasienter innlagt med koronavirus. Det er to færre enn mandag. 

11:55  Koronavirus   Oppdaterte tall fra NAV
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:
Agder: 1533. Nye siste døgn: 53.
Hele landet: 31 484. Nye siste døgn: 1241.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
Agder: 14 339. Nye siste døgn: 500.
Hele landet: 289 249. Nye siste døgn: 9 975.
- I går ettermiddag åpnet NAV den nye løsningen som gir de som er permittert eller har mistet jobben mulighet til å søke om forskudd på dagpenger. Dette er en ordning som gjelder de som har bank-ID. Vi ser at mange allerede har brukt den, og NAV jobber på spreng for at folk skal få penger før påske, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

11:36  Koronavirus   Flere smittet ved omsorgssenter
Enda flere beboere på Stener Heyerdahl omsorgssenter er smittet av korona. Det bekrefter Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.
- Det er en krevende situasjon når store deler av en avdeling er smittet, sa Skisland til de andre politikerne i nærings- og eierskapsutvalget tirsdag formiddag.
12 pasienter ved en avdeling på omsorgsenteret er testet og syv testet positivt. To av disse døde i helgen. Totalt er det 15 pasienter på avdelingen. En helsearbeider på avdelingen har også testet positivt for koronasmitte.

16:38  Koronavirus   Ny oppdatering fra Sørlandet sykehus mandag ettermiddag
Sørlandet sykehus klokken 16.00: Antall innlagte pasienter med koronasmitte er per mandag ettermiddag 14. Antall ansatte med koronasmitte er 24 og antall ansatte i karantene (av omlag 6500 ansatte) er 137. 

13:06  Koronavirus   FHI: 4.226 personer smittet med koronavirus
FHI: Det er meldt totalt 4.226 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert klokken 24.00 den 29.03.2020.
Det er totalt 26 dødsfall varslet til FHI (per 30.03.2020 klokken 09.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (fra 62 til 95 år). (31 personer er i følge NRK døde av virussykdommen per klokken 13.00 mandag).
Totalt 87.191 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 29.03.2020 klokken 15.00. Om lag fire prosent av de som er testet er smittet med koronavirus gjennom utbruddet så langt.
Det er totalt 153 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, av disse er 104 er fortsatt innlagt.
Gjennomsnittsalderen for de 153 som har vært eller er innlagt på intensivenhet er 60 år og 76 prosent er menn. Aldersfordelingen er: 0-39 år: 12 personer; 40-59 år: 57 personer; 60-79 år: 77 personer; 80 år eller eldre: syv personer. (Norsk intensivregister per 30.03.2020). 

12:01  Koronavirus   NAV: 13.839 har søkt om dagpenger
Informasjon fra NAV Agder knyttet til koronapandemien:
NAV Agder sender ut daglig informasjon om sykefravær knyttet til Covid-19 og søknader om dagpenger under permittering. Tall for arbeidsledige oppdateres hver tirsdag.

Status 30. mars 2020:
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:
 • Agder: 1 480. Nye siste 3 døgn: 23.
 • Hele landet: 30 243. Nye siste 3 døgn: 858.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
 • Agder: 13.839. Nye siste 3 døgn: 755.
 • Hele landet: 279 274. Nye siste 3 døgn: 16 496.
- Vi ser at antallet nye sykefraværstilfeller med Covid 19-diagnose, påvist eller mistanke om smitte, i Agder har gått betydelig ned de siste døgnene, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.
Fredag ble det klart at NAV har fått på plass en løsning for å betale ut dagpenger på forskudd. Fra i dag kan man søke om forskudd på nav.no. Pengene kommer innen onsdag 8. april om du ber om forskudd senest fredag 3. april.
- Vi er glade for at vi nå er i stand til å betale ut et forskudd og at vi kan gjøre dette raskt, sier Elisabeth Blørstad.
10:38  Koronavirus   13 personer er innlagt ved Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus melder klokken 10.00 mandag at 13 personer er innlagt med koronasmitte. Antall ansatte med koronasmitte er 24. Sykehuset opplyser at antall ansatte i karantene blir oppdatert i løpet av dagen.
I Helse Sør-Øst er (11 sykehus) er til sammen 239 pasienter innlagt med smitte. 77 pasienter er på intensivavdeling og 66 pasienter ligger i respirator.


13:21  Koronavirus   Folkehelseinstituttet med status per 29. mars
Det er meldt totalt 4.102 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). klokken 24.00 den 28.03.2020.
Det er 317* pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 29.03.2020 klokken 12.15).
Det er totalt 139 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet*, av disse er 94 inneliggende.
Gjennomsnittsalderen for de 139 bekreftede pasientene er 60 år og 76 % er menn. Aldersfordelingen på de bekreftede pasientene som trenger intensivbehandling er: 0-39 år: 11; 40-59 år: 53; 60-79 år eller eldre: 68; 80 år eller eldre: 7 (Norsk intensivregister per 29.03.2020 kl. 09.00)
Det er totalt 22 dødsfall varslet til FHI (per 29.03.2020 klokken 09.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (min 62 – max 95).
Totalt 85 136 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 28.03.2020 klokken 15.00. I gjennomsnitt har rundt 4% testet positivt gjennom utbruddet så langt.

12:38  Koronavirus   NRK: 4.107 smittet av koronaviruset
NRK: I Norge er det per søndag ettermiddag 4.107 personer som er smittet av koronaviruset. 291 personer er innlagt på sykehus. 25 personer er døde som følge av smitte. To nye dødsfall er registrert søndag, begge to eldre menn. En person ble funnet i hjemmet sitt, den andre på et sykehjem i Bergen.

14:37  Koronavirus   Ekspertgruppe skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen
Kunnskapsdepartementet: Regjeringen styrker beslutningsgrunnlaget når det gjelder tiltak for skoler og barnehager under koronautbruddet. – Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal komme med en anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole innen 3. april, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby.

13:46  Koronavirus   13 personer innlagt på Sørlandet sykehus
Helse Sør-Øst: Lørdag 28. mars klokken 08.00 hadde våre sykehus i Helse Sør-Øst 220 pasienter innlagt med bekreftet koronasmitte. 74 av disse var på intensivavdelinger, hvorav 60 på respirator. I går hadde vi 3.487 ansatte i karantene. I følge oversikten har Sørlandet sykehus 13 personer innlagt med koronasmitte.

13:07  Koronavirus   FHI: 3.485 smittede i Norge lørdag
FHI: Det er meldt totalt 3845 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). 
Gjennomsnittsalderen for de smittede er 48 år, 52 prosent er menn.
1.994 har blitt smittet i Norge, 1.256 har blitt smittet utenlands og for de øvrige er smittested ukjent. Av de som er smittet i Norge, har 969 vært nærkontakter av en smittet person, 960 har ikke kjent smittevei og 65 er under avklaring.
Det er totalt 128 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, i følge Norsk intensivregister. Av disse er 88 inneliggende.
Det er totalt 20 dødsfall varslet til FHI. Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år.
Totalt 82.584 personer er rapportert testet for covid-19. I gjennomsnitt har rundt fire prosent vært smittet gjennom utbruddet så langt, men andelen positive har gått opp de seneste dagene.

18:52  Koronavirus   Sørlandet sykehus: 11 pasienter med koronasmitte innlagt
Oppdatert 27. mars klokken 18.00: Sørlandet sykehus har i dag 11 pasienter innlagte med koronasmitte. Det er to flere enn torsdag. Antall ansatte med koronasmitte er 22, to flere enn torsdag. Antall ansatte i karantene (av omlag 6500 ansatte) er 219, det er 42 ansatte færre enn torsdag.

13:20  Koronavirus   Helse Sør-Øst oppdaterer
Fredag 27. mars klokken 08.00 hadde våre sykehus i Helse Sør-Øst 228 pasienter innlagt med bekreftet koronasmitte. 66 av disse var på intensivavdelinger, hvorav 55 på respirator. I går hadde vi 3.715
ansatte i karantene. (Pressemelding fra Helse Sør-Øst).

13:11  Koronavirus   FHI: 3581 personer med påvist koronasmitte
FHI: Det er meldt totalt 3 581 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) per 26.03.2020 klokken 24.00. Det er 302 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19, ifølge tall fra Helsedirektoratet per 27.03.2020 klokken 12.30.
Det er totalt 112 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i intensivenhet, i følge Norsk intensivregister per 27.03.2020 kl. 08.00. Av disse er 81 fortsatt innlagt. Gjennomsnittsalderen er 59 år (min 14 år – max 93 år). Åtte prosent var yngre enn 40 år, 65 % var 40–69 år, og 27 % var 70 år eller eldre. 77 % er menn.
50 % er registrert med én eller flere underliggende risikofaktorer.
Det er totalt 16 dødsfall varslet til FHI (per 27.03.2020 klokken 08.00. Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år (min 69 år – max 94 år). Totalt 78.036 personer er rapportert testet for covid-19, pr. 26.03.2020 klokken 15.00. I gjennomsnitt har rundt 4% testet positivt gjennom utbruddet så langt, men andelen positive har hatt en oppgang de seneste dagene.
12:18  Koronavirus   NAV oppdaterer
NAV Agder sender ut daglig informasjon om sykefravær knyttet til Covid-19 og søknader om dagpenger under permittering. Tall for arbeidsledige oppdateres hver tirsdag.
Status 27. mars 2020.
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:
Agder: 1.457. Nye siste døgn: 42.
Hele landet: 29.385. Nye siste døgn: 909.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
Agder: 13.084 Nye siste døgn: 532
Hele landet: 262.778. Nye siste døgn: 11.375
- Selv om antallet søknader om dagpenger var høyere forrige uke, har vi også denne uken mottatt over 500 nye søknader om dagpenger under permittering hver dag, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.
I dag legger vi også med en statistikk over antall søknader om dagpenger ved permittering fordelt på næring, og andel av lønnstakere i samme næring.
- I Agder, som i landet ellers, er situasjonen mest dramatisk innen overnattings- og serveringsvirksomhet, der 41 prosent av lønnstakerne i fylket er permittert. Det totalet antallet permitteringer er høyest innenfor varehandel og reparasjon av motorvogn, med nesten 3.000 permitteringer i Agder. Dette utgjør 16 prosent av lønnstakerne innenfor næringen, sier Blørstad.
10:07  Koronavirus   VG: Nytt koronadødsfall i Norge
VG: Torsdag døde en coronasmittet beboer på Orkerød Sykehjem i Moss. Beboeren, som døde 26. mars, fikk påvist koronasmitte samme dag som dødsfallet inntraff. Det er nå 15 personer som har mistet livet som følge av koronaviruset i Norge. 14 av de 15 er eldre, skriver VG

10:05  Koronavirus   Fylkesmannen i Agder: Hold Norge Rent utsetter årets strandryddeuke
Med bakgrunn i samtidens korona-utfordringer utsettes Strandryddeuka til høsten. Aksjonen skulle egentlig vært avholdt i uke 18, 30.april - 5.mai. 
Hold Norge Rent har besluttet å utsette årets strandryddeuke til høsten på grunn av regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon. Hold Norge Rent anbefaler alternative aktiviteter som «The great nurdle hunt», registrering av forsøpling i ryddeportalen og «#5 for hvalen» innenfor helsemyndighetenes anbefalinger og regjeringens restriksjoner.

09:42  Koronavirus   To leger og en sykepleier smittet med koronavirus
Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand sa fredag formiddag under en pressebrief at to leger og en sykepleier ved legevakten i Kristiansand var smittet med koronaviruset. Saken oppdateres på hovedsiden.

09:02  Koronavirus   Regjeringen la frem ny krisepakke
- Vi vil dekke faste utgifter til bedrifter som trenger nødhjelp på grunn av koronasituasjonen. Dette gjør vi for å redde arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner. Ordningen vil være på om lag 10-20 milliarder kroner per måned, sier finansministeren. Se pressekonferansen her

08:12  Koronaviruset   Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser
Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den.

- Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

17:35  Koronavirus   Sørlandet sykehus torsdag 26. mars
Sørlandet sykehus oppdaterer daglig om korona-situasjonen i Sørlandet sykehus. Antall innlagte pasienter med koronasmitte er torsdag ni personer, en flere enn onsdag. Antall ansatte med koronasmitte er 20 som er to færre enn onsdag. Antall i karantene (av omlag 6500 ansatte) er 261 personer, 25 flere enn onsdag.
15:02  Koronavirus   FHI: 266 pasienter innlagt på sykehus
Det er totalt meldt 3156 personer med påvist covid -19 (koronavirus) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Oppdatert klokken 24.00 den 25.03.2020.
• Det er 266 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 26.03.2020 klokken 12.15).
• Det er totalt 93 personer med bekreftet SARS-CoV-2 som har vært innlagt i
intensivenhet*, av disse er 68 inneliggende. Gjennomsnittsalderen er 59 år og 75 % er menn. 48 % er registrert med en eller flere underliggende risikofaktorer.
Aldersfordelingen på de bekreftede pasientene som trenger intensivbehandling er: 0-24 år: 1,25-49 år: 22, 50-75 år: 56, 75+: 14. (Data fra Norsk intensivregister per 26.03.2020 klokken 08.00) *Tall fra Norsk intensivregister over intensivinnleggelser og fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare.
• Det er totalt 14 dødsfall varslet til FHI (per 26.03.2020 klokken 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 83 år.
• Totalt 73.892 personer er rapportert testet for koronavirus (SARS-CoV2) (per 25.03.2020 kl. 15.00). I gjennomsnitt har 4 % testet positivt for covid-19 gjennom utbruddet så langt.

