Bystyresalen i Kristiansand onsdag ettermiddag og kveld.

Se direktesending fra bystyrets møte 26. februar

  Jon Aamodt
  26. feb 2020
  13:13
De 71 lokalpolitikerne i Kristiansand bystyre møtes igjen i bystyresalen i Kristiansand 26. februar til sitt andre møte for året. På sakskartet til dette møtet står hele 14 interpellasjoner. Fire av disse er saker som grunnet tidsnød er utsatt fra forrige møte. De øvrige 10 er nye saker, innmeldt etter forrige møte. Møtes sendes via strømmetjenesten til Kristiansand kommune. Se møtet direkte i vinduet øverst i denne saken.

De fire «gamle» sakene er;
Nye interpellasjoner
 • De ti nye interpellasjonene innledes med Jens Anders Ravnaas, TVP, som spør om «Idrettsrådets møte og talerett i kulturutvalget».
 • Vegard Launes, H, ønsker svar på spørsmål om  å «Åpne varaordførerens kalender».
 • Vidar Kleppe. DEM, ønsker ordførerens kommentar om  å «Innføre forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb».
 • Ole Magne Omdal, SP, vil vite hva ordføreren tenker om «Gratis buss - Haumyrheitunnelen».
 • Anja Abusland, SP, spør hvor Kristiansand står i forhold til et «Barnehospice i Kristiansand».
 • Mira S. Thorsen, MDG, spør i sin interpellasjon om «Ytringsrett, ytringsfrihet og demokrati».
 • Alf Albert, DEM, ønsker å vite hva som er ordførernes tanker om «Representasjon i styrer, råd og utvalg».
 • Hildegunn M. T. Seip, MDG, tar opp spørsmål om «Solidaritetserklæring med barn på flukt».
 • Tore Heidenreich, DEM, er kritisk til bygging av ny kulturskole og spør om «Kostnad og konsekvens ved etablering av Knuden Kulturskole i Kunstkvartalet».
 • Amalie Gunnufsen, H, tar opp forhold rundt kjønns- og seksualitetsmangfold i interpellasjonen med tittel «Ingen er fri før alle er fri».

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hele sakskartet for møtet ser slik ut: 
 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 29.01.2020
 • Interpellasjon fra repr. Tore Smeplass, KRF om «Mobildekning og internet»
 • Interpellasjon fra repr. Viggo Lütcherath, KRF, om «Flekkerøytunnelen og beredskap»
 • Interpellasjon fra repr. Kari Berthelsen, PP, om «Responstid ved akuttmelding»
 • Interpellasjon fra repr. Ida Grødum, H, om «Søppelsortering i offentlige rom»
 • Interpellasjon fra Jens Anders Ravnaas, TVP, om «Idrettsrådets møte og talerett i kulturutvalget»
 • Søknad om permisjon fra politiske verv for Tove Christine Welle Haugland (KRF)
 • Søknad om fritak fra verv som medlem av forliksrådet fra Tove Melin Kirkevik (FRP)
 • Oppnevning av representantskapsmedlemmer i interkommunale selskaper med kulturformål
 • Orientering om drift og vedlikehold av idrettsanlegg og idrettshaller
 • Gebyr for graving i vei 2020
 • Sakkyndig nemnd 2019-2023
 • Klagenemnd 2019-2023
 • Fritak for eiendomsskatt i Kristiansand kommune i henhold til Eiendomsskattelovens § 7a - 2020
 • Eiendomsskattevedtekter for Kristiansand kommune
 • Rv 41 og Rv 451 Timenes – Kjevik, detaljregulering - sluttbehandling
 • Hellemyr - felt E1 - detaljregulering - sluttbehandling
 • Interpellasjon fra repr. Vegard Launes, H, om «Åpne varaordførerens kalender»
 • Interpellasjon fra Vidar Kleppe. DEM, om «Innføre forbud for ansatte å bruke burka og niqab på jobb»
 • Interpellasjon fra repr. Ole Magne Omdal, SP, om «Gratis buss - Haumyrheitunnelen»
 • Interpellasjon fra repr. Anja Abusland, SP, om «Barnehospice i Kristiansand»
 • Interpellasjon fra repr. Mira S. Thorsen, MDG, om «Ytringsrett, ytringsfrihet og demokrati»
 • Interpellasjon fra repr. Alf Albert, DEM, om «Representasjon i styrer, råd og utvalg»
 • Interpellasjon fra repr. Hildegunn M. T. Seip, MDG, om «Solidaritetserklæring med barn på flukt»
 • Interpellasjon fra repr. Tore Heidenreich, DEM, om «Kostnad og konsekvens ved etablering av Knuden Kulturskole i Kunstkvartalet»
 • Interpellasjon fra repr. Amalie Gunnufsen, H, om «Ingen er fri før alle er fri»
 • Åpen halvtime
Sist oppdatert 26.02.2020 klokken 13:25 av Nicolai Prebensen

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) må svare på hele 14 interpellasjoner i bystyrets møte 26. februar. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no