Gang- og sykkelveien under E39 ved Rosseland er igjen stengt grunnet flom. (Foto: Kristiansand kommune)

Undergang stengt grunnet flom

  Jon Aamodt
  10. feb 2020
  09:39
Gang- og sykkelveien som krysser E39 i undergangen ved Brennåsen og Rosseland, er stengt inntil videre på grunn av flom. Det er Kristiansand kommune som skriver dette på kommunens Facebookside mandag. 

Stenging av undergangen medfører at gående og syklende må krysse E39. Det er satt ut fareskilt om gående og syklende i veibanen. 

Av informasjonen fra kommunen fremgår videre at det er usikkert hvor lenge undergangen vil være stengt. 

Annonse
 

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no