14:06  Koronavirus   Familievernkontorene åpner igjen på telefon
- På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene, skriver Fylkesmannen i en pressemelding torsdag ettermiddag.


11:52  Koronavirus   NAV status per 26. mars 2020.
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose - påvist eller mistanke om smitte:
 • Agder: 1 415. Nye siste døgn: 51.
 • Hele landet: 28 476. Nye siste døgn: 1 002.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
 • Agder: 12 552. Nye siste døgn: 580.
 • Hele landet: 251 403. Nye siste døgn: 12 864
NAV-kontorene i Agder får en stor oppgave med å følge opp alle nyregistrerte søkere. - Vi står i en ekstremsituasjon, likevel opplever jeg at NAV-lederne i Agder har god oversikt over situasjonen og behovene i sine kommuner, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.
Hun legger til at de lokale NAV-kontorene ikke kan svare på spørsmål om utbetaling av dagpenger etter nytt regelverk. - Lokalt jobber vi med arbeidsrettet oppfølging og tjenester til arbeidsgivere. Behandling av dagpengesøknader gjøres i andre enheter, sentralt i NAV, sier Blørstad.

09:43  Koronaviruset   Vil ansette 400 nye politifolk
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av utbruddet av koronaviruset.

- I en svært vanskelig tid, må politiet ha mannskapene de trenger for å sikre trygghet, lov og orden i Norge. Derfor styrker vi beredskapen i Norge med inntil 400 politifolk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det skal rekrutteres inntil 400 personer som skal settes inn i aktiv polititjeneste. Personene som ansettes har fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i dag i politiet. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

- Dette skjer i flere faser, og i første fase vil særlig distrikter som har blitt pålagt grenseoppgaver prioriteres, det vil si Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt, sier Mæland.

I første omgang vil POD raskt ansette inntil 150 personer på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politidistriktene. Stillingene vil i hovedsak bli fordelt til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen indre Schengen grensekontroll.

I neste fase legger POD opp til en utlysning av inntil 250 stillinger. Stillingene vil bli fordelt til politidistriktene med utgangspunkt i et sett kriterier – herunder distriktenes innbyggertall og fravær hos egne mannskaper.

- Det er mange motiverte og kvalifiserte personer som har søkt jobb i politiet, men som enda ikke har fått jobb. De kan politiet nå rekruttere. Denne løsningen vil tilføre politiet ressurser på en rask og fleksibel måte, sier Mæland.

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

18:14  Koronavirus   To nye innlagt på Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus oppdaterer situasjonen daglig. Antall innlagte pasienter med koronasmitte er onsdag åtte personer, det er to flere enn tirsdag. Antall ansatte med koronasmitte er 22, samme antall som tirsdag. Antall ansatte i karantene av omlag 6500 ansatte er 286, 23 færre enn  tirsdag. Det ble i dag gjennomført analyser av 210 prøver. Seks av disse var positive, skriver sykehuset i en melding.


14:42  Koronavirus   FHI: 196 nye smittet siste døgn
FHI: Totalt 2.916 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.
Det er varslet om 12 dødsfall til Folkehelseinstituttet (per 25.03.2020 klokken 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 84 år.
Gjennomsnittsalder for de smittede er 47.7 år, 46,8 prosent er kvinner og 53,2 prosent er menn.
1.437 personer har blitt smittet i Norge, 1.043 personer har blitt smittet utenlands og for 350 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 724 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 671 har ikke kjent smittevei, 42 er under avklaring.
I Norge er rapportert 73.089 testet for koronavirus (SARS-CoV2) (per 25.03.2020 klokken 12.00). Om lag fire prosent av de som er testet er smittet med koronavirus. 237 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 25.03.2020 kl. 12.15). Antall innlagte per dag er økende.
Det er totalt 74 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2, av disse er 51 personer fortsatt innlagt (tall fra Norsk intensivregister). Gjennomsnittsalderen for de som er innlagt på intensiv er 60 år, av disse 77 % er menn.

14:10  Koronavirus   NRK: Avlyser alle vårens skriftlige eksamener
Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i grunnskolen og videregående, melder kunnskapsdepartementet. Det melder NRK onsdag ettermiddag.

13:52  Koronavirus   VG: 14 døde av koronavirus i Norge
Tirsdag 24. mars døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom. Det skriver Nord-Aurdal kommune i en pressemelding. - Det er en  eldre pasient som har dødd, sier kommunedirektør Kristian Damstuen til VG. Det betyr at det totalt er 14 corona-smittede personer som har dødd i Norge.

13:21  Koronavirus  
Statens vegvesen har i dag bestemt å holde alle trafikkstasjoner stengt frem til og med 13. april. Oppdatert informasjon om hvordan koronautbruddet påvirker Statens vegvesens tjenester finner du på: www.vegvesen.no/korona

12:36  Koronavirus   172 pasienter innlagt ved helse Sør-Østs sykehus
Helse Sør-Øst: Onsdag 25. mars 2020 klokken 08.00 hadde våre sykehus 172 pasienter innlagt med bekreftet koronasmitte. 57 av disse var på intensivavdelinger, hvorav 41 på respirator, skriver Helse Sør-Øst på sine hjemmesider. Dette dekker elleve sykehus inklusive Oslo.

10:59  Koronavirus   Søknader om dagpenger under permittering økte med 655 siste døgn
NAV forventer et stort antall nye søknader om dagpenger også i ukene som kommer. Direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad, sier det er for tidlig å si noe nå om hvor fort NAV kan saksbehandle alle søknadene. - Dette må vi komme tilbake til. Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber blant annet med å tilpasse IT-løsninger til nytt regelverk. Det jeg kan si i dag, er at det legges store ressurser i å få det på plass.
Oppdaterte tall for søknader om dagpenger under permittering og sykefraværstilfeller knyttet til Covid-19-diagnoser. Status 25. mars 2020.
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:
 • Agder: 1 364. Nye siste døgn: 59.
 • Hele landet: 27 474. Nye siste døgn: 1 260.
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
 • Agder: 11 972. Nye siste døgn: 655.
 • Hele landet: 238 539. Nye siste døgn: 13 759
NAV forventer et stort antall nye søknader om dagpenger også i ukene som kommer. Direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad, sier det er for tidlig å si noe nå om hvor fort NAV kan saksbehandle alle søknadene. - Dette må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber blant annet med å tilpasse IT-løsninger til nytt regelverk. Det jeg kan si i dag, er at det legges store ressurser i å få det på plass, sier Blørstad.

11:01  Koronaviruset   Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019
Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er normalt 10. april. Denne fristen er nå utsatt.

Som følge av det pågående koronautbruddet har Barne- og familiedepartementet besluttet å gi samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, utsatt frist til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019. På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.

Fristen utsettes i første omgang til 15. mai 2020, skriver Fylkesmannen i Agder i en melding 25. mars. 
17:48  Koronavirus   Seks pasienter med koronasmitte innlagt på Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus oppdaterer daglig om korona-situasjonen i Sørlandet sykehus. Siste oppdateringen kom tirsdag ettermiddag.
Antall innlagte pasienter med koronasmitte er seks per tirsdag ettermiddag. Det er tre færre enn mandag. Antall ansatte med koronasmitte er 22 som er to flere enn mandag. I alt er 309 ansatte i karantene av i alt 6.500 ved sykehuset.

15:12  Koronavirus   NAV: Mer enn 15.500 personer er registrert som helt ledige i Agder.
Mer enn 15.500 personer er registrert som helt ledige i Agder. For 14 dager siden var drøyt 3.800 personer i samme situasjon. Antall søknader om dagpenger under permittering og sykefraværstilfeller knyttet til Covid-19-diagnoser fortsetter å øke, skriver NAV Agder i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
Status 24. mars 2020. Antall personer som er registrert som helt ledige:
 • Agder: 15 503. Økning siste to uker: 11.668.
 • Hele landet: 291 483. Nye siste to uker: 226.139.
 • Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte:
 • Agder: 1 305. Nye siste døgn: 118.Hele landet: 26.214. Nye siste døgn: 2 299.
 • Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering:
 • Agder: 11 317. Nye siste døgn: 943.
 • Hele landet: 224 780. Nye siste døgn: 18 143.
Ledige per 24. mars 2020
10,2 prosent av arbeidsstyrken i Agder er registrert som helt ledige. Det utgjør 15.503 personer. Det siste året har Agder hatt en gjennomsnittlig ledighet per måned på 2,4 prosent.

14:23  Koronavirus   OL i Tokyo er utsatt til 2021
NRK: Aldri før har et OL blitt utsatt. IOC bekrefter tirsdag at OL i Tokyo er utsatt. Lekene skal gjennomføres i løpet av 2021.

14:00  Koronavirus   Danmark/VG: Tiltakene kan redusere smitten med 30–50 prosent
Både Norge og Danmark har innført mange av de samme drastiske tiltakene for å hindre smittespredning. I nabolandet har det hatt effekt, ifølge ferske tall fra det danske folkehelseinstituttet, skriver VG tirsdag ettermiddag.

13:10  Koronavirus   Landskytterstevnet avlyses
Landsskytterstevnet som skulle vært arrangert fra 7. – 14. august avlyses. Det er Norges Skytterstyre som har tatt beslutningen med bakgrunn i den alvorlige situasjonen med spredning av Korona-viruset, og etter anmodning fra arrangøren i Elverum skytterlag. 5 000 skyttere og over 10 000 tilreisende blir direkte berørt av beslutningen, skriver Det Frivillige Skyttervesen i en pressemelding tirsdag.

13:08  Koronavirus   To nye døde som følge av koronasmitten
Det er i dag meldt om to nye dødsfall som følge av koronasmitte. Ett tilfelle på Haukeland Universitetssykehus og ett tilfelle i Tromsø. Begge to var eldre personer.

13:06  Koronavirus   2.566 registrert smittet i Norge
FHI: Det er rapportert totalt 2.566 smittede. Av disse er 196 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00.
Hovedpunkter fra dagsrapporten
Det er varslet om 10 dødsfall til Folkehelseinstituttet (per 24.03.2020 kl. 08.00). Gjennomsnittsalderen for de døde er 87 år. Gjennomsnittsalder for de smittede er 47.1 år, 46 prosent er kvinner og 54 prosent er menn.
1.279 personer har blitt smittet i Norge, 996 har blitt smittet utenlands og for 291 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 643 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 597 har ikke kjent smittevei, 39 er under avklaring.
I Norge er det rapportert 70.608 testet for koronavirus (SARS-CoV2) (per 24.03.2020 klokken 12.00).
212 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 24.03.2020 klokken 12.15). Antall innlagte per dag er økende.

10:41  Koronavirus   Kristiansand kommune presiserer smitteverntiltak ved alkoholskjenking
Kristiansand kommune presiserer hvordan smitteverntiltak skal følges opp av steder som skjenker alkohol i Kristiansand. Alle gjester må ha en avstand på minst én meter. Tidligere er det vedtatt at skjenking skal opphøre klokken 20.30 og at det bare er steder som også serverer mat som kan benytte skjenkebevillingen de har.
Reglene vil bli praktisert strengt 
I vilkårene for skjenking fra nasjonale myndigheter har det stått at stedene må legge til rette for at folk skal holde avstand. Kommunen presiserer at dette vil praktiseres strengt og at stedene også må sikre at besøkende faktisk holder avstand fra hverandre.
Det kan gis unntak for besøkende fra samme husstand, typisk familier som allerede lever oppi hverandre. Alle gjester og ansatte skal ha vaske- og desinfiseringsmuligheter.
Skjenke- og serveringssteder i Kristiansand må aktivt informere gjester om meterskravet med skriftlige oppslag og med muntlig oppfølging for gjester som ikke følger pålegget.
Kommunen vil kontrollere
Kommunen vil gjennomføre veiledningskontroller denne uka. Ved kommunens kontroll vil det ikke bli benyttet centimetermål, men vurdert om det er generelt tilstrekkelig avstand og vaskemulighet. Skjenkebevillinger forvaltes av innbyggertorget ved direktør for kultur og innbyggerdialog, mens smittevernloven forvaltes av kommuneoverlegen. (Først publisert på Kristiansand kommunes hjemmeside).

08:31  Koronavirus   Nytt koronadødsfall i Norge
VG: Haukeland sykehus melder på Twitter tirsdag morgen at en eldre person med koronasykdom døde 23. mars.
15:50  Koronavirus   Danmark forlenger koronatiltakende
Regjeringen i Danmark forlenger alle koronatiltak i landet til den 2. påskedag (13 april), sa statsminister Mette Fredriksen under en pressekonferanse mandag ettermiddag. I Norge forventes det at en oppdatering vil komme tirsdag fra helseminister Bent Høie.

