- Det er helt rått, sa idrettsleder Jon Fjeld om hva idretten kan vente seg av det nye skole- og idrettssenteret på Tangvall. (Foto: Jon Aamodt)

- Helt fantastisk

  Jon Aamodt
  12. feb 2020
  18:59
- På spørsmålet om hvordan det er å bo og leve i Søgne sett fra et aktivitetsperspektiv, er svaret helt fantastisk. Slik innledet idrettsleder Jon Fjeld sitt innlegg under dialogmøtet med formannskapet på Tangvall onsdag. 

Sammen med fem andre representanter fra frivillige lag og foreninger, var Fjeld invitert av formannskapet for å komme med innspill fra sitt ståsted som representant for idretten. Fjeld roste både de over 100 lagene og tidligere politikere og administrasjon i Søgne kommune for god organisering og tilrettelegging for frivilligheten. Ikke minst var han stolt av alle anlegg fra Romsviga, Helleviga, Årosveden, Årstøl med flotte løyper og vaffelsalg, alt av  turstier og løyper og selvsagt haller og baner som disponeres av frivilligheten. 

- Blir helt rått
- Søgne har organiserte uorganiserte grupper som samler deltakere regelmessig, enten det er turgrupper eller andre aktiviteter som kan bruke gymsaler eller haller som kommunen på enkle måter har stilt til disposisjon og som alle får benytte. Dette er viktig for å holde befolkningen i aktivitet, fortsatte Fjeld. 

Idrettslederen fortalte videre at han er veldig opptatt av det som nå skal skje på Tangvall, og han la ikke skjul på at han ser utfordringer når alt skal kanaliseres inn til Kristiansand by.

- Den utbyggingen av skole- og idrettssenter som om kort tid starter opp på Tangvall, dere skal se hva vi får. Det er helt rått, fortsatte han, men la til at han ser for seg en periode med noen utfordringer akkurat nå når fotballen ikke vet om de har klubbhus til høsten, eller hvor de mange lagene skal spille sine kamper den kommende sesongen. 

Aktiv befolkning
- Omkring 25 klubber i tidligere Søgne kommune har til sammen 4.000 medlemmer. Halvparten av disse er under 20 år, og da er vel den andre halvparten over 20, fortsatte Fjeld til stor munterhet fra salen.

Han fortalte videre at i aldersgruppen 6-12 år har 1.500 unge nå et tilbud, og la til at fotballen som tradisjonelt har vært størst, nå er forbigått av turn. Overraskende for mange er ridning den tredje største grenen i Søgne. 

- Kanskje ikke så rart når det nesten en oppstallet flere hester enn det bor mennesker i bygda, kommenterte Fjeld som samtidig roste både Islandshestforeningen i bygda og det mer synlige ridesenteret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Fjeld trakk også spesielt fram Søgne dykkerklubb og minnet politikerne om at Søgne har en svømmehalltomt. 

Til det siste punktet kommenterte kulturdirektør Torbjørn Urfjell at Kristiansand kommune er klar over mangelen på svømmehall i de nå vestlige bydelene Søgne og Songdalen. 

-Triggerrolle
I et senere innlegg under dialogmøtet informerte banksjef Vidar Skaaland om Søgne og Greipstad sparebanks lange tradisjon med å gi tilbake til bygda der 100 lag hvert år får økonomisk støtte fra lokalbanken.

- Vi har alltid hatt et godt forhold til frivilligheten og til kommunen. Vi ønsker å fortsette et godt og konstruktivt samarbeid også med den nye kommunen og kan være den som innehar en triggerrolle i flere sammenhenger, uttalte banksjefen. 

- Slipper støy fra byen
Først ute blant de inviterte fra lag og foreninger i dette første dialogmøtet var Ingrid Garmann som på vegne av Søgne musikkorps snakket mest om 17. mai-feiringen. Garmann inviterte videre alle interesserte til musikkens dag som i år arrangeres 25. april på Tangvall. 

- En fantastisk flott dag med musikk hele dagen, og det hele er gratis, fortalte Garmann. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Som representant for de unge i bygda fortalte Siri Heimdal Knudsen om hvordan de unge opplever Søgne i dag. (Foto: Jon Aamodt).

- Vi slipper mye av det støyet som oppleves i byen, og om våren og sommeren er ingenting bedre enn å være her i Søgne. Her føler jeg meg trygg, sa ungdomspolitikeren Siri Heimdal Knudsen, som ofte tilbringer fredagskvelden på gamlehjemmet og for øvrig synes det er gøy å følge med når vannstanden stiger i Høllen.

Av ting hun savner trakk hun fram et lokale hvor ungdommer som ikke tiltrekkes av organiserte miljøer kan møtes uformelt. 

- Dette blir nok bedre når det nye skolesenteret er på plass, repliserte kulturdirektør Torbjørn Urfjell.

- Ingen buss som binder sammen
Fra øvrige inviterte lag og foreninger informerte Jarle Valsvik om Søgne kunstlag lange historie, og om tilblivelsen av Kultursenteret Søgne gamle prestegård.

Kari Kleivset Brunvatne (bildet) informerte om Søgne kystkvinneforenings historie fra 2003, samtidig som hun ville slå et slag for Søgne gamle prestegård. 

Anne T. Grimestad informerte lokalpolitikerne på vegne av foreningen Åpent hus som i flere år har involvert seg i integreringsarbeidet lokalt og i dag har rundt 40 frivillige som bistår mennesker fra andre kulturer med språkopplæring og tilvenning til nye rutiner og vaner.

Et poeng som ble trukket fram i flere innlegg var mangelen på intern bussforbindelse i bygda og mellom Tanvall og Nodeland.

Ingrid Garmann fra Søgne musikkorps inviterte alle til Musikkens dag på Tangvall 25. april. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no