Kristiansand kommune ønsker informasjon om boligforhold og boligønsker blant innbyggerne våre i tidligere Søgne og Songdalen kommuner. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland, arkiv)

Spørreundersøkelse om boligforhold i tidligere Søgne og Songdalen

  Redaksjonen
  11. feb 2020
  09:40
Kristiansand kommune ønsker informasjon om boligforhold og boligønsker blant innbyggerne våre i tidligere Søgne og Songdalen kommuner. Et utvalg av innbyggerne vil snart motta to tekstmeldinger (SMS-er). Den første meldingen informerer om undersøkelsen, og den andre inneholder lenke til selve undersøkelsen. Meldingene sendes til innbyggere mellom 18 og 95 år.

Tekstmeldingen med lenken til undersøkelsen lyder slik: Kristiansand kommune vil gjerne vite hvordan du ønsker å bo. Undersøkelsen tar cirka ti minutter og skal brukes i by- og stedsutviklingen. Trekning av gavekort. Delta her:

– Vi ønsker å kartlegge innbyggernes behov og ønsker for boligtype, kvaliteter knyttet til boligen, tilbud i nærområdet og beliggenhet av boligen sier prosjektleder Line Baasland. 

– Basert på resultatene fra denne boligundersøkelsen vil vi prøve å finne ut av hva slags boliger som bør bygges og hvor de bør bygges for å bidra til ønsket boligutvikling framover i kommunen. Kristiansand kommune hadde tilsvarende undersøkelse våren 2018 og rapport fra denne undersøkelsen ligger tilgjengelig her.

Resultatene fra undersøkelsene vil bli slått sammen, og skal blant annet benyttes i arbeidet med ny kommuneplan og i boligprogrammet

Informasjonen fra undersøkelsen er svært viktig for vårt arbeid med by- og stedsutvikling, og skal sammenlignes med tilsvarende data for innbyggerne i tidligere Kristiansand kommune, understreker prosjektleder Line Baasland.

Gjennomføres av Norsk Gallup
Norsk Gallup assisterer Kristiansand kommune i gjennomføringen og vil utarbeide en offentlig rapport. Anonymiserte data fra spørreundersøkelsen vil også bli delt med forskere ved Universitetet i Agder og andre forskningsinstitusjoner for forskning på samme tema.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Kristiansand.kommune.no. 

Slik vil meldingen fra Kristiansand kommune se ut. (Foto: Kristiansand kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no