15:34  Koronavirus   20.000 kroner i bot for å bryte smittevernloven
En koronasmittet person er ilagt en bot på 20.000 kroner etter han gikk på fest lørdag. Det er Vest politidistrikt som melder dette i en pressemelding mandag ettermiddag. Politiet har etterforsket saken i helgen og flere personer skal være avhørt. Vedkommende har blitt orientert om saken og betales ikke boten risikerer vedkommende fengsel i 40 dager, skriver påtaleleder Gunnar Fløystad i politidistriktet.

14:58  Koronavirus   Pålegges ikke lenger isolasjon
Personer som er i karantene fordi de har vært på utenlandsreise pålegges ikke lenger isolasjon dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag. 

13:43  Koronavirus   Over 61.000 personer er testet
FHI: Det er totalt åtte dødsfall varslet til FHI per 23.03.2020 klokken 08.00. 380 pasienter er innlagt på sykehus med påvist covid-19, ifølge tall fra Helsedirektoratet per 23.03.2020 klokken 12.15. Totalt 61.251 personer har blitt testet for koronavirus (SARS-CoV2) per 23.03.2020 klokken 09.00. Totalt 45 personer med bekreftet smitte har vært innlagt i intensivenhet. Av disse er 38 fortsatt innlagt. Antallet innleggelser er økende.

11:07  Koronavirus   Nytt koronadødsfall i Norge
- Jeg kan bekrefte ett dødsfall, sier pressesjef Geir Lindhjem ved Akershus universitetssykehus til VG.
Han opplyser til avisen at avdøde hadde hjemstedskommune i Nordre Follo og var en eldre person som var lagt inn på sykehuset.

11:01  Koronavirus   Aldersfordelingen for smittede i landet per 22. mars
Dette er Folkehelseinstituttets oversikt over aldersfordelingen blant de som er smittet med koronaviruset per søndag 22. mars:

 • 0-9 år, 16 personer
 • 10-19 år, 70 personer
 • 20-29 år, 260 personer
 • 30-39 år, 339 personer
 • 40-49 år, 490 personer
 • 50-59 år, 512 personer
 • 60-69 år, 250 personer
 • 70-79 år, 114 personer
 • 80-89 år, 63 personer
 • 90-99, år 18 personer

10:38  Koronavirus   Over 10.000 har søkt dagpenger
NRK Sørlandet: - 1.901 har søkt om dagpenger under permittering fra Nav fra fredag til søndag i Agder. Totalt har 10 374 personer søkt om dagpenger under permittering i Agder som følge av koronaviruset, skriver NRK Sørlandet mandag morgen.

09:27  Koronavirus   Ny vurdering av tiltak tirsdag
Det blir trolig bestemt i morgen om de strenge korona-tiltakene, med for eksempel skolestengning, fortsetter i Norge. - En konklusjon på de kraftigste tiltakene kommer ikke i dag, så sannsynligvis i morgen, sier helseminister Bent Høie til NRK.

19:26  Koronavirus   FHI: 24.000 har sendt melding om symptomer
Tidligere i dag åpnet Folkehelseinstituttet opp en nettside hvor befokningen kan sende inn sine symptomer på sykdom. Instituttet skriver;  Hoste, feber, pustebesvær? Nesten 24.000 meldinger om symptomer som kan skyldes koronavirus ble sendt inn i dag frem til klokken 18.00 søndag. Takk til alle dere som hjelper oss med å få oversikt over situasjonen i Norge, skriver instituttet i en melding på Twitter.

18:39  Koronavirus   Sørlandet sykehus har 20 ansatte med koronasmitte
Sørlandet sykehus oppdaterer daglig om korona-situasjonen, siste oppdateringen kom søndag ettermiddag. Antall innlagte pasienter med koronasmitte er seks. Antall ansatte med koronasmitte er 20, mens ansatte i karantene (av omlag 6.500 ansatte) er 219.

13:04  Koronavirus   FHI: 2.132 personer er registrert smittede
FHI: Det er rapportert totalt 2.132 smittede. Av disse er 206 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til kl 24.00. Det er varslet om totalt syv dødsfall til Folkehelseinstituttet. De døde er eldre personer. 
Gjennomsnittsalder for de smittede er 47 år, 45.3 prosent er kvinner og 54.7 prosent er menn.
1.014 personer har blitt smittet i Norge, 915 personer har blitt smittet utenlands og for 203 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 532 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 449 har ikke kjent smittevei, 33 er under avklaring. I Norge er 54 393 testet for Koronavirus (SARS-CoV2) (per 22.03.2020 klokken 09.00). 169 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19. Det er totalt 39 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet smitte. I Agder er 91 personer registrert smittet.

18:33  Koronavirus   Er du på reise? Husk å registrere deg
UD oppfordrer alle reisene i utlandet om å registrere seg på http://reiseregistrering.no. Da kan vi raskt nå ut med beskjeder og dele informasjon. Husk å slette din reise når du er hjemme igjen. Tusen takk for at du hjelper oss, skriver Utenriksdepartementet i en Twitter-melding lørdag kveld.
13:12  Koronavirus   FHI: Status koronasmitte i Norge lørdag 21.03.2020
FHI: Det er rapportert totalt 1.926 smittede. Av disse er 183 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00.
Det er varslet om totalt 7 dødsfall til Folkehelseinstituttet, de døde er eldre personer. Gjennomsnittsalder for de smittede er 47.1 år, 44.7 prosent er kvinner og 55.3 prosent er menn.
891 personer har blitt smittet i Norge, 892 personer har blitt smittet utenlands og for 143 er smittested under avklaring. Av de som er smittet i Norge har 455 vært nærkontakter av et kjent smittet tilfelle og 408 har ikke kjent smittevei, 28 er under avklaring. 130 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19

11:45  Koronavirus   Henter hjem nordmenn fra Spania
Regjeringen: Beskjed til nordmenn i Spania. SAS har satt opp ekstra flygninger 22. mars fra Las Palmas og 23. mars fra Las Palmas, Malaga og Alicante. Noen av flygningene går direkte til Oslo, andre via Stockholm. Billettene kan bestilles på www.sas.no.
17:34  Koronaviruset   Vedtok utvidet myndighet til formannskapet
Bystyret i Kristiansand vedtok i sitt telefonmøte fredag å gi formannskapet vedtaksmyndighet i alle saker hvor det ikke direkte fremgår av lov eller forskrift at dette ikke er tillatt. Dette punktet ble vedtatt mot en stemme (PDK). Samtidig ble det enstemmig vedtatt at gjennomføring av hovedutvalgenes møter skal sikres. 

Videre har formannskapet fått myndighet til å gi ordføreren utvidet fullmakt til å treffe vedtak innenfor definerte rammer. Alle vedtak som fattes etter den nå vedtatte delegering, skal refereres i det første ordinære bystyremøtet. Dette punktet ble enstemmig vedtatt etter er forslag fra FrP. 

Partiene DEM/FRP/TVP/SV/V/PP/R fikk med knappest mulig flertall (36-35), vedtatt et forslag som begrenser varigheten av bystyrets vedtak. I ordførerens opprinnelig forslag til vedtak, var varigheten av endringene foreslått begrenset til 1. august 2020. I forslaget som ble vedtatt fredag er vedtakets varighet begrenset til 17. juni. Dessuten er det lagt inn en forutsetning om at det så snart som mulig skal etableres praksis for å gjennomføre bystemøter som fjernmøter. Videre skal vedtaket som nå er gjort tas opp i bystyret igjen dersom minst en tredjedel av representantene krever dette. 

16:24  Koronavirus   Sørlandet sykehus: Fire innlagt med koronavirus
Oppdatert 20. mars klokken 16.15. - Antall innlagte pasienter ved Sørlandet sykehus med koronasmitte er fire. Antall ansatte med koronasmitte på sykejuset er 19, mens antall ansatte i karantene (av omlag 6500 ansatte) er 356. Dette skriver Sørlandet sykehus i en pressemelding fredag ettermiddag.

16:09  Koronavirus   Vil du være frivillig?
Kristiansand kommune og frivilligheten samarbeider under korona-situasjonen om å få oversikt over de som tenger hjelp, og hvilke tiltak som bør og kan settes i gang.- Det er et stort engasjement i de frivillige organisasjonene i Kristiansand, og det er mange som ønsker å bidra, sier enhetsleder for frivillighet i Kristiansand kommune, Anne Grete Widding.
Hun forteller at det er stor pågang og mer informasjon vil komme etter hvert som man får oversikt. Hun oppfordrer de som allerede har en tilknytning til en frivillig organisasjon om å ta kontakt der først for å vite hvordan en kan bidra.
Følg også med på  www.frivillig.no hvor organisasjonene etter hvert legger ut aktuelle oppdrag.

15:47  Koronavirus   Norge tester malariamedisin mot korona
NRK: - Fagmiljøer over hele landet prøver nå å finne ut om malariamedisiner kan virke mot koronaviruset. Legemiddelverket advarer folk mot å ta malariatabletter de finner hjemme uten å rådføre seg med en lege. Leger ved OUS og andre norske sykehus prøver nå å teste malariamedisiner på norske pasienter med covid-19 i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).
- Det er en del potensielle medikamenter som vi har sett har lovende resultater mot korona, sier overlege og professor Pål Aukrust. Fredag ettermiddag ble det klart at medisinene som skal testes ut er «hydroxyklorokin» og «remdesivir». Det opplyser Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til NRK. Det er flere sykehus i hele landet som blir med i studien. Deriblant Sørlandet sykehus.
13:03  Koronaviruset   FHI dagsrapport fredag 20. mars, 1.742 personer med påvist covid-19 smitte i Norge
Dette er en daglig rapport fra Folkehelseinstituttet om Koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge inkludert en oppdatering fra Norden og resten av verden.

Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller meldt fram til kl 24.00 dagen før.

• Det er nå totalt 1742 tilfeller, hvorav 184 tilfeller er rapportert fra kl 00.00 til kl 24.00 den 19.03.2020.
• Det er totalt 7 dødsfall varslet til FHI (per 20.03.2020 kl. 08.00)
• Det er 135 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (tall fra Helsedirektoratet per 19.03.2020 kl. 08.00)
• Det er totalt 33 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV2 (Norsk intensivregister per 20.03.2020 kl. 08.00)
• Totalt 43 735 er rapportert testet for Koronavirus (SARS-CoV2) (per 20.03.2020 kl. 09.00)

12:49  Koronaviruset   Informasjon fra NAV Agder knyttet til koronapandemien
NAV Agder sender ut daglig informasjon om sykefravær knyttet til Covid-19 og søknader om dagpenger. Tall for arbeidsledige oppdateres hver tirsdag. 
 
Status 20. mars 2020.  
 Sykefraværstilfeller med Cocid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte: • Agder: 1 095. Nye siste døgn: 114. • Hele Landet: 21.821. Nye siste døgn: 2 422.   
 
Antall personer som har søkt om dagpenger under permittering: • Agder: 8.473. Nye siste døgn 1.413. • Hele landet 172.150. Nye siste døgn: 28. 728. 
 
Direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad sier økningen vil føre til økt saksbehandlingstid. 
 
- Det har vært en stor økning i antall henvendelser til NAV. Vi ber derfor om tålmodighet, og om at de som kan tar i bruk digitale tjenester og oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier Elisabeth Blørstad. 
 
Hun gjør oppmerksom på at dagpenger gjelder fra den dagen man søker. 
 
- Er du permittert, kan du ha rett på dagpenger. Du registrerer deg som arbeidssøker og søker om dagpenger. Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden. Derfor er det viktig at personer som blir permittert raskt registrerer seg som arbeidssøkere, sier Blørstad. 
 
- Personer som blir permittert ett sted kan være svært etterspurt hos en annen arbeidsgiver på grunn av sin kompetanse. Derfor må alle som registrer seg også registrere CV-en sin på arbeidsplassen.no, sier Blørstad.

08:40  Koronaviruset   Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent
På et ekstraordinært møte 19. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent, skriver Norges Bank i en pressemelding fredag. 

Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere. Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten. Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig.

Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, gode velferdsordninger og solide banker. Det gjør at vi i utgangspunktet er godt rustet i møte med krisen som nå rammer. Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere.

Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.

Neste ordinære rentemøte er 6. mai, med pressekonferanse og offentliggjøring av rentebeslutning 7. mai.

19:57  Koronavirus   Sykehuset etterlyser smittevernutstyr
NRK: Etterlyser smittevernutstyr Sørlandet sykehus ber lokalt næringsliv og andre aktører om hjelp til å skaffe smittevernutstyr. I en pressemelding etterlyser de blant annet kirurgiske munnbind, smittefrakker, åndedrettsvern, engangshansker og beskyttelsesbriller, skriver NRK Sørlandet torsdag kveld.


18:37  Koronavirus   Oppdatering Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus har torsdag totalt fem pasienter innlagt på sykehuset med påvist koronainfeksjon. 
Antall ansatte med koronasmitte er 16 personer og antall ansatte i karantere er 369 av i alt cirka 6.500, skriver sykehuset i en pressemelding.16:25  Koronavirus   Innfører forbud mot opphold på hytte utenfor egen kommune
- Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen kommune. Det sa Helseminister Bent Høie i en pressekonferanse torsdag ettermiddag. 
- Det er mange som har reist hjem, og det er vi takknemlige for. Det er dessverre noen som ikke har fulgt oppfordringene, og flere mindre kommuner har sendt bekymringmeldinger om dette, fortsatte han. 
Helseministeren la til at det vil komme noen få unntak fra de nye reglene.

