Anja Ninasdotter Abusland er bystyrerepresentant i Kristiansand kommune og leder i Helseutvalget. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Ingen søkere fra Søgne og Songdalen til kommunalt tilskudd

  Jon Aamodt
  21. feb 2020
  18:37
Helseutvalget i Kristiansand kommune skal i sitt møte 25. februar behandle søknader om tilskudd til fire ulike områder. Dette gjelder
  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet
  • Tilskudd til bruker-, interesse- og pårørendeorganisasjoner
  • Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv
  • Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorg- og sosialfeltet
Innenfor ordningen frivillig innsats på helse-, omsorg- og sosialfeltet, er det kommet inn seks søknader. Samtlige av disse er fra organisasjoner i «gamle Kristiansand» kommune. N247 er kjent med at det også i tidligere Søgne og Songdalen kommuner er organisasjoner som omfattes av ordningen, og vi har vært i kontakt med flere organisasjoner som kunne ha søkt på midlene. 

- Kjente ikke til
Samtlige N247 har vært i kontakt med har svart at de ikke kjente til retningslinjene for tilskudd fra denne ordningen. De var heller ikke kjent med at søknadsfrist for tildeling av midler i 2020 gikk ut i november 2019. I retningslinjer for ordningen punkt seks fremgår at søknadsfrist er medio november for påfølgende år. Videre heter det at tilskuddsordninger kunngjøres via kommunens nettsider minimum fire uker før søknadsfrist.

- Vi har vært vant til å bli varslet fra kommunen om aktuelle søknadsfrister. Dessuten er det nok ikke alle pensjonister som følger med på hjemmesiden til kommunen, sier Bjørg Bjørsvik til N247. 

Hun er selv organisator for «kjøregruppa» i Søgne og samarbeider tett med Seniorsenteret og andre interesseorganisasjoner. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Ikke mangel på frivillighet i Søgne og Songdalen
Leder av Helseutvalget, Anja Ninasdotter Abusland (Sp) var ikke kjent med de eventuelle manglende søknadene, men sier etter henvendelsen fra N247 at hun nå har sendt skriftlig spørmål om saken til kommunens helsedirektør. 

- Frivillig innsats er en utrolig viktig grunnmur i samfunnet vårt og noe vi må ta vare på. Da er det viktig at aktører i hele kommunen blir inkludert. I saken ser vi at det kun er aktører fra gamle Kristiansand som har søkt på midler, samtidig som vi vet at det ikke er mangel på frivillig innsats i gamle Søgne og Songdalen. Jeg tenker det er viktig å få klarhet i hva de faktiske forholdene er og dette er noe som vil bli tatt opp på helseutvalgets møte førstkommende tirsdag, sier Abusland til N247. 

- Dersom det viser seg at det har vært for dårlig informasjonsflyt er det uten tvil kritikkverdig. Det er ingen tvil om at frivilligheten betyr like mye i alle deler av kommunen, utdyper lederen av helseutvalget. 

Hun vil forfølge saken når den kommer til behandling i Helseutvalget kommende tirsdag. 

- Det er nok ikke alle pensjonister som følger med på hjemmesiden til kommunen, sier Bjørg Bjørsvik til N247. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no