15:22  Koronavirus   71 pasienter med smitte innlagt i Helse Sør-Østs sykehus
Helse Sør-Øst: Torsdag 19. mars klokken 08.00 hadde våre sykehus 71 pasienter innlagt med bekreftet koronasmitte. 19 av disse var på intensivavdelinger, hvorav 16 på respirator.

13:58  Kommunale avgifter   Utsatt forfallsfrist for kommunale avgifter
Forfall for faktura på kommunale utgifter utsettes til 2. april 2020. - Vi har hatt en del utfordringer knyttet til utsendelse av faktura for kommunale avgifter. Det har ført til at en del fakturaer har blitt sendt ut med kort forfallstid. Dette beklager vi sterkt og setter nytt forfall for kommunale avgifter til 2. april 2020 selv om forfall på blanketten står med 20. mars, skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider torsdag.

13:09  Koronavirus   FHI: 1.552 personer smittet i Norge
Det er rapportert totalt 1552 smittede. Av disse er 127 smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00. Hovedpunkter fra dagsrapporten:
 • Det er totalt seks dødsfall per 19.03.2020 kl. 09.00.
 • Det er 102 pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19 (per 19.03.2020 klokken 08.00)
 • Det er totalt 24 personer som har vært eller er innlagt på intensiv med bekreftet SARS-CoV-2 (tall fra Norsk intensivregister per 18.03.2020)
 • Totalt 34583 er rapportert testet for Koronavirus (SARS-CoV2) per 19.03.2020 klokken 09.00.

12:33  Koronavirus   102 lagt inn på sykehus i Norge
NRK: 102 personer er lagt inn på sykehus med koronavirus. 19 av disse fikk respiratorbehandling, viser tall NRK har hentet inn.

12:17  Koronavirus   NAV: Sykefravær knyttet til Covid-19
I forbindelse med koronapandemien sender Nav Agder ut daglig informasjon om sykefravær knyttet til Covid-19 og søknader om dagpenger. Tall for arbeidsledige oppdateres hver tirsdag.
Sykefraværstilfeller med Cocid-19-diagnose, påvist eller mistanke om smitte:

 • Agder: 981 personer.
 • Hele Landet: 19.399.
Antall personer i Agder som har søkt om dagpenger under permittering siden 9. mars: 7.060 personer. Tallene er registrert til og med 18. mars.
- Vi er vant til å møte folk i krise, men nå er det mange som trenger oss på en gang. Vi omdisponerer ressursene våre for å sette inn innsatsen der det haster. Samtidig venter vi på politiske beslutninger som forhåpentlig kan lette arbeidet vårt, sier Elisabeth Blørstad, direktør i NAV Agder.

10:57  Koronavirus   Setter ned arbeidsgiveravgiften
Partiene på Stortinget er enige om å midlertidig kutte arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder. Det er et av tiltakene i krisepakken som ble lagt frem torsdag formiddag.

10:04  Koronavirus   Folkehelseinstituttet med status smittede siste døgnet
Det er rapportert totalt 1423 smittede. Av disse er 116 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00. - Vi har nå testet 28.522 personer i Norge. De aller fleste som blir testet er ikke smittet av koronavirus. Til nå har om lag fem prosent av de testede fått påvist viruset, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

17:34  Koronavirus   Oppdaterte tall fra Sørlandet sykehus onsdag
Sørlandet sykehus har tirsdag totalt fire pasienter innlagt på sykehuset med påvist koronainfeksjon. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasientene eller helsetilstanden. Antall innlagte er fire personer, ansatte med koronasmitte er 12 og 415 ansatte av rundt 6.500 er i karantene, opplyser Sørlandet sykehus.
16:12  Koronaviruset   En hverdag som ikke er til å kjenne igjen
- Vi er i en ekstraordinær situasjon, sa statsminister Erna Solberg før hun informerte om at regjeringen onsdag kveld vil legge frem et forslag til en ny lov som gir utvide fullmakter til regjeringen.

Noe av grunnen til dette er at stortingsbehandling tar for lang tid. 

- Hver dag treffer vi nye utfordringer der regelverket ikke er tilpasset dagens situasjonen. Derfor er det nødvendig å kunne gjøre raske endringer, men Stortinget kan omgjøre vedtak helt eller delvis, informerte statsministeren. 

Justisminister Monica Mæland presiserte i sitt innlegg at dette er en midlertidig lov som i denne omgang gjelder i seks måneder. 

15:56  Koronavirus   Helse Sør-Øst oppdaterer
- Onsdag 18. mars klokken 08.00 hadde våre sykehus 56 pasienter innlagt med bekreftet koronasmitte. 16 av disse var på intensivavdelinger, hvorav 13 på respirator, skriver helse Sør-Øst på Twitter.

14:55  Nettverksproblem hos Telenor   Berører store deler av landet
Det tyder på at det er nettverksproblemer rundt fastnett som berører store deler av landet. Foreløpig vet vi lite, men feilen er meldt og vi jobber med å finne ut av årsaken til problemet. Vi ber dere avvente med å kontakte kundeservice slik at vi i best mulig grad kan opprettholde kapasitet, og samtidig holde spørsmål rundt emnet i denne posten, skriver Telenor Norge i en melding på Facebook onsdag. 

14:27  Koronavirus   Seks dødsfall i Norge som følge av koronaviruset
Flere medier melder onsdag ettermiddag at totalt seks personer har dødd som følge av koronaviruset til nå. VG skriver at onsdag 18. mars døde en eldre pasient av covid-19 på en institusjon i Ringsaker kommune. I dag døde også en eldre pasient med coronasmitte ved Bærum sykehus. De to dødsfallene er nummer fem og seks i Norge. 
14:23  Koronavirus   Regjeringen: Matproduksjonen går fortsatt som normal
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag hatt et nytt møte skype-møte med sentrale aktører i landbruket samt Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Landbruksdirektoratet for å få en oppdatering på utslag koronaviruset gir i landbruksnæringen.
– Jeg fikk en god orientering om status og samtidig forsikringer om at per nå går all matproduksjon som normalt. Det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Hun tok selv opp behovet sesongarbeidere fra utlandet, som flere av virksomhetene er avhengig av og som de var opptatt av å diskutere med statsråden. Det er vesentlig antall sesongarbeidere som hvert år kommer til Norge for å arbeide i jordbruket. Særlig gjelder dette grøntsektoren, skriver regjeringen på sine sider.

13:42  Koronaviruset   Informasjon fra NAV Agder knyttet til pandemisituasjonen
I forbindelse med koronapandemien sender Nav Agder ut daglig informasjon om sykefravær knyttet til Covid-19 og søknader om dagpenger. Tall for arbeidsledige oppdateres hver tirsdag. 
  
Sykefraværstilfeller med Covid-19-diagnose – påvist eller mistanke om smitte, antall nye tilfeller: • Agder: 636 personer. Nye siste døgn: 271 • Hele Landet: 12.447. Nye siste døgn 4.448 
 
Antall personer i Agder som har søkt om dagpenger siden 2. mars: 1.242 personer. De fleste av disse kommer fra bransjene reiseliv, butikk og salg.
 
- Som resten av Norge er også NAV påvirket av korona-situasjonen. Vi opplever stor pågang og prøver så godt vi kan å svare alle som trenger kontakt. Vi omdisponerer ressurser i egen organisasjon, slik at NAV-kontorene blant annet får hjelp til å følge opp nyregistrerte arbeidssøkere, sier direktør i NAV-Agder Elisabeth Blørstad. 

12:31  Koronavirus   Folkehelseinstituttet med status per onsdag 18. mars
FHI: Det er rapportert totalt 1423 smittede. Av disse er 116 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00. - Vi har nå testet 28.522 personer i Norge. De aller fleste som blir testet er ikke smittet av koronavirus. Til nå har om lag fem prosent av de testede fått påvist viruset, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.
- Fremover venter vi en fortsatt stigning i antallet som er smittet, blir syke og får intensivbehandling. Tiltakene som er iverksatt har som mål å bremse smittespredning og dermed redusere antallet personer som blir smittet og syke, slik at helsetjenesten kan ivareta de som blir alvorlig syke av viruset, fortsetter Vold.

12:25  Koronavirus   Ingen smittet på fullriggeren Sørlandet
NRK: Ingen er smittet Ingen av elevene på Fullriggeren Sørlandet, som er i koronakarantene på Bermuda, er smittet. Skipet skal etter planen være tilbake i Kristiansand om en måned, sier administrerende direktør i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Knut Arne Gjertsen til NRK.

11:57  Koronavirus   572 frivillige har meldt seg
NRK: I Kristiansand har 572 personer med helsefaglig bakgrunn meldt seg til kommunens ressursbank, opplyser politisk rådgiver Kenneth Mørk. Det er nå fem kommunalt ansatte som er korona-smittet. 606 er i karantene. 3097 har hjemmekontor.

10:27  Koronavirus   Statens vegvesen opphever kjøre- og hviletidsbestemmelsene
SVV: Opphevelsen av regelverket knyttet til kjøre- og hviletid skal ikke bare skal gjelde for transport relatert til liv og helse, men all transport. Statens vegvesen har endret sitt unntaksvedtak fra 13. mars. Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner. Det nye unntaket – som formelt gjelder fra 13. mars - gjelder nå all transport av både gods og personaltransport. Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport.

10:03  Koronavirus   Status koronasmitte i Norge tirsdag 17.03 2020
FHI: Dagsrapporten omfatter antall smittede som er varslet til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. Det er rapportert totalt 1.308 smittede. Av disse er 139 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00.
- Vi tester mange i Norge, og det vil vi fortsette med. For å sikre dette er kapasiteten på laboratoriene doblet, og det jobbes med å sikre høy nok bemanning. De fleste som testes er personer som tilhører sårbare grupper og helsepersonell. Totalt har vi nå testet 21 647 personer i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold

10:02  Koronavirus   Idrett og kultur får 900 millioner kroner i krisepakke
NRK: Ifølge kultur- og likestillingsdepartementet får kulturlivet rundt 300 millioner kroner, mens idretten, det frivillige kulturlivet og frivillige organisasjoner for øvrig får rundt 600 millioner.

- Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
23:29  Koronaviruset   Avslutter for i dag
N247 avslutter feeden for i dag tirsdag. Vi kommer tilbake med nye oppdateringer i morgen tidlig.

22:24  Koronaviruset   Regjeringen samarbeider med flyselskapene om å bistå nordmenn på reise med å komme hjem
- Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom stenges, og unntakstilstand og restriksjoner innføres i flere og flere land og det skjer meget raskt. Regjeringen ønsker sterkt å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge. Derfor arbeider vi tett sammen med SAS, Norwegian og Widerøe om å bistå norske borgere som er på reise i utlandet tilbake til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Les hele saken her
20:59  Koronavirus   Sykehuset: Ingen nye positive tester tirsdag
FVN: 69 nye tester analysert i dag. - Ingen var positive, sier assisterende fylkeslege Styrk Fjærtoft Vik til avisen. 
18:17  Koronavirus   99 sykehusansatte ute av karantene
NRK Sørlandet: Ferdigbehandlet pasient Én person som var innlagt på Sørlandet Sykehus på grunn av koronaviruset er ferdigbehandlet og sendt hjem. Det sier kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen til NRK. 99 ansatte ved sykehuset er også ute av karantene.

18:14  Koronavirus   Over 4.000 ansatte i Helse Sør-Øst i karantene
- Totalt er det nå over 4.000 ansatte i våre sykehus som er i karantene. Dette gir naturlig utfordringer for driften ved de fleste av våre sykehus. Samtidig nedskaleres planlagt aktivitet, så det er ingen helseforetak eller sykehus som har kapasitetsutfordringer per i dag.
Folkehelseinstituttet har de siste dagene strammet inn retningslinjer for hvem som skal sitte i karantene for å unngå spredning og smitte av koronaviruset. Senest mandag kom et nytt råd om at alle som er forkjølet skal holde seg hjemme og ikke vende tilbake på jobb før ett døgn etter at de har blitt symptomfri. Pressemelding fra Helse Sør-Øst

16:13  Koronavirus   Norske dyr utgjør ikke en smittekilde for mennesker.
- Veterinærinstituttet følger med på situasjonen rundt det nye koronaviruset som kan gi sykdommen COVID-19. Det er kommet noen henvendelser om hva denne smitten kan bety for dyr, og om dyr kan bidra til å spre smitte. Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at sykdommen COVID-19 per i dag ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge, og at norske dyr heller ikke utgjør en smittekilde for mennesker. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem, skriver veterinærinstituttet i en pressemelding tirsdag.

15:27  Koronavirus   Informasjon til næringsliv og andre samarbeidspartnere fra Sørlandet sykehus
- Sørlandet sykehus er i behov av smittevernutstyr i form av munnbind. Har din bedrift noen å avse? Det skriver sykehuset på¨sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

- Vi setter også pris på alle initiativ i det lokale næringslivet og andre som tilbyr oss sine tjenester og produkter nå. Det er satt i gang noen samarbeidsprosjekter med enkelte lokale leverandører vi har kontaktet. Det kan bli flere. Kontakt sykehuset her: innkjop@sshf.no

15:02  Koronavirus   Søgne FK permitterer
Søgne fotballklubb permitterer alle ansatte og deltidsansatte. Det melder styreleder Stig Trydal tirsdag ettermiddag.

13:45  Koronavirus   EM i fotball utsatt ett år
VG: Det ble klart etter UEFAs møte med alle de 55 medlemslandene tirsdag ettermiddag, bekrefter Norges Fotballforbund (NFF). Mesterskapet skal spilles fra 11. juni til til 11. juli neste år.

13:07  Koronavirus   498 kommuneansatte i karantene
NRK: - Fem ansatte i Kristiansand kommune er korona-smittet, 498 er i karantene og nesten 3000 av 9000 ansatte har hjemmekontor. Det opplyser ordfører Jan Oddvar Skisland. 537 personer med helsefaglig bakgrunn har meldt seg til ressursbanken, skriver NRK Sørlandet.

12:29  Koronavirus   Status koronasmitte tirsdag 17. mars 2020
FHI: Totalt 1 308 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. Det er rapportert totalt 1.308 smittede. Av disse er 139 av de smittede rapportert det siste døgnet fra klokken 00.00 til klokken 24.00.

-  Vi tester mange i Norge, og det vil vi fortsette med. For å sikre dette er kapasiteten på laboratoriene doblet, og det jobbes med å sikre høy nok bemanning. De fleste som testes er personer som tilhører sårbare grupper og helsepersonell. Totalt har vi nå testet 21 647 personer i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

12:05  Koronavirus   Fire pasienter med koronasmitte innlagt på sykehuset
Oppdatert tirsdag klokken 10.00: Sørlandet sykehus har tirsdag totalt fire pasienter innlagt på sykehuset med påvist koronainfeksjon. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasientene eller helsetilstanden. Antall ansatte som er smittet er åtte personer. Personer som er satt i karantene er 525 av totalt 6.500 ansatte.

18:26  Koronavirus  
(Foto: Redningsselskapet).
- Hyttefolket er bedt om å holde seg hjemme, nå er det båtfolket som bør vise det samme ansvaret. Redningsselskapet oppfordrer hele fritidsbåtflåten til å ta ansvar og fokusere på at dette er en felles dugnad. Det betyr å følge myndighetenes oppfordring om å holde seg hjemme så lenge Korona-viruset er ute av kontroll og alle nød- og beredskapsetater har fult fokus på situasjonen. Det tar en hel dag å sanere en redningsskøyte hvis vi må evakuere noen som er syk med covid-19 smitte og under den tiden er vår beredskap nede, skriver Redningsselskapet i en pressemelding mandag kveld.

18:19  Koronavirus   Innfører høye bøter for karantenebrudd

VG: I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager. Folk som bruker forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel, skriver vg.no.


18:07  Koronavirus   74 nye ansatte ved Sørlandet sykehus i karantene
Sørlandet sykehus melder mandag kveld at antallet innlagte ved sykehuset er det samme som søndag, tre personer. Antall ansatte med koronasmitte er åtte personer. Antall ansatte i karantene (av omlag 6.500 ansatte) er 525, en økning på 74 ansatte siste døgn.
16:34  Koronavirus   Kommunen: - Idrettshaller og anlegg holder stengt
Grunnet koronaviruset er kommunes idrettshaller og anlegg stengt på ubestemt tid. Kristiansand kommune anmoder at alle forholder seg til Helsedirektorates omfattende tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset, og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgsstjenester. - Vi ber alle vise omtanke og bidra til å hindre at smitten sprer seg, skriver Kristiansand kommune på egne hjemmesider.

15:52  Koronavirus   Innføring av nektet landlov i Agder politidistrikt
I anledning utbrudd av koronaviruset har politimesteren i Agder politidistrikt besluttet å nekte alle sjømenn uten fast opphold i riket landlov på hele distriktets kystlinje. - Beslutningen er hjemlet i utlendingslovens § 16 første ledd, og utlendingsforskriftenes §4-17, hvoretter utlending ikke kan forlate sin stilling om bord på skip, og kan ikke gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Slik tillatelse vil etter dette ikke bli gitt, sier leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Agder politidistrikt, Per Juell Larsen.
Nødvendig arbeid for å gjennomføre lasting og lossing på havneområdet tillates. Mannskap får i dette arbeidet imidlertid ikke forlate skipet.

15:46  Koronaviruset   Innskrenker åpningstidene på serveringssteder
Smittevernoverlegen har 16. mars innskrenket åpningstidene for steder som serverer mat og alkohol.

Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko. Det er derfor behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat. På denne bakgrunn har smittevernoverlegen i dag med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd jf. første ledd truffet følgende vedtak:

De serverings- og skjenkestedene i Kristiansand kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, skal holdes lukket mellom klokken 21.00 og klokken 06.00. I Kristiansand kommune er det kun serverings- og skjenkesteder som har kjøkken og som praktiserer bordservering som kan holde åpent.

Skjenketiden for alkoholholdig drikk følger skjenkestedets åpningstid, likevel slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge, altså klokken 20.30.

Serveringssteder som ikke har skjenkebevilling er ikke omfattet av denne forskriften, og følger ordinære åpningstider. Serverings- og skjenkesteder som driver take-away-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-away eller levering frem til normal åpningstid så fremt det ikke oppholder seg gjester i lokalet etter kl. 21.00. Serveringssteder som driver take-away-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-away eller levering uavhengig av bordserveringsmuligheten.

14:21  Koronavirus   Ingeniørvesenet stenger stasjoner og verksted for besøk
Av beredskapshensyn vil nå alle ingeniørvesenets sonestasjoner og verksted være stengt for besøkende. Opphold, selgerbesøk og transport som ikke er nødvendig for utførelse av arbeid, skal ikke forekomme. - Vi håper på forståelse og respekt for de tiltak som nå blir iverksatt, sier Andreas Almedal i ingeniørvesenet. 
13:58    FHI:Status koronasmitte mandag 16. mars 2020
Totalt 1.169 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. Totalt 11 pasienter med bekreftet Koronavirus (SARS-CoV-2) har vært innlagt på intensivavdeling (kilde: Norsk intensivregister, per 15.03.2020). Det er varslet om totalt tre dødsfall til Folkehelseinstituttet, antallet er oppdatert 16.03.2020 klokken 09.00.
Totalt 18 062 er rapportert testet for koronavirus (SARS-CoV2), antallet er oppdatert per 16.03.2020 kl. 08.30. Aktiviteten har økt de siste dagene. Gjennomsnittsalder for tilfellene er 46 år, 37.9 % er kvinner og 62.1 % er menn.359 personer har blitt smittet i Norge, 752 har blitt smittet utenlands, for 58 er smittested under avklaring. 
12:40  Koronavirus   Fylkesmannens ansatte jobber hjemmefra
- Vi følger rådene fra Regjeringen – alle våre ansatte jobber hjemmefra. Ekspedisjonen holder stengt. Sentralbordet holder åpent for telefonhenvendelser, skriver fylkesmannen i en melding mandag.
<<Har du behov for kontakt, kan du ringe vårt sentralbord, tlf 370 17 500, så blir du satt over til en av våre saksbehandlere. Eller søk på ansatte og ring direkte til den du prøver å nå. Dersom det gjelder henvendelser vedrørende apostille, eller kun overlevering av dokumenter, kan du ringe mobilnummer 975 31 672.>>
11:15  Koronaviruset   Reduserer åpningstid ved innbyggertorg
På et informasjonsmøte mandag formiddag opplyste Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland at at det er kommet en forskrift som i større grad åpner for å avholde politiske møter som fjernmøter, det vil si via telefon eller nett. Han la til at dette trolig vil bli benyttet i tiden fremover. 

Kommunedirektør Camilla Dunsæd opplyste om at kommunen har 350 ansatte i karantene, og over 3.000 jobber hjemmefra. Det arbeides med å etablere ressursbank for helsearbeidere, og søndag var 380 registrert i den lokale basen. Direktør for oppvekst og direktør for helse- og mestring er for tiden i karantene, og tre ansatte er smittet med korona-virus.

206 barn fikk mandag tilbud om plass i skole eller barnehage på grunn av foreldre som har en viktig funksjon i inneværende situasjon. 

- Innbyggertorgene vil fremover være åpne mellom klokken 12.00-14.00 informerte kommunedirektøren. 

09:48  Koronaviruset   Nye tiltak vedtas på Stortinget mandag
Mandag klokken 10.00 skal Stortinget ta stilling til de økonomiske tiltakene partiene har forhandlet om helt fram til sist natt. Klokken 09.15 ble det holdt en pressekonferanse i Stortingets vandrehall, og her ble innholdet i den fremforhandlede pakken presentert. 

Av de viktigste momentene det nå er enighet om er full lønn for permitterte i 20 dager samtidig som det lettes på kravet for å få dagpenger. Også selvstendig næringsdrivende får bedrede rettigheter ved bortfall av inntekt. 

Bedriftene kan utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, og arbeidsgiverperioden for utbetaling av lønn ved permittering reduseres til to dager og til tre dager for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien og for omsorgspenger.

Videre vil Stortinget be regjeringen:
· Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
· Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
· Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

08:20  Koronavirus   Statsministeren holder pressekonferanse for barn
Mange barn har spørsmål om korona-viruset. Derfor arrangerer regjeringen, i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Jr, en egen pressekonferanse for barn i dag mandag klokken 10.30.
 
Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby stiller for å svare på spørsmål som sendes inn via https://nrksuper.no/, på e-post til supernytt@nrk.no eller til Aftenposten Jr.
Pressekonferansen er ikke åpen for voksen-journalister. Den sendes direkte, kan sees på www.regjeringen.no og er tilgjengelig dersom flere ønsker å sende den.

07:46  Koronavirus   FHI: Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med <> luftveisinfeksjon.
FHI 16.mars: Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes.

Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes. Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri. Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dette gjelder også helsepersonell. Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.
23:06  Koronaviruset   Stenger ytterligere virksomheter
Helsedirektoratet har søndag kveld sendt ut varsel om ytterligere stenging av virksomheter. 

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet 
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern: 

 a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter b) Kiropraktorer c) Optikere d) Fotterapeuter e) Logopeder f) Psykologer g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin h) Virksomheter som utfører alternativ behandling i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

19:27  Koronaviruset   Staten går inn med 100 milliarder til næringslivet
- Vårt mål  er å stoppe spredningen av viruset, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse søndag kveld.

Næringslivet trenger likviditet
- Norske bedrifter har etterlyst tiltak for å bedre bedriftenes likviditet, og regjeringen går nå inn med 100 milliarder for å styrke bedriftenes likviditet og trygge norske arbeidsplasser, fortsatte statsministeren.  

Av konkrete tiltak som iverksettes nå nevnte Solberg utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgiften som normalt skal betales i mai. 

- Vi skal sette inn tiltak som hjelper levedyktige bedrifter å overleve, utdypet finansminister JanTore Sanner.

Han nevnte to tiltak som legges fram så snart som mulig:
En statlig lånegaranti særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Denne skal kunne skaffe likviditet for at bedriftene kan komme gjennom krisen. Ordningen får en ramme i første omgang på 50 milliarder kroner. Intensjonen er å få ordningen på plass så snart som mulig, og det er bankene som administrerer ordningen ut mot bedriftene. 

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene, og her vil regjeringen gjenopprette statens obligasjonsfond. Også dette tiltaket får en ramme på 50 milliarder kroner, og er ment å bidra til bedret likviditet for store selskap som rammes av krisen.

19:02  Koronavirus   451 ansatte ved Sørlandet sykehus er satt i karantene
I en pressemelding fra Sørlandet sykehus søndag kveld opplyses at det søndag er rapportert inn to nye ansatte med påvist koronasmitte. Alle ansatte og pasienter som har vært i nærkontakt med de smittede er informert og følges opp. Sørlandet sykehus opplyser ikke om helsetilstand til egne medarbeidere eller pasienter, og har ingen ytterligere kommentarer utover det som vi her har opplyst om. Antall innlagte pasienter er tre og antall ansatte i karantene er 451 av rundt 650.

15:59  Koronaviruset   Viktigste nå er å forhindre smitte.
Dette er nå ikke lenger bare en helsekrise, men en nasjonal krise som går over alle sektorer, sa justis- og beredskapsminiseter Monica Mæland på en pressekonferanse søndag ettermiddag. 

Mæland gjentok den tidligere oppfordringen om at alle som er på hytta må reise hjem.

Regjeringen har søndag vedtatt en ny forskrift som omhandler karantene, isolering og opphold på fritidseiendommer. Etter denne forskriften forbys opphold på fritidseiendommer i en annen kommune enn hjemkommune. Denne delen av forskriften vil bli iverksatt dersom ikke folk i tilstrekkelig grad følger oppfordringen om å dra hjem. 

- Når du bli satt i karantene er det viktig at du overholder denne. Fra og med i dag kan politiet gripe inn mot alle som bryter regler for karantene, sa statsråden. 

Les forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer på Lovdata.

15:30  Koronaviruset   Utsetter fristen for EU-kontroll
For å minimere ulempene for de som er i karantene, utsetter Statens vegvesen fristen for de som skal på EU-kontroll i ukene framover.

Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist.

- Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Har du allerede hatt bilen din inne til kontroll og fått en såkalt 3-feil, vil du ikke få ny frist. Bilen din har da trafikkfarlig feil og bruksforbud. Les hele meldingen fra Statens vegvesen her. 

14:13  Koronavirus   Regjeringen: All godstrafikk kan gå som normalt
All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten. Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge. 

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette som før, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy. Vi vil i dialog med aktørene løpende vurdere situasjonen, og justere ved behov.

Pressemelding fra Regjeringen

12:37  Koronavirus   Oppdaterte tall fra Folkehelseinstituttet søndag
FHI: Totalt 1077 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. - Tallene viser at rundt hver fjerde person med positiv prøve er smittet i Norge. De fleste av disse er nærkontakter som er oppsporet ved smittesporing, sier avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet. - Det ble i lørdagens dagsrapport rapportert om ett dødsfall. I helgen rapporterer ikke instituttet oppdaterte tall for dødsfall. Vi vil få dette på plass fra mandag, inkludert kvalitetssikringsrutiner, sier Vold.
Det er nå totalt 1077 personer som er rapportert smittet med koronavirus. Av disse er 166 rapportert fra klokken 00.00 til kl 24.00 i går. Gjennomsnittsalderen er 45,9 år, 36,2 prosent er kvinner og 63,8 prosent menn. 287 personer har blitt smittet i Norge, 710 har blitt smittet utenlands og for 80 er smittestedet under avklaring. I Agder er 55 registrert smittet.

11:06  Koronavirus   Savner du kirken din?
Mange kirker sender gudstjeneste digitalt denne søndagen. Se oversikt og finn link til direktesendte videogudstjenester søndag 15. mars på denne siden!

10:25  Koronavirus   Alarmtelefonen for barn og unge åpen hele døgnet
Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet. Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir stengt eller har redusert åpningstid.- Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken skriver, Ingunn M. Kvivik, enhetsleder kommunikasjon i Kristiansand kommune.
- Barn, unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter de profesjonelle voksne som kan hjelpe, avslutter hun.

10:05  Koronavirus  
FHI: Folkehelseinstituttets dagsrapport omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 natt til søndag. Tallene er midlertidige og kan bli endret. - Tallene viser at over halvparten av de som har testet positivt, har vært i Østerrike, og at 223 er smittet i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet.- Det ble i går rapportert om ett dødsfall. I helgen rapporterer ikke instituttet oppdaterte tall for dødsfall. Vi vil få dette på plass fra mandag, inkludert kvalitetssikringsrutiner, sier Vold. Det er nå totalt 907 personer som er rapportert smittet med koronavirus. Av disse er 156 rapportert fra kl 00.00 til klokken 24.00 i går. 223 personer har blitt smittet i Norge, 646 har blitt smittet utenlands og for 38 er smittestedet under avklaring. 52 personer i Agder er testet og har påvist smitte, i følge instituttet.

VGs opptellinger viser at 85 i Agder, hvorav 53 i Kristiansand kommune. Avisen forklarer forskjellene med at FHI sier det er flere smittede i Norge enn tallene viser. Mørketallene kan være store, fordi mange ikke testes. Nå er det kun alvorlig syke med symptomer, og viktige yrkesgrupper, som testes, skriver avisen.

09:41  Koronavirus   Politiet har stengt publikumstjenestene i to uker
Regjeringen har offentliggjort en rekke nye, strenge tiltak for å dempe spredningen av koronaviruset. Politiet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap, og må opprettholde sin virksomhet også i krevende situasjoner som denne. Samtidig er det viktig at politiet deltar i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredningen.

Politiet iverksetter derfor nå ytterligere tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre en god beredskap i hele landet. Det innebærer blant annet at ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger.

Samtlige ikke-kritiske publikumstjenester vil foreløpig holde stengt fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Innbyggerne gjøres oppmerksomme på at perioden kan forlenges ved behov. Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namnsmannen og Forliksrådet.

Vi ber om at publikum tar kontakt med sitt lokale politi for å gjøre nye avtaler fram i tid. Når vi får mer oversikt over situasjonen vil det bli lagt ut nye bookingtimer for pass. Publikum som har særlige behov som det må tas hensyn til, bes om å kontakte politiet for å orientere om sin situasjon. 

- Dette vil medføre ulemper for de som rammes. Vi ber om forståelse for at politiets prioritet nå er å sikre en god beredskap i hele landet, og samtidig ivareta smittevernhensyn, kommenterer assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

09:28  Koronavirus  
Søndag klokken 11,00 sender vi gudstjenesten fra Songdalen frikirke direkte. Det betyr at du kan sitte hjemme på din mobil/ipad/pc og følge med! De første 15 minuttene vil være med familie- og barnefokus! Vi kommer også til å legge ut forslag til aktiviteter som kan gjøres sammen i familien ut ifra tema. Even elefant kommer og tema er: "Å stole på Gud midt i bekymringer". Her ser du sendingen

21:55  Koronavirus   Brudd på smittevernloven er alvorlig og en prioritert oppgave for politiet
Riksadvokatembetet er i gang med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan ulike brudd på smitteverntiltak skal håndteres strafferettslig, og riksadvokaten har allerede signalisert at brudd som er straffbare vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten.-Politiets prioritet er å sikre liv og helse, opprettholde ro og orden og bidra som en del av samfunnets samlede beredskap. Politiet støtter helsemyndighetene i deres arbeid, og vil bidra for at samfunnet skal være best mulig rustet til å kunne håndtere denne situasjonen. Det betyr at vi vil prioritere brudd på smittevernloven i denne ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.
De som er vitne til åpenbare regelbrudd bes henvende seg til politiet, skriver Politidirektoratet på sine hjemmesider.

21:00  Koronavirus   Er du helsepersonell?
Kristiansand kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? Klikk på denne lenken for å registrere deg. - Takk for at du er med på dugnaden, skriver Kristiansand kommune på egne hjemmesider.

19:21  Koronavirus   Politiet ber folk holde seg unna fester
Agder-politiets operasjonssentral skriver klokken 19.00 lørdag kveld at smittevernlegene på Agder anmoder om at folk ikke samles på fester, også med mindre enn 50 personer. - Politiet ber om at alle følger denne anmodningen, står det på politiets Twitter-konto.

17:58  Koronavirus   Statsministeren: - Stenger flyplasser og havner mandag morgen
Statsminister Erna Solberg sier i en pressekonferanse fra statsministerens kontor klokken 18.00 lørdag kveld at flyplassene og havnene stenger mandag klokken 08.00. - Grensen blir derimot ikke helt stengt. Alle varer som skal ut og inn i landet vil gå som før. Nordmenn som er i utlandet vil selvsagt få komme hjem, og Danmark har gitt tillatelse til at nordmenn skal få reise gjennom landet til Norge. Vi prøver også å få til et samarbeid med SAS og Norwegian om å hente smittevernutstyr i Kina i tillegg til å få hentet nordmenn i utlandet hjem. Folk på hyttene sine bør også komme hjem. Vi vurderer også å bruke Sivilforsvaret til å gå gjennom hyttefelt, sa hun. Regjeringen har ingen planer om å innføre portforbud i Norge. - Mennesker som er i karantene må holde seg i karantenen. Det kan faktisk være straffbart å bryte smittevernloven, sa hun.

17:39  Koronavirus   Seks ansatte ved Sørlandet sykehus smittet av koronaviruset
Sørlandet sykehus skriver i en oppdatering på deres egne hjemmesider lørdag kveld at seks ansatte ved sykehuset er smittet av koronaviruset. 338 ansatte var i går i karantene mens tallet lørdag kveld 365. Sykehuset har rundt 6.500 ansatte.

16:45  Koronavirus   OUS: Nytt korona-dødsfall i Norge
- Natt til lørdag døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt ved Oslo universitetssykehus. Dette er det andre Covid-19-dødsfallet ved OUS. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, skriver OUS i en Twitter-melding lørdag ettermiddag.
14:00  Koronavirus   Alle som har kommet fra Danmark etter 27. februar må i karantene
Helse- og omsorgsdepartementet kom fredag med en forskrift om karanteneplikt; 
Unntak fra karanteneplikt
Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikten. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen>>, står det i forskriften.
Dette betyr at alle som har kommet fra Danmark etter 27. februar skal i karantene. Det var fvn.no som først omhandlet saken.

12:32  Koronavirus   156 nye smittetilfeller i Norge
FHI: Dagsrapporten omfatter alle nye tilfeller som er varslet til utbruddsregisteret fram til klokken 24.00 i natt. Tallene er midlertidige og kan bli endret. - Tallene viser at over halvparten av de som har testet positivt, har vært i Østerrike, og at 223 er smittet i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold, Folkehelseinstituttet. - Det ble i går rapportert om ett dødsfall. I helgen rapporterer ikke instituttet oppdaterte tall for dødsfall. Vi vil få dette på plass fra mandag, inkludert kvalitetssikringsrutiner, sier Vold. Det er nå totalt 907 personer som er rapportert smittet med koronavirus. Av disse er 156 rapportert fra kl 00.00 til klokken 24.00 i går. 223 personer har blitt smittet i Norge, 646 har blitt smittet utenlands og for 38 er smittestedet under avklaring.

12:17  Koronavirus   Stenger sykehjem for besøk
Kristiansand kommune: For å skjerme beboere mot smitte av koronavirus, er det fredag 13. mars innført strenge regler for besøk på sykehjem. Besøk av sosial karakter, og alle andre besøk som ikke er påkrevd, skal utsettes. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten/beboeren er først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. Sosiale arrangement på kommunens sykehjem vil av samme grunn avlyses/utsettes, skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider lørdag.

11:36  Koronavirus   1002 smittet i Norge nå
VG: I følge VG er det nå 1.002 personer som er smittet av koronaviruset. I Agder er antallet 71. Kristiansand kommune har 53 smittede per nå, det er det samme antallet som i går fredag. - Tallene viser bare hvor mange av dem som faktisk har blitt testet, som er smittet. FHI innrømmer at det er mørketall, skriver nettavisen på sine sider.

09:58  Koronavirus   UD: Fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Ber også nordmenn på reise om å komme hjem. Hele saken på UDs hjemmesider

09:32  Koronavirus   Gardermoen: Sender innbyggere utenfor Norden i retur
VG: - Personer som kommer til Norge fra utenfor Norden skal i 14 dager corona-karantene eller reise ut av landet igjen. 27 personer fra Heimevernet kontrollerer nå gatene på Oslo Lufthavn der fly ankommer fra utenfra Norden. I følge fvn.no sitter ledelsen ved Kristiansand lufthavn Kjevi i møte lørdag morgen for å vurdere hva de skal gjøre med passasjerer som kommer fra land utenfor Norden. - Vi stopper alle flyvninger mellom Norge og København og Billund, i første omgang fram til 13. april, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til avisen fredag kveld.

23:38  Koronaviruset   Status ved Sørlandet sykehus
Oppdatering fra Sørlandet sykehus fredag kveld viser at av omlag 6.500 ansatte er nå 338 i karantene. Ingen ansatte er så langt rapportert med koronasmitte. Som tidligere meldt er to pasienter innlagt med koronasmitte.

23:36  Koronaviruset   Innstiller ferjer
Fredag kveld skriver fvn.no at Color Line innstiller all ferjetrafikk til og fra Danmark fra lørdag. Foreløpig siste tur går fra Kristiansand klokken 08.00 lørdag med retur fra Hirtshals klokken 12.15. Etter dette stoppes ferjetrafikken.

21:52  Koronavirus   Over 5.000 masker er samlet inn
N247 skrev en sak tidligere fredag om byggfirmaet Helge Mushom som fredag hadde satt igang en aksjon for å hjelpe Sørlandet sykehus med å skaffe masker og briller til de ansatte ved sykehuset.  Geir Salvesen sier til N247 fredag kveld at responsen har vært enorm. - Fantastisk respons, vi har fått tilgjengelig over 5.000 P2 masker og over 1.000 briller! Det er helt fantastisk at Kristiansand håndverkerforening og byggebransjen, med deres leverandører og venner har bidradd slik som dette. Smitteverngruppa har også flere personer som ønsker å bidra på vent! Her har folk ville bidra med få briller og masker! Vi i byggebransjen med venner leverer når vi mobiliserer! Dette nådde fram til over 8.000 personer. Fantastisk, tusen takk for hjelp, sier han.

19:58  Koronavirus   Danmark stenger grensene
(Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).
Statsministeren: Danmarks grenser stenger fra klokken 12.00 i morgen lørdag. - Vi står i noe som ingen av oss har prøvd før. Jeg er sikker på at vi kommer igjennom dette sammen. Jeg er overbevist om at det er verdt det, sier statsminister Mette Frederiksen under en pressemelding fredag kveld. Tiltaket kommer etter at 801 personer i Danmark er konstatert smittet med koronavirus. 23 av dem er innlagt på sykehus, fire av dem på intensiv avdeling. - To av dem er dessverre i kritisk tilstand, sier Frederiksen til Danmarks Radio. Fra i morgen klokken 12.00 stenger grensene midlertidig. Det vil være mulig å transportere medisiner og mat. - Men, alle turister og alle reiser og ferier og utlendinger vil bli avvist på den danske grensen, sier Frederiksen videre. Militæret settes inn i grensebevoktningen.

17:41  Koronavirus   To personer innlagt med koronavirus på Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus har fredag to pasienter med påvist koronainfeksjon innlagt. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasientene eller helsetilstanden.  Sykehuset har ingen ansatte med koronasmitte, mens 86 av cirka 6.500 ansatte er i karantene. Dette skriver Sørlandet sykehus i en pressemelding fredag ettermiddag.

16:48  Koronavirus   - Gjør som oss i Byggfirma Helge Mushom. Hjelp Sørlandet sykehus
Viktig: Smitteverngruppa på Sørlandets sykehus har kontaktet byggebransjen i håp om hjelp til å skaffe støvmasker og beskyttelses briller! Dette gjelder Ffp2 og P3 masker. - Vi har klart igjennom leverandører og bedrifter å samle inn noen hundre av både masker og briller, kan dere hjelpe så kontakt Geir Salvesen på tlf 932 34 620 så kan jeg samle inn og overlevere utstyret. Vi gjør det vi kan for å hjelpe, det er krise når sykehuset kontakter byggebransjen for hjelp, sier Salvesen til N247. Han legger til at han kaster seg rundt og henter utstyret om noen tar kontakt.

16:29  Koronavirus   Helsedirektør Bjørn Guldvog: - Ikke dra på hytta
Under en pressekonferanse i Folkehelseinstituttet ba helsedirektøren folk om å bli hjemme og ikke reise til hytta, eller langt bort til små lokalsamfunn. - Hold deg hjemme i ditt eget lokalsamfunn, En person med smitte kan være nok til å spre smitte fra det ene lokalsamfunnet til et annet. Det er også viktig å huske på at små samfunn ofte har få ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet, sa han.

15:49  Koronavirus   Fjord Line innstiller seilinger på grunn av koronaviruset
- Fjord Line innstiller seilinger på grunn av koronaviruset - Etablerer samtidig ekstraordinær forbindelse mellom Kristiansand og Hirtshals. I lys av den alvorlige situasjonen med COVID-19-viruset vil Fjord Line bidra til å stoppe spredningen ved å kansellere alle seilinger mellom Bergen-Stavanger og Hirtshals, samt mellom Langesund og Hirtshals. Som en ekstraordinær trafikkforbindelse etablerer Fjord Line i stedet avganger mellom Kristiansand og Hirtshals. Forandringene beskrevet gjelder fra mandag 16. mars 2020 og i første omgang i 30 dager, skriver fergeselskapet i en pressemelding fredag.

15:20  Koronavirus   750 er bekreftet smittet i Norge
Per midnatt er 750 personer bekreftet smittet i Norge. 10.448 personer er testet. 131 nye er testet i dag. 11 personer er eller har vært i intensivopphold hvor den ene er utskrevet. Det er 18 smittede personer som ikke kan spores utenfor Norge. De aller fleste er smittet i utlandet, eller personer i tilknytting til disse. 377 smittede kan spores til Østerrike. Dette opplyste Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse fredag ettermiddag. VG skriver at 895 personer er smittet. 92 nye har fått påvist smitte i dag. I følge avisen har Kristiansand kommune 48 bekreftet smittede personer.

14:55  Koronavirus   Bibliotekene stengt lørdag
Foto: Jon Aamodt
Bibliotekene på Tangvall og Nodeland er inntil videre åpne med noen restriksjoner. Bibliotekene er likevel stengt lørdag 14. mars.

09:26  Koronaviruset   Åpner for digital konsultasjon
Søgne legesenter vil i løpet av fredag tilby muligheten for digital konsultasjon med senteret. - Hvordan dette skal foregå vil vi informere om i løpet av dagen, sier Frank Andersen til N247.

14:41  Koronavirus   - Nok mat til alle
(Foto: Regjeringen)
Nærings- og fiskeridepartementet får flere henvendelser om matvareforsyningen etter at regjeringen torsdag 12. mars gikk ut med nye, omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset.
Næringsministeren har ansvaret for matvareforsyningen i Norge, og ber publikum om å fortsette å handle som normalt. Det er ingenting som tilsier at folk trenger å endre handlevanene sine nå, og det er ingen grunn til å hamstre, er hennes budskap: - Som ansvarlig statsråd for matvareforsyningen er jeg opptatt av at det ikke er nødvendig å hamstre. Selv om noen kan oppleve tomme hyller nå, så er det nok mat og andre dagligvarer til alle. Det vil komme etterforsyninger fortløpende. Vi har daglig kontakt med rådet for matvareberedskap og følger situasjonen tett, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

14:10  Koronavirus   Sykehuset oppgraderer til gul beredskap
(Foto: Nicolai Prebensen)
Sørlandet sykehus oppgraderer til gul beredskap i forbindelse med det pågående utbruddet av koronaviruset. - Vi har fått vår første smittede pasient og vi forventer flere i løpet av kort tid. Det er et økt behov for omdisponeringer av personell og utsettelse av planlagt pasientbehandling, sier administrerende direktør Nina Mevold i en pressemelding fredag ettermiddag. Pasientene som blir berørt, vil bli kontaktet av sykehuset per telefon.

13:26  Koronaviruset   Regjeringen: Tiltak til mange milliarder er bare begynnelsen
Fredag orienterte Statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om regjeringens økonomiske tiltak i forbindelse med spredning av koronavirus i Norge. 

- Det er et alvorlig bilde som endres fra dag til dag og noen ganger fra time til time. Den påvirker mange deler av økonomien og mange næringer og bedrifter, sa Sanner. 

Han opplyste at regjeringer derfor fremmer forslag om endringer i permitteringsregler, regelverk for dagpenger og flere andre tiltak for å bedre likviditet både for personer og næringer som rammes. 

Blant de konkrete tiltak er utsettelse av innbetalings av foskudsskatt som normalt forfaller 15. mars. Denne trenger nå ikke betales før i mai. 

Tiltakene som nå fremmes for Stortinget har en verdi på over 6,5 milliarder kroner. 

13:17  Koronaviruset   Oppdaterer råd for reisende
Fredag ettermiddag skriver VG at tidligere råd om at husstandsmedlemmer til reisende fra land utenfor Norden skulle være i karantene, foreløpig ikke gjelder. FHI arbeider med oppdatering av reglene. 

09:10  Koronaviruset   Deler Søgne legesenter i to enheter
(Foto: Jon Aamodt)
Fastlege og leder av Søgne legesenter, Frank Andersen sier til N247 fredag morgen at legesenteret nå blir delt i to avdelinger. - Vi deler senteret i to fysiske enheter. Skulle den ene delen bli slått ut av sykdom vil den andre delen fungere. Alle som kommer til senteret vil tydelig se oppslag ved inngangen slik at de vet hvilken avdeling de skal gå til, sier han.

11:59  Koronaviruset   Kripos: Svindlere bruker nå frykten for koronavirus til å spre skadevare
- Flere firmaer som jobber med cybersikkerhet varsler at det sendes ut en rekke ulike typer e-post med «informativt» innhold relatert til pandemien som nå pågår. Flere av e-postene er tilsynelatende sendt ut fra Verdens helseorganisasjon (WHO) med informasjon om tiltak for å unngå å bli smittet. Svindlerne viser til en rekke websider der det bes om personlige opplysninger mot mer informasjon. Disse sidene ser svært ekte ut, og det er lett å la seg lure. Nå som et økende antall jobber hjemmefra er man i større grad eksponert for slike e-poster, skriver Kripos på sine Facebook-sider
Derfor:
 • Vær kritisk til innhold i mottatt e-post
 • Ikke klikk på linker eller vedlegg i e-poster som omhandler pandemien
 • Ikke oppgi sensitive personopplysninger, PIN-koder, passord eller betalingsinformasjon hvis noen spør om dette

11:31  Koronaviruset   Stenger bankene for fysisk oppmøte
- Kontakt oss via epost, telefon eller Skype, sier administrerende banksjef i Søgne og Greipstad Sparebank, Vidar Skaaland til N247 fredag formiddag. Les hele saken her

10:13  Koronaviruset   En person med korona innlagt på sykehuset
Sørlandet sykehus Kristiansand har fredag morgen en pasient med påvist koronainfeksjon innlagt. Det melder sykehuset i en pressemelding. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller helsetilstand. Sykehuset opplyser videre at de ikke har påvist ansatte med koronasmitte, og av cirka 6.500 ansatte er 86 per 13. mars i karantene.

09:26  Koronaviruset   Åpner for digital konsultasjon
Søgne legesenter vil i løpet av fredag tilby muligheten for digital konsultasjon med senteret. - Hvordan dette skal foregå vil vi informere om i løpet av dagen, sier Frank Andersen til N247.
09:08  Koronaviruset   Innfører besøksbegrensning på sykehjemmene
- Kristiansand kommune innfører besøksbegrensning på sykehjemmene. Dette er for å begrense faren for smitte, sier ordfører Jan Oddvar Skisland under en pressebrief på rådhuset i Kristiansand fredag morgen.

08:49  Koronaviruset   Norges Bank setter ned renten
Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentenheter til en prosent. Det melder Norges Bank fredag morgen. På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent.

08:47  Koronaviruset   Besøkskontroll på sykehuset
Sykehuset innfører adgangskontroll: Fra i dag vil alle som skal på Sørlandet sykehus bli kontrollert før de får gå inn. På denne måten vil sykehuset begrense smitte. Alle må svare på flere spørsmål og det vil det bli vurdert om man kan komme inn på sykehuset. Her finner du mer informasjon fra Sørlandet sykehus Kristiansand

20:50  Koronaviruset   Innskrenker åpningstidene i butikkene
Leder av Søgne handelsforening, Gunnar Pedersen sier til N247 torsdag kveld at butikkene innskrenker åpningstidene fremover. Butikkene blir åpne fra klokken 10.00 til 17.00 i ukedagene. - Dette gjør vi av hensyn til de ansatte, sier han. Pedersen understreker at butikkeierne er svært opptatt av hygiene og ingen skal frykte for smitte når de handler. Han oppfordrer kundene på Tangvall til å følge de råd helsemyndighetene har gitt de siste dagene. - Vi stenger langt fra ned, vi vil bare oppfordre alle til å bli en del av den nasjonale dugnaden som nå er satt i gang, og følge de råd som blir gitt, sier han og legger til at tiltaket skjer med øyeblikkelig virkning. 
Innskrenkingen gjelder ikke dagligvarebransjen. - Vi har ikke fått noen beskjed om å korte inn åpningstidene fra kjeden og tviler på om det kommer. Det har vært en heftig dag på jobb, og det vil bli litt færre varer i butikken i morgen. Det blir snart fylt opp igjen, sier Malene Ueland på Rema 1000 Tangvall til N247 torsdag kveld.

20:48  Koronaviruset   Tradisjonelt Rally Sørland er avlyst
Løpsleder i Rally Sørland, har sendt ut følgende melding til N247 torsdag kveld: På vegne av Kristiansands Automobil klubb, arrangør av Rally Sørland opprinnelig oppsatt 1. og 2. Mai : Rally Sørland 2020 og Koronavirus situasjonen status 12. mars 2020. De siste ukers utvikling med Korona Covid-19 pandemi utløser store endringer for alle. Arrangementskomiteen har i kveld enstemmig bestemt at det tradisjonelle Rally Sørland ikke kan gjennomføres.
Restriksjoner fra myndigheter, usikkerhet rundt tilgjengelige funksjonærer og ambulanser er noen av årsakene vi legger til grunn. Vi har ett tett samarbeid med rallyseksjonen om en alternativ løsning. Ett kortere Rally Sørland på grus planlegges kjørt 2. mai som ett NM løp. I vår planlegging legges det stor vekt på å ha store åpne områder, unngå store ansamlinger av mennesker og alles personlige hygiene.

20:17  Koronaviruset   VG: Kristiansand har 31 smittede
I følge VG, som oppdaterer smitte i hver kommune hver dag, har Kristiansand i dag 31 koronasmittede personer. 11 tilfeller har ukjent opprinnelse, mens ni er knyttet til utbrudd i Italia. 11 stammer fra utbrudd i Østerrike.
Oppdatert: Torsdag kveld opplyser kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr til fvn.no at det er registrert 17 ny positive prøver i Kristiansand. Totalt er det til nå 48 personer som har testet positivt på koronavirus i kommunen. 

19:42  Koronaviruset   FHI: Hva kommer til å skje?
- Vi har i et par uker vært i en fase med importerte tilfeller og begrenset videre smitte fra disse. Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. 
Vi tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen. Vi har bedt helsetjenesten planlegge for at 14 % av befolkningen (733.000 mennesker) blir syke, at 22.000 av dem trenger sykehusbehandling, og at 5.500 trenger intensivbehandling, skriver utbbruddsgruppa i Folkehelseinstituttet i et notat torsdag.

19:32  Koronaviruset   Første koronadødsfall i Norge
 – Vi har nå i kveld fått vite om det første dødsfallet på grunn av covid-19. Et eldre menneske som har vært syk som nå har dødd, sa Erna Solberg i et intervju i Dagsrevyen på NRK.

18:35  Koronaviruset   «Hele>> Hovden stenger
FVN: En Bykle-innbygger har fått påvist koronavirus. Samtidig er alpinbakken, alle restaurantene og alle overnattingsstedene på Hovden stengt med umiddelbar virkning.

18:34  Koronaviruset   Statens vegvesen stenger trafikkstasjonene på grunn av korona
Stengningen skjer så snart som praktisk mulig i dag torsdag 12. mars. Alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars. - Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

17:47  Koronaviruset   Rettigheter ved stengte skoler og barnehager
Regjeringen: Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger, skriver regjeringen i en pressemelding torsdag ettermiddag. Les hele saken her

17:18  Koronaviruset   Luftambulanse advarer mot karantene på hytta: – Ikke forvent å bli henta
Personer som kan være smittet av korona drar til fjells for å sitte i karantene på hytta. De risikerer å ikke bli hentet av luftambulansen. Les hele saken på NRK Sørlandets sider

17:15  Koronaviruset   Flytter Helsestasjons- og jordmortjenestene fra Nodeland til Tangvall
- Barn og familietjenestene vil de kommende ukene i langt større grad benytte telefon og videoutstyr i situasjoner som ikke må være et fysisk møte, sier kommunalsjef barn og familie, Jon Wergeland til N247 torsdag ettermiddag. Les hele saken her

17:05  Koronaviruset   Hans Majestet Kongen uttaler:
<<Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte.  Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene. 

Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu>>, skriver Kongen på slottets hjemmeside.

16:57  Koronaviruset   Burger King gjør tiltak
Fra klokken 16.00 i dag vil alle Burger Kings restauranter i Norge kun gi mulighet for å handle «take away», i «Drive-Thru» og gjennom hjemlevering. Det skriver Burger King Norge i en pressemelding. Dette vil si at sitteplasser ikke vil være tilgjengelig for burgerkjedens gjester, skriver VG torsdag ettermiddag.

16:52  Koronaviruset   621 smittet
Til sammen har 621 personer testet positivt på koronavirus i Norge. - Dette viser dagens rapport fra Folkehelseinstituttet om Koronavirussituasjonen (covid-19) i Norge. Fra og med i dag vil dagsrapporten omfatte alle nye tilfeller meldt fram til kl 24.00 dagen før, inkludert en oppdatering om Norden og verden, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider torsdag ettermiddag. VG oppdaterer tallene fortløpende og melder at 713 personer i Norge er smittet av koronaviruset. I Agder er tallet fremdeles 41.

16:42  Koronaviruset   Tekstmelding fra Helsedirektoratet
Torsdag ettermiddag sendte Helsedirektoratet ut en tekstmelding til mobilabonnenter i hele landet;  Koronaviruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Nå kommer det nye tiltak. Følg myndighetens anbefalinger på helsenorge.no

15:47  Koronaviruset   Det innføres forbud for alle arrangement med over 50 deltagere
 Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer må redusere sin maksimale publikumsmasse til 50 personer. Arrangører og deltakere skal etterleve gjeldende arrangementsregler, og skal herunder sikre at deltakerne kan ivareta god håndhygiene, skriver Kristiansand kommune torsdag ettermiddag. 

15:20  Koronaviruset   NAV: Brukerkontakt i pandemisituasjon
For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet, vil flere NAV-brukere i Agder få oppfølging via ditt nav på nav.no. NAV Agder følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor, og flere brukere vil i en periode bli fulgt opp gjennom NAVs digitale løsninger. - Veilederne våre har mye erfaring med å følge opp brukerne digitalt. Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, benytter disse tjenestene. På ditt nav på nav.no kan du sende spørsmål og motta beskjeder fra NAV-kontoret, sier direktør i NAV Agder, Elisabeth Blørstad.

15:17  Koronaviruset   Stenger to gjenvinningsstasjoner
Som følge av koronaviruset velger Avfall Sør å holde gjenvinningsstasjonene i Sørlandsparken og Høllen Vest stengt fra fredag 13. mars. Gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia holder åpent som normalt. Fra mandag 16. mars stenges Mjåvann Bruktbutikk.Tiltakene gjelder i første omgang for uke 12.Ha tålmodighet med tømming av avfall i disse koronatider.  Renovatørene vil i visse områder hente inn husholdningsavfall både ettermiddager og på kveldstid.

14:57  Koronaviruset   Stenger treningssenter
- På bakgrunn av fornuft, solidaritet og ansvar velger Bare Trening å stene alle sine treningssentre fra og med i dag torsdag, sier senterets ledelse. 

13:43  Koronaviruset   Statens vegvesen stenger trafikkstasjonene på grunn av korona
Stengningen skjer så snart som praktisk mulig i dag torsdag 12. mars. Alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars. - Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av koronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

13:13  Koronaviruset   Aquarama stenger
FVN: Torsdag stenger Aquarama sitt anlegg på ubestemt tid. Samtidig er det sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte.

13:03  Koronaviruset   Stenger videregående skoler
Alle de offentlige videregående skolene, SMI-skolene og Fagskolen i Agder vil bli stengt for undervisning på skolen fra og med fredag 13. mars og inntil videre. Dette melder Agder fylkeskommune torsdag ettermiddag.

12:58  Koronaviruset   Gjelder hele landet
Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert til pressekonferanse torsdag 12. mars klokken 14.00. Her vil det bli orientert om regjeringens nye tiltak for å bekjempe koronaviruset. Det er ventet at det da vil bli informert om stenging av skoler og barnehager i hele landet.
 
12:56  Koronaviruset   Søgne FK stenger FFO og Akademiet
- Siste dag er i dag. Vi følger skolene i Kristiansand og dermed stenger vi helt ned. Dette grunnet Koranaviruset. Dette ble klart like etter klokken 12.00 torsdag. Politikerne i Kristiansand hadde da vært samlet til et ekstraordinært møte i formannskapet for å bli informert, skriver klubben i en pressemelding.

12:29  Koronaviruset   Stenger skoler og barnehager
Kristiansand kommune stenger ungdomsskoler og voksenopplæring fra fredag 13. mars. Barnehager, barneskoler og 1-10-skoler stenger fra mandag 16. mars. Oppdatert sak kommer på forsiden av nettavisen.

12:22  Koronaviruset   Kulturskolen stenges
I samråd med kommunaldirektør Torbjørn Urfjell er det besluttet at all aktivitet ved Knuden stenges ned fra og med nå. Det gjelder all undervisning og alle arrangementer. Elever skal altså ikke møte opp på undervisning i dag. Mer info kommer i løpet av ettermiddagen, skriver kulturskolen i en melding torsdag.
 
12:19  Koronaviruset   Søgne FK: Santander 3V3 ligaen er avlyst grunnet koranaviruset
- Vi har en turnering i regi av NFF og Santander her i Søgne 18. april. Turneringen er avlyst. Alle lag som har meldt seg på for pengene tilbake. Vi beklager dette for de som har gledet seg til turneringen, skriver nestleder i klubben, Gunnar Engebu i en melding torsdag ettermiddag.

12:04  Koronaviruset   Stenger gruppetreninger
Treningssenterkjeden Family Sports Club har torsdag sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at kjeden med virkning fra torsdag ikke lenger vil avholde gruppetimer eller andre gruppesamlinger på sine sentre. Gruppetilbudet vil bli erstattet med online-trening for alle medlemmer, skriver kjeden i meldingen. 

11:55  Koronaviruset   Gudstjenester avlyses i Agder og Telemark
Agder og Telemark biskop har besluttet å avlyse alle gudstjenester i bispedømmet de nærmeste to søndagene. Samtidig innføres det begrensinger når det gjelder begravelser, vigsler og dåpsseremonier. 
- Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe korona-viruset, sier biskop Stein Reinertsen på egne nettsider.

11:37  Koronaviruset   Iverksetter tiltak for kommunalt ansatte
Det er på grunn av økt smittefare og for å hindre videre spredning, nødvendig å iverksette tiltak som omfatter ansatte i Kristiansand kommune og Kristiansand havn. Retningslinjene er gjeldende fra 12. mars 2020 klokken 11.00. Retningslinjene er utarbeidet av kriseledelsen med formål om å sikre en tilstrekkelig bemanning for forsvarlig drift.Retningslinjene vurderes fortløpende og endringer i retningslinjene vil kunne skje med kort varsel. Les hele saken her 

11:08  Koronaviruset   Stenger alle skoler
VG: Oslo kommune skriver i en pressemelding at alle skoler og barnehager i Oslo kommune stenger.
- Barneskoler og barnehager stenger fra 16. mars, ungdomsskoler og videregående stenger fra 13. mars, men foreldre med barn i barnehage og barneskoler som har mulighet oppfordres til å holde barna hjemme også fredag, skriver avisen. 

NRK melder at skigymnaset på Hovden også stenger. Bykle-ordfører Jon Rolf Næss sier til nettstedet at dette er for å være føre var. 

11:01  Koronaviruset   Dispensasjon
- Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni, skriver Norges Idrettsforbund i en pressemelding torsdag formiddag.

10:59  Koronaviruset   636 smittet Norge
VG skriver i sin oppdaterte oversikt over antall smittede er 126.200 i verden. 636 er smittet i Norge og 41 personer er registrert smittet i Agder.

10:55  Koronaviruset   Dialogmøter utsatt inntil videre
Formannskapets dialogmøter er utsatt så lenge korona-situasjonen er uavklart. - Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at politikerne i formannskapet har satt i gang disse dialogmøtene. Vi understreker derfor at møtene kun er utsatt så lenge korona-situasjonen er uavklart, sier kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr. Hun opplyser også på kommunens hjemmeside at dialogmøtene etter sommerferien vil foregå på kveldstid.

10:45  Koronaviruset   Statsministeren: - Mest inngripende tiltak vi har hatt i fredstid
- Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag. Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere koronakrisen, skriver VG torsdag formiddag.

10:34  Koronaviruset   Stenger skole
- Steinerskolen i Kristiansand stenges i morgen. Det har skolen bestemt. Andre skoler i Kristiansand avventer nasjonale retningslinjer, skriver NRK Sørlandet.

10:19  Koronaviruset  
(Folkehelseinstituttet): <
Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger. Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.>>

10:13  Koronaviruset   Ber om skoleavklaring
Kristiansand og de seks andre storbyene har nettopp avsluttet et møte, der de er blitt enige om å be om en nasjonal avklaring om skolene og barnehagene skal stenges. Ordfører Jan Oddvar Skisland sier de trenger et svar i løpet av dagen, skriver NRK Sørlandet torsdag formiddag.

10:04  Koronaviruset   Fylkeskommunen: - Ta elev-pc og skolebøker med hjem
- Dersom du har en luftveisinfeksjon, er i karantene eller har påvist smitte, skal du holde deg hjemme fra skole eller jobb. Tilsvarende må pasienter utsette time på våre tannklinikker. Elever bør ta med elev-PC og sentrale skolebøker hjem ved skoledagenes slutt i tilfelle ytterligere restriksjoner iverksettes på kort varsel, skiver Agder fylkeskommune på sine hjemmesider.

09:12  Koronaviruset   - Vi må stå sammen
- Vi må stå sammen om dette. Vi har en mulighet nå til å begrense smitten, men da må vi alle gjøre en jobb og forholde oss til den nasjonale dugnaden. Vi vet at folk tar dette alvorlig, og vi håper alle følger de retningslinjer som er gitt, sier ordfører Jan Oddvar Skisland under en pressebriefing på rådhuset i Kristiansand torsdag morgen.

08:57  Koronaviruset   USA stenger grensene
President Donald Trump stopper innreise fra de fleste europeiske land fra og med midnatt natt til lørdag i 30 dager. 

Det melder VG torsdag morgen.

- Her i USA var vi tidlig ute, vi tok tidlig sterke forholdsregler og har sett dramatisk færre smittetilfeller i USA enn i Europa. EU feilet i å ta de samme forholdsreglene som oss, sier den amerikanske presidenten.

- Derfor, for å hindre nye smittetilfeller å komme til oss, vil USA stanse all innreise til USA de neste 30 dagene, fra og med midnatt fredag, sier Trump.

08:18  Koronaviruset   UKM Søgne avlyst
UKM Søgne som var planlagt avholdt 14. mars er avlyst for å minimere smittefare. - Vi forsøker å finne en ny dato snarest mulig. Ved eventuelle spørsmål om UKM Søgne, ta kontakt med Tor Knutsen i Kristiansand kommune, skriver han på kommunens Facebook-side.

Sist oppdatert 04.04.2020 klokken 12:30 av Nicolai Prebensen

Krisestaben i Kristiansand kommune: Bak fra venstre: beredskapssjef Sigurd Paulsen, beredskapsrådgiver Dag Morten Frantsen, assisterende oppvekstdirektør Svein Ove Ueland, ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla B. Dunsæd. Foran fra venstre: kommuneoverlege Dagfinn Haarr, beredskapsrådgiver Per Vassbotn, direktør for helse og mestring Brede Skaalerud og organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no